Vefklerin Günleri, müşteri tılsımı,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.Vefk Günü Yıldız (Gezegen) Element (Unsur)
:

Yıldızların (gezegenlerin) günü saaatleri hakkında bilgi vermiştim. Vefklerin günleri vardır. Her vefk' te bir güne  bir gezegen'e (yıldız )'a mensuptur ve elementi (unsur) vardır, hava, su, toprak, ateş, onun için bir vefk yapılırken o güne ait vefk'i kaidesine göre yapmak lazımdır,

Vefklerin günleri ve saati yıldızı elementi bulunup ve o güne ait ulvi müvekkelin ismi ve sufli görevlininde isimleri  girilmelidir

Değerli okurlarım, ziyaretçilerim. Bu sayfamda Vefklerin günleri bulunur sayıları hesablanır tüm zamanlar çözülür günü saati haftası yıldızı unsuru esması ayeti sonrası vefkler yapılır. Ve günlere göre vefkler bilgilerine ve günlere göre vefklerin nasıl yapıldığı, yapılması gerektiği bilgilerine bu sayfadan  ulaşabilirsiniz.
Saygılarımla...

Pazartesi günü yapılacak vefkler. Pazartesi gününün kamer (ay) ait olan vefki 9 (dokuzlu) vefk'tir, adına Mutassa vefk denir. Bütün hesaplamalar bittikten sonra,kullanılacak  adetten 360 çıkarılıp 9 a bölünür. Baki bir kalırsa 73 haneye ilave edilir.kalıcı sayı 2 kalırsa 64 haneye eklenir,ana sayıdan bölününce 3 kalırsa 55 haneye ilave edilir. Ana sayıdan bölümde 4 kalınca 46 sıraya ilave edilir.baki sayı 5 kalınca 37 haneye ekleme yapılır.ana sayıdan bölünmede 6 kalırsa 28 sıraya eklem yapılır. Baki sayıdan bölününce 7 kalırsa 19 haneye ilave yapılır. Ana sayıdan bölümünde 8 kalırsa 10haneye ilave olunur. bu vefklerin günlerinde şartlarına uygun vefki yapılırsa bu vefk İşlerin kolaylaşması, murat için, hastanın iyileşmesi için yapılır ve kullanılır.

Salı günü yapılacan vefkler. Salı gününün mars (merih) ait olan vefki 5 (beşli) vefk'tir, adına Muhammes vefk denir. Bu vefkler her işte kulanılır yani her ne niyetle yaparsan o konu ile ilgilidir iyilik için korunma amaçlı, şifa ile ilgili şifaen, görünmeyen varlıklardan korunmak onlardan gelebilecek zararlardan korunma amaçlı da yapılır.

Nazar ve hasetten korunmak, şer işlerle ilgilide kullananlar vardır.bu vefkin zamanı saati yoktur her zaman içnde yapılır ve uygulamaya konur  tutarlı bir vefk çeşitlerinden olması itibariyle gözde bir vefktir. Toplamından 60 çıkarılır 5 bölünür, iki kalırsa 16.3 ilave olunacak 3 kalırsa 11.4,haneye ilave edilecek 4 bölündüğünde 21 haneye eklenecek ve böylece vefk tamam olacaktır. Bu zamanı olmayan her vakit yapılabilen bu gibi vefkleri düşmanı yenmek hezimete uğratmak amaçlı kullanılırdı. İnsanlardan, şerlerden, cinlerden korunmak maksatlı uygulanılırdı.

Çarşamba günü yapılan vefkler. Çarşamba gününün merkür (utarit) ait olan vefki 8 (sekizli) vefk'tir, adına Müsemmen vefk denir. Toplamından 252 çıkarılır 8 bölünür kalan kısmetine göre devam edilir 7 artarsa 8 haneye ilave yapılır, 6 artarsa 17 sıraya gidilir, 5 aratışı olursa 25 haneye yazılır,4 artarsa geriye 33 haneye geçilir,3 kalırsa 41 haneye yazılır,2 artarsa 49 haneye ilave olunur, 1 artarsa 57 haneye geçilir ve oraya eklenir, harici kısmet, bu güne ait vefkler, İlim öğrenmek istihare işlerinde iyi işlerinde kullanılan vefklerdendir. 

Perşembe günü yapılan vefkler. Perşembe gününün jüpiter (müşteri) ait olan vefki 4 (dörtlü) vefk'tir, adına Murabba vefk denir. Temel sayıdan 30 çıkacak 4 bölünecek bunda kesir kalmaz (küsür) bu 4lü vefklerde en çok kullanılanı 1, ateş vefkidir, bu vefk mıknatıs gibi çeker en çok sevgi işlerinde muhabbet amaçlı gideni çevirmek döndürme maksatlı bağlamak için kullanılır. bu 4 elemente göre her biri çok farkı konularda çok çok tutarlı vefklerdir. Zamanlamada  ve hesaplamalarda hata yapmama kaidesiyle ülvi ve süfli müvekkellerinde isimleri kullanıldımı sonuç alınır.

