Vefk, Tılsım, Vefk Nasıl Yapılır,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.İslam büyükleri bu vefk tertip etmek usulü üzerinde çok uğraşmışlardır. Vefk tertibi hesap (matematik) ilmine dayanır. Arabi her harfin karşılığı olarak bir rakam (sayı) bulmuşlardır. Bu rakam ile bütün esmaların ilahi adetleri bulunmuş. Hatta Ku'an'da ki bazı sürelerin harfleri rakamlara çevrilerek toplamı hesap edilmiş ve bununla Vefkler tanzim olunmuştur. Bir vefki yazmak o esma ve ya ayet kat sayısıyla yazmaya eşit olduğunu söylemişlerdir. İnsanların üzerindeki manevi hastalıkları defetmek için eskiden böyle vefkler yapılır. O şahıs bunu üzerinde taşırdı, ecnebiler buna (maskot) diye tabir ederlerdi.


İslam dininde nazarın değdiği cihetle nazarcıların  ve düğüm bağlayan üfürükçülerin şerrin'den Allah'a sığınmak vardır. İşte surei Felak bundan bahseder ve bi zatihi Hazreti Peygambere yapılan büyünün bozulması için bu ayetin geldiği tefsirler beyan eder. Sürei Nas'tada şeytan ve cin'den bahsolunur ve bunlardan Allah'a sığınmamız emrolunur. Kur'an'da cin'den bahseden cin süresi ve rahman süresi, Ahkaf süresi ve daha başka surelerde vardır. ve daha bazı surelerde de mevcut insanlar zaman zaman kendilerini rahatsız eden bu görünmez varlıkların şerrinden korunmak için muhtelif çarelere başvurmuşlardır. Dini folklorumuzda bunlara ait bir çok misaller mevcuttur. İşte bu vefkde bunlardan biridir.


Aşk Vefki: Eşiniz ya da sevgiliniz ile olan aşk ilişkinizin sadakat ve bağlılık çerçevesinde devam etmesi ve dış etkenlerden dolayı yıpranmaması için uygulanan bir vefktir.
 
Kısmet Vefki: Hem aşk, hem de sosyal ve ekonomik hayat anlamında huzur ve refah sağlayıp,  hayattanu umduklarınızın bir bir elinize geçmesine sebep olacak şifrelere sahip bir vefktir.                                   
 
Zihin açıcı vefk: Beyindeki olumsuz düşünce dalgasını nötralize ederek zihninizi berraklaştırıp olumlu düşünce gücünüzü hat safhalara taşıyıp, karşılaştığınız fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenize sebep olacak bir vefktir.
 
İptal Vefki: Metafiziksel alemden kaynaklanan her hangi bir olumsuzluğu izale ederek durumu lehinize çevirecek özelliklere sahip bir vefktir.                                    
 
Çekim Vefki: Radyolojik tesir gücünüzü artırıp olmasını istediğiniz şeylere kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacak, şans ve kısmet önündeki enerjileri tamamıyla kaldıracak bir özelliğe sahip olan vefktir.                               

Koruyucu Vefk: Gerek fiziksel gerekse metafiziksel alemden kaynaklana bilecek büyü muska cinler her türlü tehlikeye karşı koruyucu bir özelliğe sahiptir.                   

Özel Vefk: Vefk ilmi Hudutsuz denilebilecek kadar geniş bir ilimdir bu sebeple kendi belirleyeceğiniz özel bir amaca yönelik vefk düzenlemek mümkündür. Burda önemli olan vefkin çalışması ve vefk'e yazılan seçilmiş Allah'ın güzel isimlerini okumak ve dilimizden düşürmemek lazımdır konumuzla ilgileri olan esmalar.                  

Genel Vefk: İçinde hem çekim hemde koruyucu şifrelerin bulunduğu, günlük hayatta karşınıza çıkacak her türlü tehlikeyi bertaraf edip aklınıza bile gelmeyecek menfaat kapılarını açacak bir özelliğe sahiptir.
 
