Yedi ayeti kerime ve yedi esmaül hüsna


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Her kim bu duayı ve esmaül hüsnaları okursa ve aynı saatlere uyar devamlı okumayı vird edinirse bu yedi ayeti kerime ve esmaül hüsnaların berekatıyla dilekleri kabul olur, devam ederse mutlaka muradı hasıl olur samimi ve ihlaslı bir şekilde okumalı. Bu yedi ayeti kerime ve yedi esmaül hüsnayı düzenli okumaya devam ederse mutlak dileği kabul olur hedefine ulaşır.
Bu yedi ayeti kerime ve esmaül hüsnaları okurken ebced hesabıyla hesaplar bunuda haftanın yedi gününe böler ve okumaya devam ederse mümkün oldukça geç vakitlerde okumaya devam edmek icabeti çabuklaştırır. İmkanı varsa kuşluk vakitlerinde okusun en kısa sürede allahü tealadan dileğini dilesin mutlaka karşılın alır.


1- Ayet : Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yusıybena illa ma keteballahü lena hüve mevlana ve alallahi fel yetevekkelil mü'minun. Pazar günü okunması gereken allah (c.c.) ismi ve ayet hassaları.

1- Esmaül hüsna - Ya Fettah 489, her türlü zorluk ve müşkilleri çözen,maddi ve manevi bütün kapıları açan demektir. Pazar günü sayısınca okuyup hacet istenince ve dileğin varsa çabucak kabul olunur fethedici kapılar açıcı sabah namazları okunursa kalbi aydınlanır işleri kolaylaşır mümkünse 5 vakit devam etmek ve en azından 7 gece okumaya itina göstermek. Bağlı olan tüm kapılar açılır karşısında kimse duramayan bütün engelleri kaldıran hiç bir sıkıntıyı bırakmayan yok eden allah.

2- Ayet : Bismillahirrahmanirrahim Ve in yemseskellahü bi durrin fela kaşife lehu illa hu ve in yüridke bi hayrin fela raaddelifadlihi yusiybü bihi men yeşa'ü min ibadihi ve hüvel afüvvül gafur. Pazartesi günü okunması gereken allah (c.c.) ismi ve ayet hassaları.

2-  Esmaül hüsna Ya Latif 129 Lütüf, kerem ve inayeti hudutsuz olan, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen ve en ince şeyleri yapan, bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen, yollardan ve yerlerden kullarına türlü türlü ihsanlar veren ve faydalar bahış eden zat, demektir.  Pazartesi günü 129 defa okumak her murad için okunur ve dileklerin kabulünde okumak icab eder  letafet, lütuf sahibi, zikredenin işi güzelleşir rızık kapıları açılır mümkünse 5 vakit devam etmek ve en azından 7 gece okumak ve aynı saatlere rast getirmek lazımdır..

3- Ayet : Bismillahirrahmanirrahim İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbikümma min dabbetin illa hüve ahizün bi nasıyetiha inne rabbi ala sıratın müstakiym. Salı günü okunması gereken allah (c.c.) ismi ve ayet hassaları.

3- Esmaül hüsna Ya Kabz Salı günü 903 defa okunursa her kim kabzetmek olsa muradı hasıl olur sıkan daraltan, düşmandan selamet için okunur kırk lokma ekmeğe yazılırda hergün birini yerse açlıktan emin olur mümkünse 5 vakit devam etmek ve en azından 7 gece okumaya devam etmek gec vakitlerde. Kabzeden can alan ruhu teslim alan daraltıp yok eden allah, canlıların ruhunu teslim alan rızkını daraltıp hayatlara son veren demektir.

4- Ayet : Bismillahirrahmanirrahim Ve ke eyyin min dabbetin la tahmilü rızkaha allahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiul alim. Çarşamba günü okunması gereken allah (c.c.) ismi ve ayet hassaları. 4- Esmaül hüsna Ya Kafi 111 sıkan daraltan demektir, bu esmayı çok okuyana hiç bir zalim zorba cebbar zülüm edemez zülüm etmeyi bırak yüzüne ve gözülerine bile bakamaz, çarşamba günü 111 kez okuyup dünyadan ne dileği varsa dilemelidir allah!ın izniyle dileği gerçekleşir el veren kifayet eden zahiri ve batını olan büyük allah, mümkünse 5 vakit devam etmek ve en azından 7 gece okuması en güzelidir ara vermeden devamlı adedince. El veren kifayet eden her zorluk sıkıntıda yetişen Allah demektir. Ey fazlı kereminden bağışlarından tüm yarattığı varlıklara genişlik veren ve her şeye yeterli olan allah demektir. Ey fazl-u kereminin bağışlarından tüm yarattıklarına genişlik yapan ve her şeye yeterli olan

5- Ayet : Bismillahirrahmanirrahim Ma yeftehıllahü lin nasi min rahmetin fela mümsike leha ve ma yümsike fela mürsile lehu min ba'dihi ve hüvel azizül hakim. Perşembe günü okunması gereken allah (c.c.) ismi ve ayet hassaları.

