Şifa Ayetleri, şifalı sureler,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Şifa Ayetlerine örnekler aşağıdaki gibi verilmiştir. Hadisi şerifte Şeyh Ebu Kasım Kuşeyri (İmamı Kuşeyri) hazretleri, oğlu hastalandığında imam kuşeyri hazretleri çok üzülmekteydi rüyasında Peygamber efendimizi görmüş. Efendimiz seni üzüntülü görüyorum, nedir üzüntün diye sorunca imam kuşeyri Yâ Rasulullah oğlum çok hasta ona üzülmekteyim.

Hz.Peygamber efendimiz, oğluna şifa ayetlerini oku, buyurmuş.
İmamı kuşeyri bu rüyadan sonra oğluna şifa ayetlerini okumuş ve biiznillah (Allah'ın izniyle) oğlunun şifa bulduğunu, yani oğlunun iyileştiğini anlatmıştır. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz Kur'anı kerimde bazı ayeti kerimeler vardırki o isimleri ve o ayetleri Güneş doğarken ve Güneş batarken okuyan her hangi bir illet dert tasa illet musubet maraz muhabbet için okursa şifa bulur. Cenabı Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin izni ve keremiyle o illet ve musubetten halas olur kurtulur. Rabbinin adını an ve kalbini herşeyden arındırarak bütün gönlünle O'na yönel Müzemmil 8. O daima diridir o'ndan başka hiç bir ilah yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsusdur. Müm'min 65. Rabbinize yalvara yakara ve gizli olarak dua ediniz, şu bir hakikattır ki o, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korku ve ümit ile dua edin şüphesiz Allah'ın rahmeti iyi hareket edenlere yakındır. A'raf 55.56.

En güzel isimler şanı büyük yüce Allah'ındır o halde o'na onlarla dua edin. Onun isimleri konusunda eğri yola gidenleri hallerinde bırakın. Onlar işledikleri şeyden dolayı cezalandırılacaklardır.
A'raf 180. De ki İster Allah diye çağırın. İster Rahman diye çağırsanızda en güzel isimler O'nundur. İsra 110. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla yatışır. Rad 28. De ki Eğer siz O'na ibadet ve duanız olmazsa, Rabbiniz indinde ne değeriniz var ? Furkân 77.

Ve yeşfî sudûra kavmi’n-mü’minîne Allah mü’minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin.Tevbe 14 Ve şifaün li mafis sudur. Meali:Gönüllerde olan bir şifa rahmet gelmistir. Yunus 57.
Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâü’n-linnâsi Meali: (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Nahl 69. Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâü’n-ve rahmetü’n-li’l-mü’minîn Meali: Biz Kur’ân’da mü’minler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz. İsra 82. Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn Meali: Hastalandığımda bana şifâ veren Allah’tır. Şuara 80 Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâün Meali: De ki: Kur’ân, inananlar için hidayet ve şifadır. Fussulet 44. Yâ eyyühennasü kad caetküm mevizatüm min rabbiküm ve şiafaül lima fissuduri ve hüden ve rahmetül lilmü'minin. Ey insanlar! İşte size Rabbi'nizden bir öğüt, kalblerdeki şüphelere bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an geldi. Sait nursi hakikat risalesinde buyurur ki; Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi ittibai Kur'andır.

İbni mace Hz. Ali (r.a.)'den rivayetle resulullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: (Hayrü'd-devai el-Kurânü) İlaçların en hayırlısı Kur'ândır.
Resulullah (s.a.v.) bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: Ve'lemü ennallahe la yakbelü duae min kalbin gafilin lahin. Biliniz ki, Allah (c.c.) gafil ve boş şeylerle meşgul olan kalbden dua etmez. Yine bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur: Men lem yeşfi bil Kur'ani fela şefahullahu. Kur'anı Kerimden şifa istemeyen bir kimseye Allah (c.c.) şifa vermez.