Vefk Yapma, Vefk Nasıl Yapılır,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Vefk Nedir; Vefk Nasıl Yapılır, bu yazımda bu konuyu ele alalım, vefkin sözcük manası aşikar olarak uyumdur. Vefk yapma Tılsımlı karelerin ve kişiye özel olarak yapılan ebced hesabının çizilen tabloya veri olarak aktarılması ile vefk yapma işlemi olur. Haftanın ve günün her saati vefk yazılamaz, vefk yazmanın hayırlı günü ve hayırlı saati vardır. 

Vefk, tilsimli kare demektir. Ayni toplami ya da ayni anlami veren, birçok karelerden meydana gelmis, tek bir büyük karenin içinde, sayilar yani (sayi vefki), veya harflerin oldugu ( harf vefki) bulunur. Bunlarin çok türleri vardir. Altili bir vefk karesinin içinde 36 küçük kare mevcuttur. Buna altili (müseddes) denir. Yedili bir vefk karesinin içinde ise, 49 küçük kare vardir. Buna da yedili (müsebba) denir. Amaç dogrultusunda bu vefk karelerinin içine yazilan sayi ya da harflerin bir yerlestirme düzeni vardir. Bu, dilege göre belirlenir.

Mesela dilek, iyilik ya da hayir için tutulmussa, çift olan sayilar veya bunlarin karsiligi olan harfler, büyük karenin dört bir kösesinde bulunan küçük karelere yazilir. Amaç kötülük yapmak ise, bu sayi ve harflerin kareler içindeki siralanisi da bir haç seklinde olur.

Arap alfabedesindeki her harfin sayisal bir degeri vardir. Harflerin bu sayi degeriyle rakam gibi kullanilmasina "Ebced Hesabi" denir. Ebced'de her bir harfin bir Tanri adina ve bazi tabii güçlere karsilik geldigi sayilmis, ayrica bunlara karsilik olan timsaller sayesinde giz dolu bir sistem meydana gelmistir.


Bu hususa dikkat etmeden tabiri caiz ise sağdan soldan toplama bilgiler ile
vefk yazılmaz. Vefklerin yapımı her zaman amacına uygun yazılmalıdır. iş, bereket, kısmet açma, aşk vefki, muhabbet vefki , aile içi huzur sağlama vefki genelde başvurulan konular bunlardır. Ve her birisi için ayrı  bir vefk yazım tablosu ayrı bir vefk yazım şekli bulunmaktadır.

Bu uyuma dikkat edilmelidir.
Doğru yazılmayan vefkler kişinin, kişilerin astral dengesini bozabilir, veya beklenen durumlardan tamamen alakasız kötü sonuçlar doğurabilir. Vefk yapma, Günün melek ve müvekkillerini bilmek onlrın isimlerini anmak saatini yıldızını bilmek tütsüsünü kullanmakla olur, bunlara uyulmazsa o yapılan vefk tutarlı olmaz boşu boşuna emek ve zaman kaybıdır.

Günü Pazar yıldızı güneş (şemş) ulvi meleği Rukyail, sufli müvekkili Müzheb. Pazar gününün şemş (güneş) ait olan vefki 6 (altılı) vefk'tir, adına Müseddes vefk denir. Bu vefk makam ve ticari işlerin düzelmesi için yapılması faydalıdır.

Günü Pazartesi yıldızı ay (kamer) ulvi meleği Cebrail, sufli müvekkili Mürre. Pazartesi gününün kamer (ay) ait olan vefki 9 (dokuzlu) vefk'tir, adına Mutassa vefk denir. İşlerin kolaylaşması, murat için, hastanın iyileşmesi için kullanılırdı.

Günü Salı yıldızı merih (mars) ulvi meleği semsemail , sufli müvekkili Ahmer. Salı gününün mars (merih) ait olan vefki 5 (beşli) vefk'tir, adına Muhammes vefk denir. Düşmane galebe, düsmandan, şerlerden korunmak için yazılırdı. Her işte kullanılır zamanı yoktur.

Günü Çarşamba yıldızı utarit (merkür) ulvi meleği Mikail, sufli müvekkili Burkan. Çarşamba gününün merkür (utarit) ait olan vefki 8 (sekizli) vefk'tir, adına Müsemmen vefk denir. İlim öğrenmek, istihare gibi işlerde kulanılan vefktir.

Günü Perşembe yıldızı müşteri (jüpiter) ulvi meleği Sarfiyail, sufli müvekkili Semhureş. Perşembe gününün jüpiter (müşteri) ait olan vefki 4 (dörtlü) vefk'tir, adına Murabba vefk denir. Bu vefk en çok kullanılanı birincisi (1) olan ateş vefkidir her işte kullanılan vefk türüdür. En meşhuruda aşk vefkidir sevgi muhabbet ve celb hususlarında en tutarlı vefk budur.

Günü Cuma yıldızı zühre (venüs) ulvi meleği Aynıyail, sufli müvekkili Ebyad. Cuma gününün venüs (zühre) ait olan vefki 7 (yedili) vefk'tir, adına Müsebba vefk denir. Evlenmede kolaylık, güzel görünmek, muhabbet için bu vefki kullanırlardı.

