Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.Tılsımlar birden çok çeşide ayrılır
:
Bunlara esas olarak örnek verecek olursam. Harflerden oluşan tılsımlar, Şekillerden oluşan tılsımlar, taş parçalarından oluşan tılsımlar çeşitli figürlerden oluşan tılsımlar ve en yaygını ibranice olan tılsımlardır. Onuncu yüz yılda Türk ulusları büyük topluluklar halinde islamiyeti kabul ettikten sonra eski cahiliye dönemine hizmet eden Kamlar ( Şamanlar ) Budizm ve manihaizm papazları kendi meslekleri olan tılsımcılığı ortadan kaldırmakta olan yeni din (islam)'a karşı mukavemet göstermek istedilersede islam dininin sağlam yerleşmekte olduğunu görerek bu dinin yarattığı ortama intiba etmeyi daha uygun buldular. Bu sayede islamiyet hızla gelişti yaygınlaştı.
Müslümanlara arasında revaçta olan hurafelerden faydalandılar Arapların kendilerinde cahiliyet çağının bir çok adet ve inançlarını islam dininin şiddetle yasak etmesine rağmen muhafaza ederek Türkistana kadar götürdüler. Cahiliyet araplarında sihir efsun ve tılsım gibi azaim ti'vele temime neşre ve bir çok terimler vardır. Tılsımlar genelde harfler ve rakamlar ile yapılmaktadır. Tılsım kitaplarına göre harflerin ve onların ifade ettikleri rakamların tabiat üstü esrarengiz kudreti vardır. Harfler ebced Hevvezdeki sıraya göre adet ifade eder. Yazı tarihi tetkikleriyle ispat edilmiştir ki. Ebced Hevvez aslında heca harflerinin sırasını göstermek ve sırf harfleri hatırda tutmak için tertip edilmiştir.
Ebced bir rivayete göre bir yunan Hekime ait isimdir.