Vefkler,vefklerin yapımı,vefk tılsımı


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Vefklerin Yapımı vefkler, vefk nedir vefk hakkında :

İslam büyükleri bu vefkler tertip etmek hususunda ve usulünce  üzerinde çok uğraşmışlardır. Vefkler tertibi hesap (matematik) ilmine dayanır. Bahislerde gectiği gibi arapça her harfin karşılığı olarak bir rakam bir sayı bulmuşlardır.

Bu Vefkler rakam ile bütün Esmai ilahinin adetleri bulunmuş hatta kur'an daki sürelerin harfleri sayıya çevrilerek hesaplanmış ve bununla bu vefkler ortaya çıkmıştır. Bir vefk yapımı yazmak o esmayı ve ya ayeti kat sayısıyla yazmaya eşit olduğunu söylemişlerdir. Vefk'leri İnsanların üzerindeki manevi rahatsızlıkları hastalıkları defetmek için eskiden böyle vefkler yapılır o şahıs bunu üzerinde taşırdı.

Mesela Lafza-i celal (Allah) adedi olan sayısı ile üçlü vefk yapmak istersek üçlü vefkin tarhı olan sayıyı çıkarır, sonrası kalan sayıyı üçe böleriz çıkan harici kısmeti olan 18 i üçlünün birinci hanesine yazar ve birer zamla artırarak nihayete kadar vefki doldururuz. Vefk bu şekilde tamamlanmış olur. Üçlü vefk diğer vefklerin en çabuk tesir edenidir.Herkes kendi mensupmolduğu mizac ve unsurlara göre kendisine en uygun olan esmayı seçerek vefk yapıp üzerinde taşır ve mensubu olduğu yıldızın saatinde o esmayı adedince zikrederse ve buna devam ederse çok kısa sürede büyük başarılara erişir halk arasında sevilir dileğine ulaşır.

İslam dininde nazarın değdiği cihetle Nazarcıların ve düğüm bağlayan üfürükçülerin şerrinden Allah'a sığınmak vardır. İşte sürei Felak bundan bahseder ve bi zatihi Hazreti Peygambere yapılan  büyünün bozulması için bu ayetin geldiğini tefsirler beyan eder. Süreyi Nas,ta Şeytan ve cin den bahseder ve bunların şerrinden, Allaha sığınmamız emrolunur. Kur'anda Cin den bahseden Cin süresi ve Rahman süresi de var ve daha bazı surelerdede mevcut insanlar zaman zaman kendilerini rahatsız eden bu görünmez varlıkların şerrinden korunmak için muhtelif çarelere baş vurmuşlardır. Dini folklorumuzda  b
unlara ait bir çok misaller mevcuttur.

İşte bu Vefk de bunlardan birisidir. Vefk yapılırken ayet esma müvekkillerinin isimleri bulmaya ve yapılan işlere onları yöneltmeye çalışmak gerekir matlup ve maksud olan işi gördürmeye yarar yapılan vefkin hem ülvi hem süfli melek ve hadimlerini bulup yapılan işe yöneltmek maksadı gerekir yönlenmezlerse vefk'ten umulan fayda zuhura gelmez ve dilek olmaz. Hayır işlerinde fatiha inşirah kadir ihlas süreleri okunur.

Şer işlerinde fatiha fil tebbet kafirun süreleri okunur mutlaka salavatı şeriyfe okunur 21 kere yıldızın buhurunu yakmak unutulmamalıdırEsmaül Hüsna'dan seçilen esmalarda okunmalıdır bu şekilde vefk tamamlanır ve istenilen yolda başarı sağlanır.


Vefkler, yapılacak ayet veya esmaların müekkillerinin isimlerini bulmaya ve onları yapılan maksat ve gayeye yöneltmek her maksat ve gayenin amacına ulaşmaktır vefk bir nevi mıknatıstır ve çok hızlı çeker ruhları harekete geçirir ayet ve esmaların yedi gün okunması aynı saatlerde. Vefk herhangi bir vefk yapıldığı zaman o vefklerin Ulvi Sufli Melek ve Hadimini bulmak yapılan konudaki maksada tevcih edilmesi yönlendirilmesi gereklidir bu yapılmazsa yapılan bu vefk'ten fayda olmaz ve dilek hasıl olmaz.

Vefk yapılırken önce hangi maksatla yapılıyorsa o konu ile ilgili ayetler secilir sonra o konu ile ilgili esmaül hüsna secilir havas ilmi burda devreye girer ve cifir ilmi kullanıp hesab edilir ve yapılacak vefk üçlü veya dörtlü seçilip matlup ve maksud yani isteyen ve istenilen isimlerde hesaba katılır bölünür vefk yapılır duası okunur iken en az bir hafta devam edilirse istenilen sonuç elde edilsin.


