Tılsımlar ve Tılsım Çeşitleri, Medyum Kenan Teke Tılsımlar ve Tılsım Çeşitleri


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Tılsım doğa üstü bir gücü olduğuna, bir takım gizler sakladığına inanılan şeye (tılsım) denir. Şöyle tarif edilir. Büyü yapılmış şey, muska, sihir, cin musallatı, malzemesi ve biçimi belli bir ayin çerçevesinde simgesel ilişkiler kanununa uygun olarak hazırlanan ve sahibi üzerinde belli bir büyülü etki yapması beklenilen nesne. Anadolu folklorunda tılsım, büyünün etkisini sağlayan araçları (dua sözleri, işaretler vb.) İfade eder. Bir başka anlamdaysa, define gibi şeyleri bulmayı, kapalı şeylerin (saray kilise mağara mahzen mezar) açmayı sağlayan, yalnız ehlinin bildiği sözleri yada araçları kapsar.


Tılsımlar birden çok çeşide ayrılır: Bunlara esas olarak örnek verecek olursam. Harflerden oluşan tılsımlar, Şekillerden oluşan tılsımlar, taş parçalarından oluşan tılsımlar çeşitli figürlerden oluşan tılsımlar ve en yaygını ibranice olan tılsımlardır. Onuncu yüz yılda Türk ulusları büyük topluluklar halinde islamiyeti kabul ettikten sonra eski cahiliye dönemine hizmet eden Kamlar ( Şamanlar ) Budizm ve manihaizm papazları kendi meslekleri olan tılsımcılığı ortadan kaldırmakta olan yeni din (islam)'a karşı mukavemet göstermek istedilersede islam dininin sağlam yerleşmekte olduğunu görerek bu dinin yarattığı ortama intiba etmeyi daha uygun buldular. Bu sayede islamiyet hızla gelişti yaygınlaştı.

Müslümanlara arasında revaçta olan hurafelerden faydalandılar Arapların kendilerinde cahiliyet çağının bir çok adet ve inançlarını islam dininin şiddetle yasak etmesine rağmen muhafaza ederek Türkistana kadar götürdüler. Cahiliyet araplarında sihir efsun ve tılsım gibi azaim ti'vele temime neşre ve bir çok terimler vardır.

Tılsımlar genelde harfler ve rakamlar ile yapılmaktadır. Tılsım kitaplarına göre harflerin ve onların ifade ettikleri rakamların tabiat üstü esrarengiz kudreti vardır.
Harfler ebced Hevvezdeki sıraya göre adet ifade eder. Yazı tarihi tetkikleriyle ispat edilmiştir ki. Ebced Hevvez aslında heca harflerinin sırasını göstermek ve sırf harfleri hatırda tutmak için tertip edilmiştir. Ebced bir rivayete göre bir yunan Hekime ait isimdir.

Tılsım hakkında şöyle denmiştir. Tılsımla bazı etkenlerin tılsımla tedavisi veya kişinin her türlü afet ve beladan korunması, amaçlı bunlara başvurulmuştur.Tılsım demek, Allah Azze ve Celilin Bin bir güzel isimlerinin ilk harfleriyle  Kur'an'ı Kerimde de bunların (1001) isimden bahsedilmiştir. Bu isimlerle şifa aranmış ve tılsımlar yapılmaya başlanmıştır işin ehil alimleri tarafından. Sıkıntının boyutuna göre yaşanan manevi rahatsızlığın ağırlık ve hafifliğine göre tertip edilmiş. Yoksa bu tılsımlar bir cahil uydurması veya sihir veya büyü değildir. İslam dini büyü sihir üfürükcülük gibi insanlara zarar amaçlı yapılan işlere asla izin vermemiştir. Kesin ve kati olarak yasak etmiştir ve bu gibi işlerden uzak durmamız emrolunmuştur. Tılsımın bu batıl bilimlerle bir dirhem ilgisi yoktur. Bir hadiste şöyle demişlerdir. Bir şeyi açıklamada batıl ve gerçek yönle vardır, buyurmuşlar.