Uğursuz ve Sakar Günler,yıldız ilmi


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Rahman Ve Rahim Olan Allah'ın adıyla :
Mekselmina oğlu büyük hekim ve feylesof (filozof) İlya şöyle der;
Her sene (yıl) içinde yirmi dört (24) gün vardır. O uğursuz ve sakar günler'de dikkatli ol. Şayet ayı mübarek bir durak veya menzile inmiş görürsen, işlerden hiç bir iş yapmaya teşebbüs etme? Şayet bu sırada biri hastalanırsa, yaşamaz ölür. Şayet yolculuğa çıkarsa, geri dönmez. Eğer tutuklanırsa hapis edilirse, oradan hiç çıkamaz. Senenin (yılın) bu uğursuz günleri ve ayları bu günlerdedir sırası ile;

1- Muharrem Ayının dördüncü ve beşinci (4 - 5) günlerinden iki (2) gündür.
2- Sefer Ayının üçüncü ve onbirinci (3 -11) günlerinden iki (2) gündür.
3- Rebiül evvel Ayının onuncu ve yirminci (10-20) günlerinden iki (2) gündür.
4- Rebiül ahir Ayının onbirinci ve onbeşinci (11-15) günlerinden iki (2) gündür.
5- Cemaziyyul evvel Ayının onuncu ve onbeşinci (10 - 15) günlerinden iki (2) gündür.
6- Cemaziyyul ahir Ayının dördüncü ve onbirinci (4 - 11) günlerinden iki (2) gündür.
7- Recep Ayının onbirinci ve onikinci (11 - 12) günlerinden iki (2) gündür.
8- Şaban Ayının üçüncü ve dördüncü (3 - 4) günlerinden iki (2) gündür.
9- Ramazan Ayının altıncı ve dokuzuncu (6 - 9) günlerinden iki (2) gündür.
10- Şevval Ayının altıncı ve sekizinci (6 - 8) günlerinden iki (2) gündür.
11- Zilkade Ayının ikinci ve beşinci (2 -5) günlerinden iki (2) gündür.
12- Zilhicce Ayının altıncı ve yirminci (6 - 20 ) günlerinden iki (2) gündür.
Toplam olarak yirmi dört (24) gün uğursuz (nühüş) günlerden sayılır.

Sakar Günler, (Nahıs) bu günlerde yola gidilmez, yola çıkan kimsenin akibetinden hayır beklenmez, bu ulemayı ekabirden nakildir. Ve yine bilinmesinde yararlı olacak günler şunlardır :
Hazreti Ademin oğlu Habil ağabeyi Kabil (İlk Katil )tarafından kıskançlık sebebi ile ayın üçünde (3) de öldürülmüştür. Hazreti Adem ayın dördünde (4) de cennetten kovulmuştur. Ve yine Hz.Yunus peygamberin kavmine Allah'ın azabı ayın dördünde (4) de gönderilmiştir.
Ve yine aynı günde ayın dördünde (4) de (Kabil) doğmuştur. Ve yine aynı günde yani ayın dördünde (4) Hazreti Yusuf aleyhisselam kör kuyuya atılmıştır. Bu sebeble Hak Taala katında bu günler uğursuz sayılmıştır. Ve yine ayın onüçünde (13) de Hak Taala Eyyüp (eyüp) peygambere bela göndererek oğlu ile bütün malını kaybettirmiştir, onu peygamberini azab içinde bırakmıştır. Ve yine ayni günde yani ayın onüçünde (13) Hazreti Süleyman Peygamber elindeki yüzük veya mührü alınmıştır,

işte bu günlerde uğursuz günlerdendir
.
1- Muharrem Ayının üçüncü ve altıncı (3 - 6) günlerinden iki (2) günüdür.
2- Sefer Ayının altıncı ve yirminci (6 - 20) günlerinden iki (2) günüdür.
3- Rebiül evvel dördüncü ve onbeşinci (4 -15) günlerinden iki (2) günüdür.
4- Rebiül ahir birinci (1) günlerden bir (1) günüdür.
5- Cemaziyyul evvel birinci (1) günlerden bir (1) günüdür.
6- Cemaziyyul ahir Ayının birinci ve beşinci (1 - 5) günlerinden iki (2) günüdür.

7- Recep Ayının dokuzuncu ve onuncu (9 -10) günlerinden iki (2) günüdür.
8- Şaban Ayının ikinci ve onbirinci (2 -11) günlerinden iki (2) günüdür.
9- Ramazan Ayının altıncı ve sekizinci (6 - 8) günlerinden iki (2) günüdür.
10- Şevval Ayının dördüncü ve yirminci (4 - 20) günlerinden iki (2) günüdür.
11- Zilkade Ayının beşinci (5) günlerden bir (1) günüdür.
12- Zilhicce Ayının sekizinci ve yirminci (8 - 20) günlerinden iki (2) günüdür.