Tılsım - Sembol - Rumuz,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Tılsım sembol rumuz hakkında bilinmeyen yönleriyle anlatılmaktadır. Ay konseyi yirmisekiz (28) üyelidir her birini görürsün vakti geldiğinde menzilinde onu harf ve ismiyle bilmek istersen birinci harfi Elif ismi ise Berhetiyenin her bir menzilinde gizlidir. Rumuzlar sırrı ise bunun yolu Esmaül-Hüsna'dan geçer. Gerçi bu yirmisekiz (28) üyeli meclis ona bağlıdır.
Üstündeki gibi bir daire içi dokuz (9) üyeli meclise onlarda dokuz (9) üyeli meclise onlarda yirmibir (21) ile destekli bütün bunların sırrı ise ondokuz'un (19) sırrında gizli saklıdır. Gizemi sırrı görmek istersen 
eğer Celceletüye deki gizem ve sır onda gizlenen hikmet Müddesir Süresinde bildirdi ondokuz'un (19) 
hikmetini bütün sırlarıda ondokuzda (19) harflide gizlidir ondokuz (19) ne dersen Besmeledir.
Bismillahirrahmanirrahiym, Taha ve Yasin saadet verir seçenek zalimcesine basittir. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, kafidir. Ateşi yakan ol acele etme Ha, Mim, Ayn , Sin, Kaf, himaye eder korur. Enam'ın Nuru parlar, ve Elif, Lam, Ra, Aşk ateşini yakar bundan doğan şevk ve aşktan Kaf, Nun, Mim ile Duhan Süresi sırrını örter, Enam süresinde iki büyük sır gizli biri ondokuzla (19) alakadar Müddesir süresinde geçen diğer sır ise yedi (7) ayetli surede içinde olmayan yedi  harfleri aldı bünyesine yedi (7)ayetli süre ise Elhamdır (fatiha süresi).Hikmeti görünce şaşırma Elif, Lam, Ra, gönülleri bağlar ve yakar. Elif, Lam, Mim, Ra, da ervahı hikmetle toplar bunlar bir sır bir gizemdir. Ayrıca Kafirun süresi sonunda vardır bir sır ve nida, birde Nasr süresi hikmeti, ve Tin suresinin sekiz (8) ayeti bilmiyor ki Allah görüyor bizleri. Bak bir göğe, yüksek dağlara, korkulan kimselerden isteğin olursa bunun yolu Hüvellahüllezi, sonuna kadar, sevgi saygı yirmide (20) yeter gördünki yanan bir vucud şöyle demelisin Ey ateş İbrahime karşı serinletici ol, Hasetcinin dilinide bağlamak istersen içinde epter sözü (kelam)'ı geçen surede bulursun. Hikmeti şifa arıyosan al sana Kur'an yeter.
Bu tılsım ve rumuzlar Allah'ın ilim verdiği kişiler ve cinler, ruhani varlıklardann öğrenilmiştir.Bu ilimleri gerek ruhaniler gerekse cinler aleminde bilinen esmalar ve kelamlar kullanılmaktadır. Bunları şeri maksatta bile kullanmak için esmaları gizlemek rumuzlamak tılsım yapmak gibi kelam ve esmalarıda gizleyerek geometrik şekiller içine uygulanmıştır bazan resimlerde kullanılmıştır. Bu ilahi isimler, tılsımlar sembolller ve yazıların çoğunluğu gerçekte bunlar olmayıp cin peri hüddam, çok çok iyisi ise melaike isimleridir. Tılsım aslında Allah'ın ismi olarak bilinen sıfatlar olduğu zaman güç kudret ifade ederler, tılsım olarak işe yaralar. Genel olarak kullanılan semboller  ve yazılar çok eskidirler. Bazılarının tılsım sembol gibi yazılı sorumlusu olan ruhani varlık yada cinin ölmüş olması veya boyut değiştirmesinden dolayı hizmetçisiz kalmış olanlarda vardır. Şüphesiz ki tüm alemler içinde
Ahad olan ve ahir olan dilediğini yaratan halik  ve hallak olan ilahımız yüce Allah yalnız hayy'dır ve muhit'ül mühyi'dir öyleki mütealnur rahman ve rahim olan vahid-ül vedud  ne güzel rab ve ne güzel vekildir, ondan başka her varlık ölümlüdür yalnız ve yalnız o yüce Allah baki'dir. Bu sebeble bunları kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Bu eski uygarlıklar Mu uygarlığı, Atlantis kavimleri ve eski Kıpti ırkı ile eski ibranice eski süryanice ve eski arpçanın bazı lehçeleri ve eski mısır yazıları ve lehçeleri alfabeleri ki, bugün bunların çoğu unutulmuştur. Ve bu tılsımlarda sembol ve resimler kullanılmıştır. Eski enbiya ve peygamberlerin kalemleri bunlardan en meşhuru Hazreti Süleyman'ın kalemleri ve tablolarıdır. Ve yine büyük zatların kullandığı ilahi dili ve kelamları ve esmaları veya harf ile oluşturulan sembollerle yeniden yazılmışlardır. Bir de özellikle gizli ilimlerin veya manevi ilimlerin insanlardan öğrenmesini engellemek  uzak tutmak kasten yanlış hurafe diye  yok etmek için uğraşanlar da vardır ve kısmen de başarmışlardır. Örneğin Simya İlmini'nin başına gelen sonuç gibi, insanlar bunu unutmuş duyanlar ise boş deyip geçiştirmişlerdir bu ilim haksızlığa uğramış büyük ilimlerden bir ilimdir.