Şimdi bunu açıklıyalım, her harfin bir sayı olarak karşılığı var diyorduk eski arabi yazıda 28 harf mevcuttur. Bu harfler ebcet sırasına göre evvela 1- den ona ve sonra onar onar ve yüzer yüzer, sayıya çevrilmiştir. Ve her harfin kendisine has sayı değeri vardır.

Vefk bir murabbada yani dörtgende uzunlamasına ve enlemesine birbirini kesen doğru çizgilerden meydana gelen bir şeklin içine konan harfler ve sayılara denir. Mesela Üçlü, Dörtlü, Beşli, Altılı, yedili,sekizli, Dokuzlu Vefkler gibi. Bunlar vefklerin aslını meydana getirirler. Diğer bir çok vefkler varsada onlarıda sırası geldikçe anlatacağım.
 
Vefk Nedir, vefk nasıl yapılır, vefk bilgisi vefk hakkında bilinmeyenler:  Vefk bir ilim deryasıdır vefk ilmi mıknatıs gibi çeker kural ve kaidelerinine uyularak yapılan vefkler için geçerlidir. Konusuna uygun duayı esmayı ve günlerini saatini unsurunu bulmadan rastgele yapılan vefk hiç bir şekilde çalışmaz ve işe yaramaz.

Vefki yazmaya başlarken abdest almalı üzerindeki elbeselerin temiz olmalıdır ve asgari 2 rekat namaz kılmak lazımdır vefkin tutarlı olması için şartlarına riayet edilmelidir ve üzerine esmaları  ve duası okunması gereklidir adet sayısınca çok geldiğinde ise 7 ye bölünür ve sırası ile ara vermeden yedi gece devam edilmesi lazımdır ki yapılan vefk amacına ulaşsın gece vakti aynı saatlerde başlanmalıdır en güzeli  kuşluk vakti yapılan duadır.


Her ne konuda olursa olsun vefk yapmak için kural ve kaidelerini iyi bilmek lazımdır. Her ne şekilde yapılsada yapılacak olan vefkin yıldızı bulmak lazımdır. Sonrası saati ve günü bulunduktan sonrası en uygun esmai ilahiyeden bir isim seçmeli bunuda isimlere ilave edip ayet ve kişi isimleri ebcedine esmanın karşılığını ekleyip niyete göre vefk yapılmaya başlanmalıdır. Bunlar bittikten sonrası üzerine esma ve ayet veya surelerin okunması yapılmalıdır.

Vefk,tılsımlı kare demektir. Bir çok karelerden meydana gelmiş olan büyük kare olup, bunların içersine sayılar (sayı Vefk'i), yahut harfler (harf vefk'i) yazılır. Bunlar, ya aynı toplamı, ya da aynı anlamı verirler, vefk yapmayı bilen kişiler bunları bilmesi gereklidir bunların türleri vardır.

Örneğin
altılı vefk'in vefk karesi içersinde 36 kare çizilidir, buna müseddes (altılı vefk) denir. Yedili  bir vefk karesi içersinde ise 49 küçük kare vardır buna da müsebbâ (yedili vefk) denir. Güdülen amaca göre  bu vefk karelerinin içine yazılan sayıların, ya da harflerin yerleştirimesi de başka olur. Dilek bir iyilik, bir hayır için ise, çift olan sayılar ya da bunların karşılığı olan harfler, büyük karenin dört köşeşindeki küçük karelere yazılır. Gaye, kötülük ise, bu sayıların  ya da harflerin  kareler içindeki sıralanışı bir haç biçiminde olur.


