Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Ay konseyi yirmisekiz (28) üyelidir her birini görürsün vakti geldiğinde menzilinde onu harf ve ismiyle 
bilmek istersen birinci harfi Elif ismi ise Berhetiyenin her bir menzilinde gizlidir.
Rumuzlar sırrı ise bunun yolu Esmaül-Hüsna'dan geçer. Gerçi bu yirmisekiz (28) üyeli melis oda bağlıdır.
 
Üstündeki gibi bir daire içi dokuz (9) üyeli meclise onlarda dokuz (9) üyeli meclise onlarda yirmibir (21)
le destekli bütün bunların sırrı ise ondokuz'un (19) sırrında gizli saklıdır. Gizemi sırrı görmek istersen 
eğer Celceletüye deki gizem ve sır onda gizlenen hikmet Müddesir Süresinde bildirdi ondokuz'un (19) 
hikmetini bütün sırlarıda ondokuzda (19) harflide gizlidir ondokuz (19) ne dersen Besmeledir.
 
Bismillahirrahmanirrahiym, Taha ve Yasin saadet verir seçenek zalimcesine basittir. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, kafidir. Ateşi yakan ol acele etme Ha, Mim, Ayn , Sin, Kaf, himaye eder korur. Enam'ın Nuru parlar, ve Elif, Lam, Ra, Aşk ateşini yakar bundan doğan şevk ve aşktan Kaf, Nun, Mim ile Duhan Süresi sırrını örter, Enam süresinde iki büyük sır gizli biri ondokuzla (19) alakadar Müddesir süresinde geçen diğer sır ise yedi (7) ayetli surede olmayan harfleri aldı bünyesine yedi (7)ayetli süre ise ...... dır.
 
Hikmeti görünce şaşırma Elif, Lam, Ra, gönülleri bağlar ve yakar. Elif, Lam, Mim, Ra, da ervahı hikmetle 
toplar bunlar bir sır bir gizemdir. Ayrıca Kafirun süresi sonunda vardır bir sır ve nida, birde Nasr süresi 
hikmeti, ve Tin suresinin sekiz (8) ayeti bilmiyorki Allah görüyor bizleri. Bak bir göğe, yüksek dağlara,
korkulan kimselerden isteğin olursa bunun yolu Hüvellahüllezi.... sonuna kadar, sevgi saygı yirmide (20) yeter gördünki yanan bir vucud şöyle demelisin Ey ateş İbrahime karşı serinletici ol, Hasetcinin dilinide bağlamak istersen içinde epter sözü (kelam)'ı geçen surede bulursun. Hikmeti şifa arıyosan al sana Kur'an yeter.