Vefkleri yapma kaide ve kuralları; Abdest alıp rıza'en iki rekat namaz kılar hayrı islerinde fatiha inşirah kadir ihlas sürelerini okur şer islerde fatiha tebbet fil süresi okunur 70 kere kısa bir dua okur estağfirullahel aziymellezi la ilahe illa hüvel hayyum kayyum ve etubu ileyhi ya mucib, ya rakib, ya şehit.

Vefkler yapılırken yıldız buhurunu yakmak yıldız saatinde uymak hanelerini sıra düzenini uyarak bozmadan yapmak gününü bulmak ve o günde yapmak vefki ay ve güneş ısınlarından korumak ve özellikle ikindiden sonra mecbur olmadıkca yazmamaktır ve yere düşürmemeye dikkat etmek gereklidir.

Vefkler her vefkin toprak ateş hava ve su sekilleri vardır vefkte temel toprak'tır ates hava su vefkleri degişik şekillerden  meydana gelmektedir sıralama düzeni vefkler hanelere bölünüp yazılırken sıra bozmadan ve hangi köşeden toplarsan aynı olması gerekir yatay dikey düz çapraz toplamı aynı sayı gereklidir kesir kabul etmez. Vefk bir mıknatıstır ve çeker önemli olan sayılarıda hata olmasın gününde saatinde yıldızında başlansın en az 2 rekat  namazı kılınması yemin duasının hazırlanıp adedince okunması en az 3 esmaül hüsnadan esma seçip konu ile ilgili adedince en az 7 gün en fazla 45 gün okunması gerek ki vefk çalışsın dilekçe kabul edilsin
.

Vefkler
yapılırken çevresine konu ile ilgili meleklerin ismi yazılması ve kavlehül hak ve lehül mülk ve besmele ile dört çevresinin kapanması gerek mim 40 la bitirilir haricen mutlaka konu ile ilgili ayetler yazılması isteyenin talebine göre isim yazılması ile vefkler tamamlanır . ilk üzerine alırken abdest almak gereklidir mutlak üzerine dua okumak örneğin 1 fatiha 3 ihlas okuyup efendimize salavatı şerife getirmek en az 92  vefk yapımında ve dua kabulunde çok büyük başarılar sağlanmasına faidesi vardır. Beden pisken takmamak gerekir. Kaidesine uyularak yapılan vefkler çalışır ve istenilen emel gerçekleşir kalbini bozmayacaksınız asla şüphe duymak vefkin hızını keser.

Vefk bir murabbada yani dik dörtgende uzunlamasına enlemesine birbirine kesen doğru çizgilerden meydana gelen şeklin içine konan sayılara ve harflere vefk denir. Üçlü dörtlü beşli altılı yedili sekizli dokuzlu vefkler. Dılı ve satır yukarıdan aşağıya çizilen çizgiye dılı sağdan sola çizilen çizgiye de satır denir. Kutur karşılıklı köşeleri birleştiren çizgiler kutur içlerinde kalan hanelerde kutur hanesi örneğin üç lü vefk de 2 .5 .8 ve soldan 4.5.6. yazılan haneler kutur hanesidir.

Başlangıç ve son her vefkler kaçlı olursa olsun birinci hane başlangıç dokuzuncu son hanedir. Orta mebde ile münteha adedinin yarısıdır vasatı bulmak için münteha adedine bir katar ikiye bölünür çıkan vefkin vasatıdır orta hanesi üç lü vefkler de 9 a bir ilave yapılır 10 olur yarısı 5 üçlünün vasatıdır. Mesela üçlüde vasat 5 ise 5 le çarparız 15 olur buda üçlünün toplamıdır.üç dıl kenar haneler toplamı vefkin mesahası denir buda 45 dir 15 havva ya 45 ademe e işarettir.

Vefk'in kontrolu vefk'lerin doğrumu yanlışmı olduğunu anlamak için gerek dıl yani kenarlar gerekse satırlar gerekse sağ sol kuturlarının her hangi tarafından olursa olsun toplamının aynı olması gereklidir birbirlerine müsavi eşit olmaları lazımdır. Kısacası enine boyuna çaprazına yatayına nerden toplanırsa toplansın sayıların eşit olması gereklidir. Yoksa yapılan vefkten bir netice alınmaz fotokopiden bir farkı yoktur .3-  (Üçlü vefkler)'de 1 kesir kalırsa sol kuturda 1 noksan çıkar 2 kesir artarsa sol kuturda 2 fazla çıkar bu yüzden üçlü vefklerde haneye misli zamla ikinci hane ve onuna kadar misli artırarak vefk yapılır.