Bir yüzük taşı veya kağıt üzerine yazılan kare (vefk)'nin harf veya rakamların yazılış şekli, dileğin çeşidine göre değişir. Eğer dilek iyilik için yapılmışsa;  karedeki rakamlar veya bunların karşılığı olan harfler çift, kötülük için ise tek yazılır. Bedûh kelimesi veya buna ait 2,4,6,8 rakamlarını taşıyan yolcuların, gidecekleri yere selametle ulaştıkları, kadın ve erkek arasında sevginin sağlandığı rivayet edilir. Çift sayılar karşılığı olan dört köşedeki dört harf yan yana getirilirse,(2,4,6,8) beduh kelimesi, tek rakamlar karşılığı olan harfler yan yana getirilirse (1,3,5,7,9) kelimesi ortaya çıkar. İyi bir dilek için, karenin sadece çift rakamları, kötü bir dilek için de tek rakamlar kullanılmaktadır. Buduh (beduh) adı altında büyü edebiyatına giren vefk, git gide daha değişik şekillerde yapılmaya başlanmıştır.

Vefk yapmaya niyet edilince vefk ile ilgili ayet esma müekkillerinin isimleri bulmaya ve yapılan işlere onları yöneltmeye çalışmak gerekir matlup ve maksud olan işi gördürmeye yarar yapılan vefkin hem ülvi hem süfli melek ve hadimlerini yapılan işe yöneltmek maksadı gerekir  yönlenmezlerse vefk'ten umulan fayda zuhura gelmez ve dilek olmaz. Hayır işlerinde fatiha inşirah kadir ihlas süreleri okunur. Şer işlerinde fatiha fil tebbet kafirun süreleri okunur mutlaka salavatı şeriyfe okunur 21 kere yıldızın buhurunu yakmak unutulmamalıdır.

Vefk; Esmaül Hüsna dan seçilen esmalarda okunmalıdır bu şekilde vefk tamamlanır ve istenilen yolda başarı sağlanır. Vefk yapılacak ayet veya esmaların müekkillerinin isimlerini bulmaya ve onları yapılan maksat ve gayeye yöneltmek her maksat ve gayenin amacına ulaşmaktır vefk bir nevi mıknatıstır ve çok hızlı çeker ruhları harekete geçirir ayet ve esmaların yedi gün okunması aynı saatlerde. Vefk herhangi bir vefk yapıldığı zaman o vefkin Ulvi Sufli Melek ve Hadimini bulmak yapılan konudaki maksada tevcih edilmesi yönlendirilmesi gereklidir bu yapılmazsa yapılan bu vefk'ten fayda olmaz ve dilek hasıl olmaz.

Vefk; İçin önce abdest almak kıyafetlerini temiz giymek vefk, için gerekli hazırlıkları yapmak sonrası vefk yapmaya niyetlenmek  ve önce hangi maksatla yapılıyorsa o konu ile ilgili ayetler secilir sonra o konu ile ilgili esmaül hüsna secilir havas ilmi burda devreye girer ve cifir ilmi kullanıp hesab edilir ve yapılacak vefk üçlü veya dörtlü seçilip matlup ve maksud yani isteyen ve istenilen isimlerde hesaba katılır bölünür vefk yapılır duası okunur iken en az bir hafta devam edilirse istenilen sonuç elde edilsin.

Vefk yapma kaide ve kurallarıabdest alıp rızaen iki rekat namaz kılar hayrı islerinde fatiha inşirah kadir ihlas sürelerini okur şer islerde fatiha tebbet fil süresi okunur 70 kere kısa bir dua okur estağfirullahel aziymellezi la ilahe illa hüvel hayyul kayyumve etubu ileyhi ya mucib, ya rakib, ya şehit. Vefk yapılırken yıldız buhurunu yakmak yıldız saatinde uymak hanelerini sıra düzenini uyarak bozmadan yapmak gününü bulmak ve o günde yapmak vefki ay ve güneş ısınlarından korumak ve özellikle ikindiden sonra mecbur olmadıkca yazmamaktır ve yere düşürmemeye dikkat etmek gereklidir. Vefk her vefkin toprak ateş hava ve su sekilleri vardır

