Vehim Vesvese Büyüsü, Vesvese nedir


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


1- Hasta uyanık olduğu halde birinin gelerek kendisini dövmek istediğini vehim eder yani vesveseye düşer. Ve kişiye nazar edildiğinden  vehim vesvese büyüsü etkisi devreye girer.

2- Önünde bir yılan peyda olduğunu, yanına yaklaştığında yılanın uzaklaştığı gibi veya canavar veya başka bir hayvan olduğunu kendisine saldırdığını idda eder.

3- Bulunduğu yerdeki eşyaların değiştiğni veya hareket halinde olduğu üzerine geldiği gibi şeyler ve o kişi kendini inandırdığı için  vehim vesvese'ye kapılır.

4- Kendisine zarar vermek isteyen insanlar veya hayvan çeşitli yaratıklardan bahseder ve vehmeder vesveseye düşer.

5- Herkesin yanlış anlar sadece kendi söylediği saçma sözlere inanır kimseye inanmaz en doğru kendini bilir. Allah buyurur: Dediler: Ey Musa ya sen asanı koy, ya da önce biz koyalım. Dedi: Aksine önce siz koyun. Birden ipleri ve asaları, sihirlerinden dolayı onlara canlıymış gibi göründü.

Araf süresi 117- 122- Ve o zaman biz de Musa'ya, “Asanı yere at” diye vahyettik. Bir de ne görsünler, bu onların bütün aldatıcı sihir düzenlerini yutmasın mı! Böylece hak (bütün açıklığıyla) gerçekleşti; onların yapageldikleri (sihir, göz boyama ve el çabukluğu) boşa çıkıp hükümsüz kalmıştı. Artık sihirbazlar orada yenilgiye uğradıklarını anlayıp ve alçalmış, küçülmüş olarak gerisin geri döndüler.

Sihirbazlar secdeye kapanıp, 'Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine inandık' dediler. Ve (bu mu'cizenin aslâ bir sihir olmadığını anlayan) sihirbazlar, (hep birden)secde edici kimseler olarak atılıp yere kapandılar. Sihirbazlar, Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik, diyerek secdeye kapandılar.


Sihirbazların cinler ve şeytanların yardımıyla yaptıkları vehim ve vesveseye düşüren büyüleri boşa çıktı ve hepsi birden rahman ve rahim olan allah'a iman ettiler. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalıyız.

Peygamberimiz (s.a.v ) bu hadisi şeriflerinde beyan buyurmuştur. Sizden herhangi birinize şeytan gelirde şunu kim yarattı? bunu kim yarattı? der bu şekilde vesvese verir. Nihayet şeytanın vesvesesi Rabbinize kadar erişince o vesveseli kişi hemen Euzübillahimineşşeytanirracim desin. Çünkü şeytanın vesvesesi kanın aktığı yerden akar.

Ruhul beyan tefsiri. İnsan damarına hulul eden şeytanın ve vesvese veren, korkutan,akıl ve hayalde olmayan şeyleri ibadet esnasında hatırlatan o mel'un şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak. Şeytanın vesveselerinden korunmak için tek çıkar yol Allah'ın himayesine sığınmaktır. Şeytanların şerrinden ve onların sebeb olacağı felaket ve musibetlerden korunmak için bunu yapmak zorundayız.

Esnemek şeytandandır. Sizden biriniz esneyeceği zaman gücü yettiğince onu karşılasın. Eliyle de ağzını kapamaya çalışşın. Çünkü sizden biriniz esnerken mübala edip haaa derse şeytan istediği şeyin olduğunu görür ve sevinir güler geçer gider. Vesvese veren şeytan iki türlüdür. Biri Metafizik sahada gizli takımdan cinniler soyundan diğeride tabii sahada açık, ünsiyet edilen malum insanlar soyundandır.

Nitekim
Enam süresi (112 -113) ayetlerinde yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Böylece her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. O şeytanlar, aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını (vesvese) telkin ederler. Eğer rabbiniz dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurmakta oldukları yalanlarıyla baş başa bırak. Bir de yaldızlı laf'a vesveseye ahirete inanmayan kalpleri meyletsin, ondan hoşlansınlar ve kazanmakta oldukları günahı onlar kazansın diye öyle yaparlar.

Vesvesenin insan ve cinden şeytanlardan olduğunu bilmek ve genel anlamda vesvese verenin şerrinden Allah'a sığınmanın lüzümuna inanmak ve iman etmek gerekir. Bu kötü ve pis büyünün belirtileri kişi uyanık olduğu halde birinin kendisini dövecek olduğunu vehmeder. Önünde bir yılan peyda olduğunu yaklaşınca yılanın uzaklaştığını ileri sürer. İnsanların aksine bazı eşyaları oldundan değişik görür ve hareket etti zanneder.

Kendisine zarar vermek için 
üzerine birilerinin saldırmak üzere olduğu vesvese'ye kapılır. Bu durumda ayetel kürsiyi okumak ve Euzü bikelimatillahi tamme min külli şeytanin ve hamme ve min külli aynın lamme. Buda ilave okunur Euzü bikelimatil-lahittammati min gadabihi ve ıkabihi ve min şerri ibadihi ve min hemazatiş şeyatani ve en yahdurun ya Rahman (3). And olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız, her halinden haberdarız ve her an kudretimiz altındadır.

Kaf Süresi Ayet:16 Biz ise ona, ilim ve kudretimizle sizden daha yakınız. Fakat siz, Yapılmakta olan işleri) göremezsiniz, anlayamazsınız.

El Vakıa Suresi ayet:85 Her nerede olsanız ( İlim ve Kudreti) sizinle baeraberdir.El Hadid süresi ayet:4 Herhangi bir üç sırdaşın, bir fısıltı oluyor mu, mutlak O (Allah) dördüncüleridir. (Bütün fısıltılarını bilir) beş kişinin oluyor mu, mutlak O altıncılarıdır.

El Mücadele Ayet:7 Ey Mü'minler, biliniz ki, aranızda Allah'ın Peygamberi var. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, muhakkak darlığa düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi Küfrü, nifakı ve isyanı ise, size iğrenç kıldı . İşte bu vasıfta olanlar, hidayete erenlerdir.

Hucürat Suresi ayet:7 Kendisinde evham olan yalnız kalmaktan korkan gözlerine hayalet görünen geceleri uyuyamıyan velhasıl her türlü ruhani hastalıkları geçirmek için ayetel kürsi okumak çok iyi gelir suyunuda içirmek faydalıdır bunlar yavaş yavaş üzerinden gider ve normale döner. Duayı okuması sizden şifası allahtan. Umutsuzluk şeytandan. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için her gün okumakta fayda vardır.

İsra suresi ayet 65/ 81/82/88/89 Doğrusu Benim o kullarım yok mu, senin onların üzerlerine hiçbir saltanatın yoktur! Koruyucu olarak ise Rabbin yeter! De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu, gerçekten batıl yok olmaya mahkumdur" Biz Kur'an'dan öyle ayetler indiririz ki mü'minler için bir şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise ancak zararını artırır. De ki: Allâh'a yemin ederim ki eğer bütün insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın mislini getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı da olsalar, bir benzerini getiremezler. Celalim hakkı için, biz bu Kur'ân'da insanlara çeşitli misalleri defalarca açıkladık. Yine de insanların çoğu inkarda ısrar ettiler.