Vefk Tılsımı,vefk örnekleri,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Vefk Ve Tılsımlardan fayda elde edeceksen vefkerin gününde saatinde yapılması saatlerine uymak gün ışığında vefk yapmamak. Örnek celb muhabbet bir araya getirmede müşteri yıldızına uygun bir çalışma vefklerinden yapmak gibi. Şer işlerinde merih yıldızında cumartesi merihin vefki yapılmalı ve uygulanmalıdır ki başarı elde edilsin ve amaca ulaşılsın.

Vefk ve tılsım yapmak için harf ve rakam sayılsal değerlerini bilmek günü müvekkilerin ülvi ve suflisini bilip isimlerini kullanmak vefk tılsımı tutarlı olsun. Bunlardan eksik olursa vefk çalışmayabilir, saatini yıldızını gününü ve ayrıca hem ulvisi (müsliman) görevlisi  süfli (şeytan) görevlilerinin isimlerinide bilmek lazımdır.

Pazar günü yıldızı güneşindir (şems) ulvi meleği rukyail, sufli müvekkili müzheb.

Pazartesi gününün yıldızı ay (kamer) meleği cebrail, şeytanı mürre.

Salı merih yldızı ulvi görevlisi simsimail, muvekkili olan suflisi ahmer.

Çarşamba günü yıldızı utarit, (merkür) görevli meleği mikail, sufli görevli şeytanı burkan.

Perşembe günü ise müşteri (jüpiter) yıldızıdır, sorumlu müvekkili sarfiyail sufli şeyatanı ise semhureş.

Cuma gününün yıldızı zühre (venüs) meleği Kesfiyail, sorumlu şeytanı ebyad.

Cumartesi  gününün yıldızı ise zuhal (satürn) ulvi görevli meleği kesfiyail, süfli müvekkili olan meymundur.

Vefk tılsımı yapacaksan yapalacak olan vefkin  yıldız gününü ve saatini hesaplayıp yapılacak vefk'in yazılacak olan konusuna göre esmasını seçmek sonra ayet veya süre kullanılacak olan onuda hesaplayıp yıldızını gününü saatini unsurunu bulması lazım gelir. Biraz bu konu ile vefk örnekleri verelim günlere göre, Örneğin bu Vedud vefki mim ve kef ile celbi muhabbette kullanılır çok çabuk çalışan ve gideni geri getirmede en hızlı çalışan vefklerdendir. İster uzak ister yakın olsun fark etmez küskünlüğü dargınlığı yok eder aşk ve sevgi dolu muhabbetle bir araya getiren vefk'dir.Pazar gününün vefk tılsımı şems'e (güneş).
Şems'e ait olan altılı (6 ) vefki ismi Müseddes vefk denilmiştir. Sayılarını toplar ebced değerini bulursun sonra bölünür temel sayıdan 105 düşersin harici kısmeti birinci haneye sırası ile (unsuru) diğer hanelere yazarsın. Bölümde 1 kaldıysa 31 haneye 2 kalırsa 25 sıraya yazarsın. 3 artarsa 19 sıraya 4 kalırsa 13 haneye 5 kaldıysa 7 sıraya eklenir. Bu vefk tılsımı makam ve ticari işlerin düzelmesi için yapılırsa fayda görülür.


Pazartesi tılsım vefki  kamer (ay) saatinde yapılır.
Yine aynı şekilde hesaplamalarını yaparsın dokuzlu (9) vefkini yazarsın. Bu vefk tılsımı,işlerin kolyalaşması, murat için, hastanın iyileşmesi için kullanılırdı, ( hastalık derken manevi allahtan sure ve ayetler esmalar hürmetine yardım istemektir.

Hak Teala dilerse herşeyin çaresini verir. Bu vefk yapılacaksa temel sayıdan 36 çıkarılır ve dokuza bölünür. Baki bir kaldıysa 73 sırasında ki haneye yazılır, 2 kaldıysa 64 haneye ilaveten yapılır. 3 kaldıysa 55 haneye bir zamla devam edilir, 4 ise kalan 46 sıraya eklenir, beş ise 37 sıraya bir zamla, 6 kaldıysa 28 sıraya, yedi kalırsa ondokuzuncu haneye,8 kalırsa 10 sıraya ilaveten vefk tılsımı tamamlanır. Dokuzlu  ay (kamer) vefkinin ismi mutassa vefkidir. 

Salı Tılsım Vefki Merih (Mars) yıldızına ait vefk.
Düşmana galabe gelme, düşmandan, şerlerinden korunmak için yazılırdı. Diğer her işte kullanılabilir bu vefk. Zamanı yoktur. Beşli (5) ana sayıdan 60 çıkarılır 5 bölünür, 2 kalırsa 16 haneye 3 kalırsa 11 sıra, 4 kalırsa 6 haneye yazılır, 1 kalınca 21 sıraya eklenir.Salı yıldızı merih vefki olan beşli vefkin ismi muhammes.

Çarşamba Tılsım ve Vefki Utarit (merkür) yıldızına aittir.
İlim irfan öğrenmek için, istihare yapmak gibi işleri yapmak için kullanılan vefk çeşitlerindendir.  Sekizli  (8) olan bu vefk Bu vefk tılsımın yapmak için esas sayıdan 252 çıkarılır. 8 Bölünür 7 kalırsa 9 haneye yazılır. 6 kaldıysa 17 sıraya yazılır, 5 kalınca ise 25 haneye yazılmalıdır. 4 artarsa 33 haneye ilaveten devam edilir. 3 kaldıysa 41 sıraya göre yazılmalı. 2 kalıncada 49 haneye yazılır, 1 kaldıysa 57 haneye ilaveten yazılır ve vefk tamamlanmış olur. Bu vefk ismi müsemmen'dir. 

