Şeytanın hileleri, şeytanlar hakkında


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Şeytanın hilesi :
Allah'ın emriyle mecbur kalıp Peygamber efendimize gelip tüm sorulara cevap veren iblisin (şeytan hileleri) insanlar üzerindeki tasarrufu:

Bir kul malı ile övülmeyi sevdiği sürece, kalbide dünya arzularına bağlı kaldığı müddet, o size vasfını yaptığım anlattığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Bilmezmisin ki; mal sevgisi, büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ki; ya Muhammed, baş olma sevgisi yine büyük günahların arasında en büyükleri arasındadır. Şeytan (İblis) anlatmaya devam etti: Ya Muhammed, bilmezmisin?. Benim yetmişbin tane çocuğum var. Bunların herbirini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra o her çocuğumla birlikte yetmişbin tane şeytan vardır. Onların bir kısmını, ulemaya gönderdim.
Bir kısmını, gençlere gönderdim.
Bir kısmınıda, meşayihe saldım. Bir kısmınıda, ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince; aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince. Onlarla da, bizimkiler istedikleri gibi oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da, abidlerin başına dert bela ettim. Bir kısmınıda zahidlerin başına bela ettim. Onlar, bunların yanına girerler, halden hale sokarlar, bir tepeden öbürüne hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki; başlarlar, sebeblerden herhangi birine sövmeye. İşte  böylece, onlardan ihlası alırım. Onlar, bu halleri ile, yaptıkları ibadeti, ihlassız yaparlar gayri. Ama farkında olamazlar.

Şeytan (İblis) bundan sonra, aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti. Ve şöyle dedi; Bilmezmisin; Ya Muhammed, Rahip Barsisa; tam yetmiş yıl ihlas ile Allâh'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonunda, ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki; Her dua ettiği hasta, duası bereketi ile şifa oluyordu. Onun peşine takıldım; hiç bırakmadım. Zina etti. Katil oldu. Sonunda da küfre girdi . Bu o kimseler ki; Allâh'ü Taala aziz kitabında, ona şöyle anlatır: Tıpkı şeytanın hali meselesi hali gibidir ki; o insana: Kafir ol inkar et inkar edince de dedi. Vaktaki o kafir oldu;bu defa ona şöyle dedi:
Ben, senden uzağım. Ben Alemlerin Rabbi olan Allâh'tan korkarım.
(59/16) İblis bundan sonra, bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların herbirinden nasıl istifa ettiğini anlattı. 

Yalan ; Bilmez misin ki; ya Muhammed, yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen konuşanda benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ki; ya Muhammed, ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına and içtim. Muhakkah, ben size nasihat ediyorum. Dedim bunu yaparım; çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir.

Gıybet (Koğuculuk) ; Gıybet ve koğuculuğa gelince, Onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir.

Nikah üzerine yemin etmek: Her kim, talak (boşanma) üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim boşanma (talak) ağzına alırsa ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleri ile, kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar, hep zina çocuğu olur. Ağza alınan talak boşanma kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer.

Namaz ; Sen de bilirsin ki; ya Muhammed, ya Muhammed, namazı, an bean tehir edene gelince onuda anlatıyım. O her zaman ki, namaza kalkmak ister; tutarım ona vesvese veririm, Derim ki: Henüz vakit var sen meşgulsun hele şimdilik işine bak sonra kılarsın. Böylece o; vaktinin dışında namazını kılar. Ve bu sebebten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlub ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O, bunda da beni mağlub ederse bu sefer hesabını namazında görmeye başlarım. O namazın içinde iken: Sağa bak.sola bak derim, o da bakar. O ki böyle yaptı yüzünü okşar alnından öperim. Bundan sonra ona. Sen ebedi yaramaz bir iş yaptın. Derim ve böylece onun da huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki; Ya Muhammed, her kim namazda sağa sola çokça bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez, yüzüne atar. Bunda da ona mağlup olursam. Yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Ve ona; Çabuk çabuk namaz kılmasını emrederim o da başlar; namazı çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun, gagası ile yerden birşeyler topladığı gibi. Bu işi, ona yaptırmakta da, başarı kazanamazsam; bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükû'dan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve rükû yaptırrım.