vefkte temel toprakdır ates hava su vefleri degişik şekillerden  meydana gelmektedir sıralama düzeni vefk hanelere bölünüp yazılırken sıra bozmadan ve hangi köşeden toplarsan aynı olması gerekir yatay dikey düz çapraz toplamı aynı sayı gereklidir kesir kabul etmez. Vefk bir mıknatıstır ve çeker önemli olan sayılarıda hata olmasın gününde saatinde yıldızında başlansın en az 2 rekat  namazı kılınması yemin duasının hazırlanıp adedince okunması en az 3 esmaül hünsadan esma seçip konu ile ilgili adedince en az 7 gün en fazla 45 gün okunması gerek ki vefk çalışsın dilekçe kabul edilsin amacı içindir. Çevresine konu ile ilgili meleklerin ismi yazılması ve kavlehül hak ve lehül mülk ve besmele ile dört çevresinin kapanması gerek mim 40 la bitirilir haricen mutlaka konu ile ilgili ayetler yazılması isteyenin talebine göre isim yazılması ile vefk tamamlanır.

İlk üzerine alırken abdest almak gereklidir mutlak üzerine dua okumak örneğin 1 fatiha 3 ihlas okuyup efendimize salavatı şerife getirmek en az 92 gereklidir. Beden pisken takmamak gerekir. Kaidesine uyularak yapılan vefler çalışır ve istenilen emel gerçekleşir kalbini bozmayacaksınız asla şüphe duymak vefk'in hızını keser 45 gün okunmasıda ebcedin ilk dokuz (9) harfinin cifir ilminde, toplamıdır birden dokuz' kadar,

Vefk Nedir; Bir murabbada yani dik dörtgende uzunlamasına enlemesine birbirine kesen doğru çizgilerden meydana gelen şeklin içine konan sayılara ve harflere vefk denir.üçlü dörtlü beşli altılı yedili sekizli dokuzlu vefkler. Dılı ve satır yukarıdan aşağıya çizilen çizgiye dılı sağdan sola çizilen çizgiye de satır denir. Kutur karşılıklı köşeleri birleştiren çizgiler kutur içlerinde kalan hanelerde kutur hanesi örneğin üç lü vefk de 2 .5 .8 ve soldan 4.5.6. yazılan haneler kutur hanesidir. Başlangıç ve son her vefk kaçlı olursa olsun birinci hane başlangıç dokuzuncu son hanedir. Orta mebde ile münteha adedinin yarısıdır vasatı bulmak için münteha adedine bir katar ikiye bölünür çıkan vefkin vasatıdır orta hanesi üç lü vefk de 9 a bir ilave yapılır 10 olur yarısı 5 üçlünün vasatıdır.

Mesela üçlüde vasat 5 ise 5 le çarparız 15 olur buda üçlünün toplamıdır. Üç dıl kenar haneler toplamı vefkin mesahası denir buda 45 dir 15 havva ya 45 ademe e işarettir. Vefk'in kontrolu vefk'lerin doğrumu yanlışmı olduğunu anlamak için gerek dıl yani kenarlar gerekse satırlar gerekse sağ sol kuturlarının her hangi tarafından olursa olsun toplamının aynı olması gereklidir birbirlerine müsavi eşit olmaları lazımdır. Kısacası enine boyuna çaprazına yatayına nerden toplanırsa toplansın sayıların eşit olması gereklidir. Yoksa yapılan vefkten bir netice alınmaz fotokopiden bir farkı yoktur.

Üçlü vefklerde 1 kesir kalırsa sol kuturda 1 noksan çıkar 2 kesir artarsa sol kuturda 2 fazla çıkar bu yüzden üçlü vefklerde haneye misli zamla ikinci hane ve onuna kadar misli artırarak vefk yapılır Vefk kesir kabul etmez varsa onun içine farkl bir esmaül hüsna veya bir ayet girilmesi gereklidir konuyla ilgili olması gereği vardır.