Perşembe tılsım ve vefki Müşteri (Jüpiter) yıldızına ait. Murabba tılsım vefki
Dörtlü (4) vefk murabba tılsımı vefkidir. İşlerinde  başarılı olmak , rızık ve işlerin açılması hususunda, celb ve ilkayı muhabbet için ayrıca farklı işlerin içinde uygundur. Bu tılsım vefki en çok kullanılan birincisi Ateş vefkidir, dörtlü (4) olan bu vefk  toplamından 30 çıkarılır 4 bölünür. 1 kalırsa onüçüncü (13) haneye, 2 kalırsa 9 sıraya, 3 sayısı kaldı ise 5 hanesine yazılır ve vefkimiz tamamlanmış olur.

Cuma vefk tılsımı zühre ( venüs) yıldızına aittir.
Bu vefkin ismi Müsebba tılsımıdır. Yedili (7) evlenmede kolaylık, Güzel ve şirin görünme , muhabbet celb ilkayı mühabbette çok kullanışlıdır. Evlenmede kolaylık şirinlik celbi muhabbet, güzel ve hoş görünmek, muhabbet ve beraberlik için bu vefk türü kullanılırdı. yedili (7) olan bu vefkin Adetten 168 çıkarılır, 6 kaldıysa sekizinci (8) hanesine. 5 ise onbeşinci (15) sıraya ilave edilir, 4 kalırsa eğer yirmiikinci (22) sıraya yazılır. 3 kaldıysa yirmidokuzuncu (29) haneye yapılır, 2 artarsa  otuzaltıncı (36) haneye ilave olunur, 1 kaldı ise kırküçüncü (43) sıraya yazılır vefk tamamlanmış olur.

Cumartesi günü Zuhal (satürn) yıldız vefki.
Müselles vefki üçlü (3) yapılır. Toplamından oniki  düşülür, üçe bölünür. Bir kalırsa yedinci hane 2 kaldıysa dördüncü haneye ilave olunur vefk tamamlanmış olur. Bu vefk hakkında imamı gazali hazretleri çok övmüştür en makbulunu ise toprak (turabi) unsurlusunu tavsiye etmiştir. Her işte kullanlır, bu vefki düşmandan korunmak için ve onu yenmek zafer kazanmak düşmana galebe etmek kullanılırsa başarılı olunur.


Harflerin tabiatleri, bu vefkin tanziminde Batadın, Zehecin, Vahin isimleri esas olmuştur. Bu turabi (toprak) vefkini yaparken birinci sırayı yazarken 1 kere Ahin, İkinciyi yazarken 2 defa Bikatriyalin, Üçüncüyü yazmaya başlayınca 3 kez Celişin, Dördüncüde 4 kez Demyalin, Beşincide 5 kere Hethetuşin, Altıncıya gelince 6 kez Vehimin, Yedincide 7 kere Zenkata, Sekizincide ise 8 kez Hidayetin, dokuzda 9 defa tıfyalin, İsimleri okunursa vefk çabuk çalışır ve istenilen gayeye ulaşılır ve başarı elde etmiş olursun.

Vefklerden fayda görmek istiyorsan şartlarına harfiyen uymalısın yıldız gününde saatini hesaplayıp yaparsan başarı sağlarsın, buhurunu ve tütsüsünü yakacaksın sevdikleri kokular. Vefk tılsım ilmi matematiksel kavramlar üzerine yapılmıştır. Temel kaide ve kuralları dışına çıkılırsa bu vefkten bir şey beklenilmez.

 
Vefk, tilsimli kare demektir. Ayni toplami ya da ayni anlami veren, birçok karelerden meydana gelmis, tek bir büyük karenin içinde, sayilar yani (Sayi Vefki), veya harflerin oldugu ( Harf Vefki) bulunur. Bunlarin çok türleri vardir. Altili bir vefk karesinin içinde 36 küçük kare mevcuttur. Buna altili (müseddes) denir. Şirinlik güzel görünme celb ve muhabbet için uygun en ideal vefk tılsımıdır. Etkisi çok çabuk tesir eder hızlı bir şekilde ayrılmışları bir araya getirmede gideni geri çevirmede kullanılır. Mıknatıs gibi çeker kişi nerde olursa olsun tesir eder, Kalbleri birleştirir kırgınlığı yok eder sevgi ve saygıya  çevirir bir araya getiren vefk'lerdendir.Yedili bir vefk karesinin içinde ise, 49 küçük kare vardir. Buna da yedili (müsebba) denir. Amaç dogrultusunda bu vefk karelerinin içine yazilan sayi ya da harflerin bir yerlestirme düzeni vardir. Bu, dilege göre belirlenir. Mesela dilek, iyilik ya da hayir için tutulmussa, çift olan sayilar veya bunlarin karsiligi olan harfler, büyük karenin dört bir kösesinde bulunan küçük karelere yazilir. Amaç kötülük yapmak ise, bu sayi ve harflerin kareler içindeki siralanisi da bir haç seklinde olur.

Alfabedeki her harfin sayisal bir degeri vardir. Harflerin bu sayi degeriyle rakam gibi kullanilmasina "Ebced Hesabi" denir. Ebced'de her bir harfin bir Tanri adina ve bazi tabii güçlere karsilik geldigi sayilmis, ayrica bunlara karsilik olan timsaller sayesinde giz dolu bir sistem meydana gelmistir.