Sihir Çeşitleri,sihir nedir,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Sihir Çeşitleri, Sihir Nedir ? Büyü ve Muska Hakkında bilinmesi gerekenler ;
1-Gıldaniler sihir çeşitleri yani büyü muska, bunlar yıldızlara tapar ve işlerinin vukunda yıldızların muessir olduğuna itikad ederler bedenlerde sihir ile meydana getirmek istedikleri hastalık, ölüm, ve delirme, gibi marazların yıldızların tesiri ile vücud bulduğuna inanırlardı.İbrahim Aleyhisselam onların bu batıl inançlarını iptali için gönderilmişti.Yıldızların insanlar üzerinde hiç bir tesiri yoktur.

2-İbni abbas r.a. yıldızlardan bir dal iktibas eden öğrenen bir nevi sihir büyü öğrenmiş olur. Vehim sahiblerinin sihridir.

3-Bazı eşya ve hadiseyi olduğundan başka türlü göstermek ve inananlara bunu vehmettirmekten ibarettir.

4- Şeytanın yardımı ile bazı harıkulade haller göstermektir göz boyama ilüzyon denilen sihir yani büyü aslında el çabukluğudur başka bir şey değildir.

5- Geometrik oranların birleşmesinden meydana gelen harika tılsımlarda buna girer.

6- Yemeklerin ve ilaçların özelliginden yardım istemek bunların havassı inkar edilemez çünkü mıknatısların etkisi gözle görülmektedir.

7- Kalbleri bağlamak dalkavuk ve sahtekar olan kendisinde olmayan bir takım halleri kendisinde varmış gibi gösteren büyücüler, koğuculuk ve gizli şekilde aldatmadır. Müminlerin kalplerini ayırmak birbirine düşürmek şeklinde yapılan büyüler buda kesin ve net haramdır.

8- İbni abbas (r.a.) yıldızlardan bir dal iktibas eden öğrenen bir nevi sihir büyü öğrenmiş olur. Vehim sahiblerinin sihridir.

9- Bazı eşya ve hadiseyi olduğundan başka türlü göstermek ve inananlara bunu vehmettirmekten ibarettir.

10- Şeytanın yardımı ile bazı harıkulade haller göstermektir göz boyama ilüzyon denilen sihir yani büyü aslında el çabukluğudan başka bir şey değildir.

11- Geometrik oranların birleşmesinden meydana gelen harika tılsımlarda buna girer.

12- Yemeklerin ve ilaçların özelliginden yardım istemek bunların havassı inkar edilemez çünkü mıknatısların etkisi gözle görülmektedir.

Sihrin gerçekliği hadislerle: Ebu Hüreyye rivayetle, Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur. Yedi büyük günahtan sakının sahabe sordu nedir ey Allah'ın elçisi ? Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın helal saydığı şekillerin hilafına insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan cepheden kaçmak, hiç bir şeyden haberi olmayan masum kız ve müslüman kadınlara iftira etmek, bunlara çok dikkat etmemiz gereken işlerdir.

İbn-i Kesir derki Er Razi sihir çeşitleri arasında pek çok şey saymıştır, ki bu konuda ölçü olarak büyü kelimesinin lügat manasına sığınmıştır. Çünkü büyü lügatta kulağa hoş gelen ve sebebi bilinmeyen şey demektir. Telkin ve sıcak kanlı kişileri devreye sokmak süretiyle yapılan sihirler halk arasında cazibeye kapılmak, şeklinde belirtilir. Ragıb'ın taksimine göre büyünün dört türü vardır, Tatlı dil ve incelikle yapılan büyü, İlizyon ve aldatmayla yapılan büyü, Şeytanların yardımı alınarak yapılan büyüler, Kendilerine göre yıldızlarla konuşup, oradaki ruhani varlıkları yeryüzüne indirdiğini idda edenlerin yaptıkları büyü çeşitleri. Şeyh Vahid Abdüsselam der ki Bütün bunlardan sonra konunun özünü teşkil eden tek husus, gerçek büyünün cin, ve şeytanların yardımıyla yapılan büyü olduğudur.

Mısır'da Babil'de olduğu gibi.Hindistanda'da gelişen büyücülük bir din kılığına bürünerek kısa süre içinde bütün komşu ülkelere özellikle ilk çağ İranı'na yayıldı. Tapınaklar birer birer büyü yuvası oluverdi. Bütün doğa- üstü,gizli güçlerin büyücülerin yönetiminde olduğu inancı doğdu. İran'da özellikle ateşe tapanlar arasında büyücülük bir din inanci olarak yaygındır.

Sonraki yüzyıllarda başka niteliğe bürüne (
Harut- Marut) olayı gerçekleşti bunlara yanlış yaptıklarını yapmamalarını söylediler onlar iyiliğe meyletirirken bunlar şeytana uydu kötülüğe meylettiler.Harut ve Marut iyi şeyleri yapmalarını söylerken onlar işe şere koşuyordu. Hindistan ister komşularında olsun, büyü iki düşünceyle yapılıyordu. Biri birleştirici, öteki ayırıcı, bu ikili düşünce bütün doğu yazınını kaplamıştır. İ.Ö.XIV, yüzyıl ortalarında Mısır şiirinde de bunun izleri görülür. İran'daki büyücülüğün Çin etkisi altında kaldığı da gerçektir. Ancak inançlar, erekler biraz değişiktir.