Türklerde Büyü, büyü çeşitleri, büyüler,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Türklerde büyü; Yüz yıllar öteye dayanmaktadır Türklerde büyü. Çeşitli şekillerde büyüler bulunduğunu önceki yazılarımda siz değerli takipçilerim ve okurlarıma belirtmiştim. Türklerde büyü konusunu detaylıca ele alalım. Halk arasında papaz büyüsü olarak bilinen en etkili en kötü büyüyü Dünya üzerinde çözebilen tek millet Türk Medyumlarıdır. Bakara 102 de şu şekilde yorumlanmaktadır. İslamda insanların büyü konusunda bilgi edinmeleri bulunması muhtemel gerçeklik payı araştırmaları haram sayılmak ile birlikte büyücüler gerçeğe yalan katarak insanları yersiz korku ve ümitsizliğe düşürdükleri  kuşkuya kaygıya sebep oldukları gerekçesi ile uzak durulması yönünde uyarılmışlardır.

Büyü hakkında Elmalı Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an Dili, cilt 1 sayfa 366- 373, ve prof. Dr. Süleyman Ateş  Kur'an-ı Kerim tefsiri, 6 cilt, 1 sayfa 183-187, bu konuda özetle şöyle diyorlar; Büyü kelimesinin arapçası (Sihr)'dir. Gizli, ince, anlaşılması güç olay demektir. İnceliğinden dolayı sabah vaktine de seher denmiştir. Sihir, hakkı batıl, batılı hak göstermek ve çıkar sağlamak amacıyla yapıldığı için kötüdür, yapanı imansızlığa,ahlaksızlığa götürür.

Şeriat örfünde  ( dini geleneklerdeki anlamıyla) sihir, sadece bu demek değildir. Sebebi gizli olmakla beraber, gerçeğin aksine tahayyül olunan (düşlenen, imgelenen) yıldızcılık, şarlatanlık, hilekârlık yolunda cereyan eden herhangi bir şey demektir. Halk dilinde de bu anlamda kullanılır, yani sihir denildiği zaman bu anlaşılır ve buda çirkin bir şeydir. Çünkü bunda esrarengiz bir surette hakkı batıl, batılı hak, hakikatı hayal, hayali hakikat diye göstermek vardır. Başka bir ifadeyle, bir kısmı az- çok bir kısmı gerçeğe dayanmasına rağmen bu gerçeğe pek yalan karıştırılmıştır. Bakara süresinde anlatılan şeytanların insanlara büyüyü ve birde Babil'de Harut ve Marut isimli iki meleğe indirileni öğrettikleri ifade edilmiştir.

Ancak müfessirler, bu ayet hakkında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir; bir kısmıda bu ayet hakkında Babil'de Harut ve Marut adındaki iki meleğe bir şey indirilmedi, diye yorumlamışlardır. Bunların amacı; meleklerin, insanlara büyü öğretmelerini kabul etmemektedir. Bir kısmına göre ise ayette isimleri geçen melekler, insanlara büyü değil, büyücünün de dayandığı temel bilgiyi vermişlerdir. Gerçekte buna lüzum yoktur. Çünkü ayet , büyü ile meleklere indirileni ayırmaktadır. Onlar, insanlara büyüyü, bir de iki meleğe indirileni öğretti, diyorlar. Şeytanlar, bu ikisini birbirine  karıştırarak bir yığın şekiler tılsımlar ortaya atmışlardır.

Her bilgi iyidir. büyünün kendisi de bilgi olarak kötü değildir. Allah, akıl sahibi insanların, her bakımdan bilgi sahibi olmasını istemiş ve bu bilgileri kötüye kullanıp kullanmayacaklarını sınamak dilemiştir.  Bunun için semavi kuvvetler olan melekleri görevlendirmiş, melekler insanlara ilham ile bilgiler vermişlerdir. Peygamberlerin dışındaki insanlar, meleklerden ancak ilham ile bilgi alabilirler.


Türklerde yapılan başlıca büyüler genelde Evliliği kurtarma, gönül bağı kopmuş kişiler arasında yeniden huzur ve muhabbeti sağlama, kötü yere basmış kişileri ve akıl sağlığını yitirmiş kişilerin psikolojik ve astral dengesini yeniden düzenlemek adına yapılan büyülerdir.

Bunlar dışındaki büyülerin kökenleri Türklerde yapılan büyüler ile uzaktan yakından alakalı değildir. Ermeni papaz ve diğer milletlerin hocalarının yaptığı kötü sayılan büyü çeşitleridir. Türklerde büyü bozma en yaygın olanıdır. Ancak Günümüzde bu hadise istismara daha fazla yönelmeyi artırmıştır. Büyü bozduğunu muska yaptığını iddia eden kişiler hocalar medyumlar oldukça fazladır. Ancak yine takdir siz değerli okurlarıma aittir. Genelde şahsıma başvuran müraacatcıların yakınmalarına göre bir çok kişi internet üzerinden bir medyuma başvurduğunu akabinde ise sonuç alamadığı gibi maddi olarak da zarara uğradığını beyan eden kişiler oldukça fazladır.

Babil'de sevgi ile ilgili büyülerin en ünlülerinin yapıldığını insanların yüreğine korku salındığını günümüze kadar gelen yazılı belgelerden öğreniyoruz. Sümerlerde, mısırlılarda sevgi le ilgili büyüler çok yaygındı. Bunu gösteren sevgi şiirleri, mektuplar, büyüyle ilgili belgelerde vardır. greklerde, romada, diğer akdeniz bölgeleri ve uluslarında gönül sevgi aşk büyüleri çok mu çok yaygındı. Hekate bu işlerin tanrısı sayıyorlardı, Hintliler, iranlılarda büyü daha çok din konusunu ilgilendiriyordu. Nedense onlarda sevgi işlerini konu edilen büyü örnekleri azdır.

Bu konuya hassasiyet göstermenizi ümid ederim. Sağlıcakla kalın.