Tarihteki ilk Haset, Nazar,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Tarihteki ilk haset ve nazar eden Şeytan ( iblis ) Adem (a.s)'a haset ederek.
Ben bunları nasıl azdıracağım deyince Allah'u teala damarlarına hulul eder ve kalplerine girerek azdırırsın buyurdu.Tarihteki ilk haset, İblis meğer beni yeremi ? indireceksin dediğinde Allah'u teala değil yere bana isyan edenleri cehennem'in dibine indiririm buyurmuştur.

Tefsir-i kebir'de İmam-ı Razi'nin anlattığına göre bir gün iblis firavunun kapısını çalar. Firavun; kim o ? diye seslenir. İblis ; Eğer sen Tanrı olsaydın benim kim olduğumu bilirdin der. Bu sözün kime ait olduğunu anlayan firavun bu kubbe altında senden ve benden daha kötü kimse var mıdır ? diye sorar. İblis; evet vardır der. Firavun; kimdir o ? İblis; Hasetler çekememizlik hastalığına müptela olanlar, senden ve benden fenadırlar. Zaten bende haset yüzünden bu hale düştüm der.

Nitekim ayeti kerimede And olsun ki ! Cehennemi senden türeyenlerle ve Adem oğullarının içinden sana uyanların hepsi ile dolduracağım. Sad suresi ayet 85. Bir rivayete göre Nuh (a.s) gemisin de yolculuk ederken tanımadığı bir ihtiyar gördü " Sen kimsin ? " diye sordu. İhtiyar ben iblisim diye cevap verdi. Adamlarının gönlü bende olsun diye gemine bindim. Bu konuşma esnasında şeytan bu insanların helak olmalarının 5 sebebi vardır. Bunların ikisini söylemem fakat üç tanesini söyleyeyim dedi. Bunun üzerine Allah'u teala Nuh a.s şöyle vahy etti. Ona söyle üç sebebe ihtiyaç yoktur. Diğer İkisini söylesin. Bunun üzerine iblis bunlar haset ile hırstır diyerek devam etti. Benim lanetlenmem Adem'e hasetim içindir. Adem'in cennetten çıkmasına sebep olan hırstır. Cennette sonsuz yaşamaya haris olduğu için aldanıp yasak olan ağaçtan meyve yedi. Ve cennetten çıktı. Böylece hırs kendisini bu hale soktu.Yoksa Onlar Allah'ın fazla kereminden insanlara verdiği nimetlere karşı haset mi ? ediyorlar.

Nisa Suresi ayet 54 .
Ebu Hureyye r.a ' dan Nebi (s.a.v.) Haset etmekten sakınınız çünkü haset iyilikleri yok eder nasıl ki ateş odunu yakut otları yok edip yediği gibi hasette bütün hayırları yer bitirir. Haset Kebair ( büyük günahlardan ) olması sebebi ile kesinlikle yasaklanmış men edilmiştir. Haset etmeyiniz kıskanmayınız ve şeytan gibi lanetlenmeyin bu sebeble hasetten uzak durun kimseyi kıskanmayın.