5- Esmaül hüsna Ya Rezzak 308  yarattıklarının son nefeslerine kadar maddi ve manevi muhtaç oldukları her şeyi veren ve bunu zati ilahisine vacip kılan demektir. Rızık verici adedince rızık için okunmalı bu ismi şerifi Perşembe gününde 308 defa okuyup yüce şanı büyük allah o kadar çok rızık kapıları açarki hesabını bilemez kazancı malı mülkü bereketlenir mümkünse 5 vakit devam etmek ve en azından 7 gece okumaya devam edilmesi gece vaktinde yapmak en uygunudur.

6- Ayet : Bismillahirrahmanirrahim Ve le in seeltehüm men halakas semavati vel arda le yekulünnallah. Kul efe ereytüm ma ted'une min dunillahi en eradeniyallahü didurrin hel hünne kaişfalü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümşikatü rahmetih.Kul hasbiyallahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun. Cuma günü okunması gereken allah (c.c.) ismi ve ayet hassaları.

6- Esmaül hüsna Ya Nur 256  Bütün alemleri, bütün mükevvenatı nuruyla nurlandıran bütün varlığa akıl izan idrak veren aydınlatan demektir, bu esmi celileyi Cuma günü 256 defa okumalı allah onu herkese şirin gösterir eline yüzüne nur gelir ışık sahibi, kainatı nurlandıran çok okuyanın kalbi nurlanır mümkünse 5 vakit devam etmek ve en azından 7 gece okumaya ara vermeden devam edilmesi lazımdır geç vakitlerde .

7- Ayet : Bismillahirrahmanirrahim Fe in tevellev fe kul has biyallahü la ilahe illa hüve ve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.Cumartesi günü okunması gereken allah (c.c.) ismi ve ayet hassaları.

7-
Esmaül hüsna Ya Gani 1060 Zenginliğinin hudud ve ölçüsü olmayan ve bütün yaratılmışlardan müstagni olan zat demektir. Cumartesi gününde 1060 kez okusa allah (c.c) ona o kadar mal mülk verirki o zamanın en zenginlerinden olur  kimseye muhtaç olmayan zengin olan rızık için devam edilir mümkünse 5 vakit devam etmek ve en azından 7 gece okumaya devam edilmesi ve gece yarısından sonra aynı zamanlara göre dikkat etmek lazımdır.


Allah'u Tealanın yine yedi farklı ismi şifaen kuvvetlidir bu isimleri hastalara sırası ile okunmalı Ya  Hayy, Ya Hannan, Ya Halim, Ya Hakim, Ya Hamid, Ya Hasib, Ya Hafız esmaları bu esmaül hüsnaları sırası ile 7 şer defa hem yazılır ve suya okunursa yedi gün ara vermeden devam edilirse hastaya şifadır. Besmele ile başlayıp yazılır ve okunurken hatemide yazmak lazımdır. Yazılması gereken hatem ve esmaül hüsnaların sırlı vefki görüldüğü gibidir.

Yedi gün boyunca hastaya şifa niyetiyle bu uygulama yapılırsa mutlaka faydası görülür Allah (c.c.) izni keremi ile şifa bulur. Kur'an-ı Kerim insanlara maddi ve manevi kifa kaynağı kılan Allahu Teala'ya hamd, Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e, al ve ashabına salat-u selam olsun. Muhakkak, Kur'an-ı Kerim'i okumanın faziletini saymakla bitmez. 

Her kim bu mubarek yedi esmayı alel sabahları işe başlamadan önce 7şer defa toplamda 79 kez okursa rızık işleri asan olur bi iznillahi teala.

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme  Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Deyyanü Ya Sübhanû Ya Fettahû Ya Kafi, Bismillahi Allahû Latifün bi ibadihi maşa Allahû la havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim ve sallallahu ala seyyidina muhammeden ve ala alihi ve sahbihi vesellem.