Cuma günü yapılan vefkler. Cuma gününün venüs (zühre) ait olan vefki 7 (yedili) vefk'tir, adına Müsebba vefk denir. Ana temel sayıdan 168 adet çıkarılacak yediye bölünecek 6 kalırsa 8 hameye gidilir5 artarsa 15 haneye ilave edilir4 artarsa 22 haneye ilave edilecek,3 kalırsa 29 haneye geçis yapılır, 2 kalırsa 36 sıraya yazılır, 1 artarsa 43 haneye ekleme yapılır. Bu zührenin (venüs) vefki evlenmede kolaylık, güzel gözükmek şirinlik,celb ve muhabbet işleri için kullanılan vefk çeşitlerinden.

Cumartesi günü yapılan vefkler. Cumartesi günü Zuhal'in vefki 3'lü dür,buna müselles derler. Zuhalin üçlü vefkidir, 12 sayısı esas sayıdan cıkarılır 3 bölünür,1 sayısı artarsa 7.2 ci haneye ilave edilir, 2 artarsa 4 haneye ilave edilir. Bu üçlü vefk düşmandan korunmak,onu yenmek mahfetmek için kullanılırmış. Bu vefk kolay yapılabilmesi sebebiyle her işte kullanılır Turabi (toprak) olanı en çok kullanılanıdır bu üçlü vefkin bu konuda imamı gazalininde sözü vardır bu vefkten faydalanmak için toprak elementli (unsur) vefki, kullanılmasını söylemiştir, Bu vefkin tanziminde ebcedin isimleri mevcuttur,Batadın, zehecin, vahin isimleri esas  olmuştur.

1 haneyi yazarken Ahin 2 hanede Bikatriyalin,3 hane yazılırken Celişin, 4 hane yazarken Demyalin, 5 haneye gelince Hethetuşin, 6 haneye gelinince  vehimin 7 Hanede Zenkata,8 haneye ulaşınca Hidayetin, 9 son hanede Tıfyalin isimini kullanmalısın bu isimleri söylerken her birinde bir zamla devam edilir yoksa bir sonuca ulaşılmaz bu işlerde vefkin şartlarına uyulması yapılması gereken kurallara uyulması lazımdır.

Pazar günü yapılan vefkler. Pazar gününün şemş (güneş) ait olan vefki 6 (altılı) vefk'tir, adına Müseddes vefk denir. Yazılacak adetten 105 çıkarılıp altıya bölünür. Harici kısmet 1,haneye ve sıra takip edilerek sırası ile yazmaya devam edilir. Bölmede 1 artarsa 31 haneye 2 kalırsa 25.3 artarsa 19, artarsa 13.5 artarsa7 haneye eklenir. Bu vefklerin günlerine uyulursa bu vefk,

Makam ve ticaret işlerinin düzelmesi için yapılırsa faydalıdır istek ve amaca götürür. bu vefkte kullanılan esmai hüsnayıda adedince zikir yapmaya devam edilir.


Bunların dışında vefk görevli hadimleri vardır bunlar hem ulvi hem suflidirler bu tür vefkleri yaparken bu isimlerin okunması ve o günün görevlilerinin de isimleri ahit duası ile baraber zikredilmelidir. Bu vefk görevlilerinin isimleri şunlardır sırası ile hem ülvisi (müslimanı) hemde suflisi (şeytanları).

1- Derece ulvisi (müslüman'ı) Şekaayil 2- Derece ulvisi (müslüman'ı) Şektayil 3- Derece ulvisi (müslüman'ı) Şelayil 4- Derece ulvisi (müslüman'ı) Şelhayil 5- Derece ulvisi (müslüman'ı) Şeshayil 6- Derece ulvisi (müslüman'ı) Şefayil 7- Derece ulvisi (müslüman'ı) Temayil 8- Derece ulvisi (müslüman'ı) Ğatayil 1- Derece suflisi (kafiri) Mevyuşin 2- Derece suflisi (kafiri) Nedyuşin 3- Derece suflisi (kafiri) Nehyuşin 4- Derece suflisi (kafiri) Seyuşin 5- Derece suflisi (kafiri) Sayuşin 6- Derece suflisi (kafiri) Kahyuşin 7- Derece suflisi (kafiri) Kasheyuşin 8- Derece suflisi (kafiri) Ğakkehyuşin 1- Derece suflisi (şeytan'ı) Mectayşin 2- Derece suflisi (şeytan'ı) Natayşin 3- Derece suflisi (şeytan'ı) Nebtayşin 4- Derece suflisi (şeytan'ı) Neztayşin 5- Derece suflisi (şeytan'ı) Feztayşin 6- Derece suflisi (şeytan'ı) Kabtayşin 7- Derece suflisi (şeytan'ı) Kasbetayşin 8- Derece suflisi (şeytan'ı) Ğakkebtayşin.