İşte böyle yaptığı için, kıyamet günü,
Allâh onun başını eşek başına çevirir. O kimse, bunda da beni yenerse. Bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam. Bunda da ona mağlup olursam. Bu sefer ona tekrar giderim. Namazda iken burnuna üflerim. Ben üfleyince, o esnemeye başlar. Şayet o, bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa onun içine küçük bir şeytan girer, dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse, hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra, konuşmasına devam etti. Ben onlara tuzaklar kurarım ne tuzaklar.

Miskinlerine, çaresizlerine, zavallılarına giderim. Namazı bırakmalarını emrederim, ve onlara derim ki: Namaz size göre değil. O Allâh'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. Sonra hastalara giderim; Namaz kılmayı bırak derim. Çünkü Allâh-ü Taâlâ ; Hastalara zorluk yok köre zorluk yoktur hastaya zorluk yok yatanda hasta yatanlarada zorluk yok diye.(24/61) Buyurdu iyi olduğun zaman çokça kılarsın. Ve böylece namazı bırakır hatta küfre gidebilir. Şayet o, hastalığında namazı terkederek giderse. Allâh'ın huzuruna çıkarken, Allâh-ü Taâlâ'yı öfkeli bulur.sonra şöyle dedi: Yâ Muhammed, eğer bu sözlerime yalan soktumsa beni akrep soksun sonra eğer yalan kattımsa yalan söyledimse yalanım varsa  Allâh'tan dile; beni kül eylesin. Şeytan (İblis) bundan sonra, konuşmalarına devam etti ve şöyle dedi: Ya Muhammed, sen ümmetin için ferahmı duyuyorsun?. Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım.

Bundan sonra Resulullah (s.a.) Efendimiz ona, yani İblis'e kısa kısa bazı sorular sordu. O da cevap verdi: Ya lain, senin oturma arkadaşların kimdir ? Faiz yiyen.  Dostun kim ? Zina eden. Yatak arkadaşın kim ? Sarhoş. Misafirin kim ? Hırsız. Elçin kim ? Sihizbazlar. Gözünün nuru nedir ? Karı boşamak (Eşlerin ayrılması). Sevgilin kim ? Cuma namazını bırakanlar.

Resulullah (s.a.) Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti ve şöyle sordu. Ya lain senin kalbini ne kırar ? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tevbe edenlerin tevbesi. Peki ciğerini ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allah'a yapılan bol bol tövbe istiğfar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir ? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça cemaatle kılınan namaz. Resulullah (s.a.v.) Efendimiz tekrar bir başka mevzuya geçti ve şöyle sordu: Sana göre insanların en saadetlisi kimdir? Namazlarını bilerek kasden bırakanlar. Peki, sana göre insanların en şakisi kim? Cimriler. Peki, seni işinden ne alıkoyar?  Ulema meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle ve parmaklarımın ucu ile. Peki sam yeli estiği zaman ve ortalığı sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin ? İnsanların tırnakları arasında. Resulullah (s.a.v.) Efendimiz bundan sonra, bir başka mevzu sordu .

İblis de cevap verdi: Rabbından neler taleb ettin? on şey taleb ettim. Nedir onlar ya laîn? Şunlardır: 1- Allah'tan diledim ki, beni ademoğullarının malına ve evladına ortak ede, bu ortaklık talebimi yerine getirdi ki bu, Onlara ortak ol. Mallarına ve çocuklarına onlara vaad et. Halbuki şeytan onlara en çok gurur vaad eder.

17-64 Ayette mealen  ( Allah sonra şöyle buyurdu: "Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü, mallarına ve evlatlarına ortak ol, bol bol vaadlerde bulun onlara!" Şeytan bu! Onları aldatmadan başka ne vaad eder ki!). Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat; atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygarayı bas; mallarda ve evlâdlarda onlara ortak ol; onlara (çeşitli) va'dler yap (va'dlerinle onları oyala)"; şeytân, onlara aldatmadan başka bir şey va'detmez.)

Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim faiz ve haram karışan yemektende yerim, Şeytandan Allah'a sığınılmayan  malın da ortağıyım (besmele çekilmeden yapılan işler). Cinsi münasebet anında; Allah'a şeytandan sığınmayan kimse ile birlikte kadını ile birleşirim. Ve o birleşmeden hasıl olan çocuk, bize itaat eder, sözümüzü dinler.