Yahudi Büyücülüğü, ve Büyü Kitapları


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Arap geleneğine göre, dünyanın en büyük büyücüleri yahudilerdir. Samiriyelilere göre, bütün büyüler bir kitaptan, Hazret-i Adem'in Cennet'ten gelirken beraberinde getirdiği ve ona üstünlük sağlayan işaretler kitabın'dan alınmıştır. Raziel'in Kitabı gibi bu kitabın bir kopyasının günümüzde de bulunduğu söylenmektedir. Raziel'in, sırlarını nesilden nesile nesle aktaranın bir ermiş olduğu, kitabını da Hazret-i Adem'den aldığı söylentisi vardır. Araştırmalara göre, sözleşme ögesi büyü kadar eskidir. Çünkü, büyük dinler çıkmadan önceki dönemde de insanlar Ruhlarla Kutsal Anlaşmalar, yapmışlar. Çok sayıda büyülü şekil, işaret ve tılsım bulunan bir kitabın aslının gök yakuttan bir tablette yazılı olduğu ileri sürülmüştür. Elde en son kopyaları mevcuttur.

Hanok'un Kitabı (Book of enoch/ Apocryph)nın da Hazret-i Süleyman ve Hazret-i Musa'dan kaynaklandığı idda edilir, yahudi büyücülüğüne göre. Hanok (enoc, enuş), Tevrat ve İncil'de adı geçen bir peygamberdir.

Bu zat kimilerine göre Hazret-i İdris, kimilerine göre ise se Atlantisli Hermes Thot'dur. Yahudi büyücülerin hermesin kitapları (hermes trismegiste)'ndan yararlandığı söylenir. Bu kitap kimilerine göre 42, kimilerine görede 36 bin 525 cilttir.  Zohar da (le livre de la splendeur/ the zohar), yahudi büyücülüğünün önemli kitaplarından birisidir. Yahudilerin büyücü olarak tanınmasına yol açan etkenlerden en önemlisi bu kitap ve ondan kaynaklanan kabalist, düşüncedir. Diğer bir yahudilerin önemli olan büyü kitapları şunlardır. Aziz Abramel'in Kutsal Büyü Kitabı / The book of sacred magic of abramelin the mage. Süleyman'ın Anahtarı / Mefteah Şelamoh, Clavicule Salomonis. Bu kitap 2 bölümdür. Birçok dua ilahi, 5 köşeli yıldız'ın yapımına ve kullanımına ilişkin içeriğinde önemli bilgiler vardır.

Bilinen ilk büyücü Aaron'dur. 1112 yılları ila 1180 senelerinde yaşamış; cinlerin yardımı ile kara büyü yapmış, tutuklandığı zaman dili kesilmiş, gözleri oyulmuştur. Yahudi büyücülüğü ve falcılığı konusunda Tevrat'ta ayetler vardır (bakınız tekvin 44,5; Krallar 2,13, 15-19; işaya 8, 19; 43,17.) yahudulikte büyücülük yasaktır, cezası ölümdür. Nitekim Kutsal Kitapta şöyle emredilmiştir: Efsuncu kadını yaşatmayacaksın. (Bakın  Tevrat, çıkış; 22.8). Cincilere ve bakıcılara dönmeyin, murdar olmak için onları aramayın; Ben Allah'ınız Rabb'ım. (bkz. Tevrat Levililer; 19, 31). Yahudi büyücüleri, hastayı iyileştirmek için, hastalığını bir hayvana aktarırlar; bir ineğin küllerini ihtiva eden su ile arınırlar; tahta heykelcikler olan terafim'lerle fal bakarlar ve sihirli değnekler kullanırlar. Büyücülükle ilk savaşa giren ilk din hıristiyanlıktır, özellikle 11yüzyılda büyücü avları yapılmış ve büyücüleri cezalandırmak için Engizisyon Mahkemeleri kurulmuştur. İsrail peygamberleri fetiş, tılsım'ları kesin olarak yasaklamıştır.

8, yüzyılda Papa II, Gregoare bu hurafe ile şiddetli tedbirler alarak seleflerinin yolunda yürüdü. Fakat halk bildiğinden, atalarından gördüğünden şaşmıyordu. Nihayetinde Hıristiyan din adamları bu hurafeye taviz vermeye mecbur oldular, muska, tılsımlarının yerine haç, hıristiyanlık sembolü olan balık resmi, agnus dei yazılı levhacıkları taşımayı tavsiye ettiler ve halkı buna alıştırdılar. Yani, eski fetişizm yeni bir şekil alarak devam etti.

Hıristiyan din adamları da muska, tılsım, taşıma saklama adetiyle mücadele etmişlerdir. 366 yılında toplanan Laodice Dini Kurultayı sihirli muska ve tılsımları taşımayı bir karar olarak ilan etmişti. Fakat  Hıristiyan  cemaati bu muska ve tılsımlardan bir türlü vaz geçmiyordu. Nihayet hıristiyan din adamları bu hurafeye taviz vermeye mecbur oldular.

Muska Tılsımların yerini Haç hıristiyanların sembolu (rumuz)olarak yerini almıştır hıristiyan aleminde. Bakara 102 ve 103 ayetlerinde yahudilerin bazı zayıf karakterleri anlatılmaktadır. Şöyle ki yahudiler verdikleri sözden caymak ve Allah'ın Kitabı'nın hükümlerini tanımamakla kalmamışlar. Hz. Süleyman'ın hükümdarlığını büyü yoluyla elde ettiğini, hatta büyücülükle küfre dahi saptığını söylemişlerdir. (Bkz. kitabı mukaddes, krallar kitabı, 11, bab) Oysa, hazreti Süleyman hiçbir zaman büyü yapmamıştır.

Yahudiler, Babil'de Harut ve Marut adlı iki melek hakkında söylenen rivayetlere de inanmışlardır. Evet o iki melek Sihir/Büyü, öğretiyordu. Ama öğretirken bu bilginin insanların sınanması için öğretildiğini, kötüye kullanıldığı taktirde bunun küfür olduğunu söylüyorlardı. Halbuki Yahudiler, öğrendikleri bu bilgiyi kötüye kullanıyorlar, karı ile kocanın arasını açacak, insanlara zarar verecek şeyler öğreniyorlardı. Elbette bu tür davranışlar, insanları Allah'ın azabına sokar, rızasından yoksun bırakır.

 

' ?> ' ?> ' ?> ' ?> ' ?> ' ?> ' ?> ' ?> ' ?> '?>