Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Yıldızname nedir ? yıldızlar (gezegenler) hakında bilgiler; Hak Taala bizleri Kelamı kadiminde apacık uyarmıştır. Enam Süresi 97 (doksan yedinci ayette) Yıldızname hakkında ;Anlamı (Meali) Yıldızlar ile yol bulmanız için onları kara ve deniz karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan odur. Biz bu ayetleri bilen ve anlayan topluluklar için yazıp açıkladık, buyurmaktadır. İşte Hak Taala Kuran'ı Aziminde işaret buyurduğu ecramı semaviyye, Haftanın yedi (7) günü içinde ki yedi (7) Yıldız (Kevkeb) ten ibarettir. Bunların haftanın gününe göre sıralanması şöyledir. Yıldızı Ay Günü Pazartesi; Yıldızı Merih Günü Salı; Yıldızı Utarit Günü Çarşamba; Yıldızı Müşteri Günü Perşembe; Yıldızı Zühre Günü Cuma ; Yıldızı Zühal Günü Cumartesi; Yıldızı Güneş Günü Pazar;
Münazara beş (5) türlüdür : 1- Mukarenet (birleşmek) 2- Teslis (üçlemek) 3- Terbi (dörtlemek) 4- Tesdis (altılamak) 5- Mukabele.
1- Mukarenet (birleşme) Kevkebin (yıldızın)içinde bulunduğu evdir.
2- Teslis (üçlemek) demek, kevkebin (yıldızın) beşinci ve dokuzuncu evidir.
3- Terbi ise (dörtlemek) yıldızın (kevkebin) dördüncü ve onuncu evidir.
4- Tesdis ise (altılamak) yıldızın (kevkebin) üçüncü ve onbirinci evidir.
5- Mukabele (karşılama ve yüzleştirme) kevkebin (yıldızın) yedinci evidir.
Beş Kevkebin (Yıldızın) geri dönme süreleri : 
1- Müşteri yıldızı kevkebinin geri dönmesi arabi aylardan 9 veya 13 (dokuz veya onüçüncü günleri) Cemaziyel Ahirde.
 2-  Merih kevkebi yıldızı ilk geri dönmesi Rebiil Ahirin 17 ci (on yedinci) günüdür.
 3-  Zühre yıldız kevkebi ise geri dönmesi Safer ayının (7) yedisindedir.
4- Utarid kevkebi (yıldızı) ise, geri dönmesi ise,Receb Ayının (3) üçünde dönmüş olur.
5- Zühal ise, Cemaziyel Evvelin (8) sekizinde dönmüş olur.
Yıldızların (Kevkeblerin) görülmesi: 
1- Şunu bil ki! Ay arzımıza göre bulunduğumuz yere göre 12 (onikinci) derecede görülür.
2- Zühal yıldızı (kevkebi) ise, 19 (ondokuzuncu) derecede iken görülür.
3- Müşteri yıldızı (kevkebi) ise, 11 (onbirinci) decede görülür.
4- Merih yıldızı (kevkebi) ise, bu uyduya gelince 19 (ondokuzuncu) derecede görülür.
5- Zühre yıldızı (kevkebi) ise, 17 (onyedinci) derecede iken görülür.
6- Utarid yıldızı (kevkebi) ise, 13 (onüçüncü) derecede iken görülür.
Bu uydu gök felek yıldızlarını bu söylenilen derecelerden daha noksan derecelerde göremeyiz, yalnız Güneş (Şems) 30 gün görürüz (gündüzleri) Ay'ı ise, 2.5 veya 3 (iki veya üç gün) görebiliriz.
7 Yedi Kevkebin (yıldızın) İstikamet Sureleri : 
Şunu bilmek gerekir ki Ğüneş (Şems) ve Ay (Kamer) den gayri kevkeblerin (Yıldızların) belirli süreleri vardır. Mesela Zühal yıldız kevkebinin süresi 8 ay bir gün (sekiz ay bir gündür). Müşteri yıldız kevkebi süresi ise, 9 ay 9 gün (dokuz aya dokuz gündür). Merih kevkeb yıldızı süresi ise 3 ay (üç ay günüdür). Zühre yıldız kevkebi süresi ise 8 ay 15 gün ( sekiz ay on beş gündür). Utarid kevkebi yıldızının süresi ise 3 ay 5 gündür ( üç ay beş gündür.
1- Şerefi Şems,  2- şeref-i Kamer,  3- şeref-i Merih,  4- şeref-i Zühre  5- şeref-i Müşteri 6- şeref-i Zühal,  7- şeref-i Utarit,
Bu yıldızlara göre iş yapılacaksa bunlara uymak gerekir. Hangi vakit ve ne zamanda şeref, mevkinde bulundukları malum olmadıkça istifa etmek olamaz bu kaidelere uyulması gerek ki sonuç alınsın. Eğer ki vefk yapacaksan veya başka bir dua veya bir ihtiyacın için o vakti o saati ve burcun şerefte olmasını beklemen ve o saatte işe başlamış olman gereklidir. Yoksa duam kabul olmadı isteklerim olmuyor diye boş yere vesveseye kapılma hatayı eksiği bul ki sonuçta sen kazan. Yanlış eksik yapılan zamansız yapılan işlerden sonuç alınmaz boşa yorulursun o zaman hatayı kendinde ara. 
1- Şemş (Ğüneş) Kuzu Burcunda bulunduğu zaman şereftedir.
2- Kamer (Ay) Sevr Burcunda bulunduğu zaman şereftedir.
3- Merih (Mars) Oğlak Burcunda bulunduğu zaman şereftedir.
4- Utarit (Merkür) Başak Burcunda bulunduğu zaman şereftedir.
5- Müşteri (Jüpiter) Yengeç Burcunda bulunduğu zaman şereftedir.
6- Zühre (Venüs) Balık Burcunda bulunduğu zaman şereftedir.
7- Zühal
(Satürn) Mizan Burcunda bulunduğu zaman şereftedir.
 
Yıldız (gezegen) Tütsüleri :
1. Güneş Yıldızının Tütsüsü ve Azimeti : Sendurus : Ecip ya sarfiyaile aksemtu aleykim ya zenşekailü Aginuni bikudretillahi ismi’ ya Şemhailü.
2. Ay Yıldızının Tütsüsü ve Azimeti : Günlük ya da ağaç sakızı : Ecip ya Cebrailü, aksemtu aleyküm ya deksadailü Aginuni Biceberütillahi ismi’ya İsmailü.
3. Merih Tütsüsü ve Azimeti : Kıst (Topalak Otu) : Ecip ya Semsailü, aksemtü aleyküm ya ahsailü, ağinuni biheybetillahi, ismi’ ya Kelkailü.
4. Zühre Tütsüsü ve Azimeti : Masteki (Halis Hindistan Sakızı) : Ecip ya Azrailü, aksemtü ya Bayşe’ailü, aginuni biazametillahi, ismi’ ya Yahyailü.
5.Müşteri Tütsüsü ve Azimeti : Öt ağacı, Kafur : Ecip ya Sarfeyailü, aksemtü aleyküm ya zanşekailü.Aginuni bikudretillahi ismi’ ya Şemhailu.
6. Zuhal Tütsüsü ve Azimeti : Dökülmüş Islak Nesne : Ecip ya Kafyailü, aksemtü aleyküm ya Vetailü . Aginuni biizzetillahi ismi’ ya Ekrailü.
7. Utarit Tütsüsü ve Azimeti : Mahlep Kabuğu : Ecip ya Mikailü , aksemtü alaykum ya Ceyfecailü , Aginuni bimelekütillahi ismi’ ya Safrailü.