Günü Cumartesi yıldızı zühal (satürn) ulvi meleği Kesfiyail, sufli müvekkili Meymun. Cumatesi gününün satürn (zühal) ait olan vefki 3 (üçlü) vefk'tir, adına Müselles vefk denir. Bu vefki, düşmandan korunmak, yenmek, zor işlerin kolaylaşması sevgi ve muhabbet gideni çevirme işlerinde kullanılır.

Vefk konusunda konuya hakim, konusunda uzman kişilere başvurmakta her zaman yarar vardır. Tüm müracat eden kişilere vefk ve diğer manevi ilimler konusunda gereken desteği vermekteyim.Vefk'in sözlük anlamı uyum ve dengedir, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan ellerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, tesirli duâ demektir.

Vefk, metafizik alemden kaynaklanan bir problemin düzelmesi için veya hedeflenen bir menfaate ulaşabilmek için gerekli manyetik rezonansın herhangi bir noktaya transferini mümkün kılan ve semanın herhangi bir katına tünel açmaya yarayan, metafiziksel bir mikroçiptir. Vefk bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar, sayıların değerlerinde harfler, kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen şekildir. Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, kurallarına uygun yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur.

Bu hizmetliler Dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah (c.c.) izniyle görevlendirilir, böylece etkili olur.
Vefkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliklerine göre isimlendirilir. 3 lü, 4lü, 5 li,6 lı, 7 li, 8 li,9 lu, 11 li, 12li, 13 lü vefkler bulunduğu gruba göre,Toprak, Hava, Ateş ve Su vefki, bağlı bulunduğu gezegene göre, Zühal yıldızı vefki, Müsteri yıldızı vefki,Merih yıldızı vefki, Şems yıldızı vefki, Zühre yıldızı vefki, Utarit yıldızı vefki, Kamer yıldızı vefki, olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de bulunur.Müennes vefki genelinde beşli yapılır, hava,su, toprak, ates, unsurlarıyla uygulaması yapılır konusuna göre.

Vefk Nedir,
Vefk metafiziksel alemden kaynaklanan bir problemin düzelmesi için yahut hedeflenen bir menfaat e ulaşabilmek için gerekli manyetik rezonansın her hangi bir noktaya transferini mümkün kıl ve semanın her hangi bir katına tünel açmaya yarayan, metafiziksel bir mikroçiptir.  

Vefk Bir Büyü Çeşidimidir.
Vefkin büyü ile hiç bir bağlantısı yokdur. Büyü allah cc dan başka bir kudretin varlığına iman ederek, şeytanı memnun edecek tarzda çalışmalar yapmaktır. Yani ap açık bir şirktir. Vefk ise tamamen Rahmani modda yapılan çalışmalardır.  bunun aksi yönünde çalışanlarda mutlaka vardır yok dersek olmaz

Vefkin Muskadan Farkı Nedir.
Muska; bünyesinde barındırdığı manyetik enerji tükenmesi ile birlikte geçerliliğini kaybeder. Vefk ise evrensel enerjiyi emerek astrol dubleye aktardığı için kainat var olduğu müddetçe işlevini devam ettirir.

Vefk kaderi mi değiştiriyor.
Allah cc nın takdir ettiği kaderin asla değişmesi söz konusu olamaz. Allah cc kimi nasıl bir yola sokacak ise; ona o yolu kolaylaştırır. Yani kaderinde zaten vefk hazırlatacağı yazıyordur. Zamanı geldiğinde vefk ilmine vakıf olan bir kimse ile karşılaşarak hasbel kader vefk hazırlatmak kader çizgisi içerisindedir.

Vefkin çalışması için inanmak mı gerekir.
Vefk bir makineye benzer. Siz inansanız da inanmasanız da, şayet usulüne uygun olarak hazırlanmış ise amacı doğrultusunda hizmet edecektir. En önemliside vefkteki esmaül hüsnalar ve kullanılan ayetlerde üzerine okunursa çok çabuk tesir eder ve niyete göre çalışmaya devam eder kural dışına çıkılmadığı sürece..

Vefk Yaptırmak inanca aykırımıdır ?
Allah'u teala karşılaştığımız her hangi bir problem karşısında bize vermiş olduğu imkanları kullanmamızı yani tevekkülü farz kılmıştır. Bu anlamda vefk tevekkülün bir parçası olması hesabı ile inanç sistemine uygun görülmüştür. Hatta bir çok islam alimi vefklerle ilgili sayısız kitap yazmışlardır.
Allah cc nın takdir ettiği kaderin asla değişmesi söz konusu olamaz. Allah cc kimi nasıl bir yola sokacak ise; ona o yolu kolaylaştırır. Yani kaderinde zaten vefk hazırlatacağı yazıyordur. Zamanı geldiğinde vefk ilmine vakıf olan bir kimse ile karşılaşarak hasbel kader vefk hazırlatmak kader çizgisi içerisindedir.Saygılarımla
Medyum Kenan Teke.