Salı Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri,merih saati,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Merih yıldızı (gezegeni) günü Salı: Salı Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri:

Yıldızı zühre,günü cuma, tabiatı barid yabis, ulvi meleği Aynıyail, sufli müvekkili Zübea :

Yıldızı zuhal, günü cumartesi, tabiatı barid ratb, ulvi meleği Kesfiyail, sufli müvekkili Müzheb:

Yıldızı Güneş (Şemş), günü pazar, tabiatı har yabis, ulvi meleği Rukyail, sufli müvekkili meymun:

Yıldızı Ay (Kamer), günü pazartesi, tabiatı barid ratb ulvi meleği Cebrail, sufli müvekkili Mürre :

Yıldızı Merih, günü salı, tabiatı har yabis, ulvi meleği semsemail, sufli müvekkili Ahmer:

Yıldızı Utarit, günü çarşamba, tabiatı mümtezic, ulvi meleği Mikail, sufli müvekkili Burkan:
Y
ıldızı Müşteri, günü perşembe, tabiatı har ratb ulvi meleği Sarfiyail, sufli müvekkili Şemhureş:


Merih yıldızı (kevkebi) nin günü saati ve canlılar üzerindeki etkisi nispeti ve sıfat özellikleri : Bu günün ilk saatinde vücuttan kan almak, yaraları temizlemek, çocukları sünnet ettirmek,vücuda saplanan ok, kurşun, gibi şeyleri çıkarmak, savaş araç ve gereçlerini kullanmak, demircilerleilişki kurmak, sert gümüşü yontup inceltmek, ok ve mızrak imal etmek, ve ava çıkmak gibi işlere elverişli bir saattır. Bu kırmızımtırak bir yıldız (kevkeb) kısmetini oglak (hamel) ve akreb burçlarından alarak çıkar. Zira oğlak burcu ateşlidir, akreb ise suludur. Zira Merih yıldızının burçları Oğlak ile Akreb burçlarıdır, kırmızı renkte olup çehresi saf ve temizdir. Salı günü cumartesi gecesi :

1. Merih Saati : Salı gününün birinci saati: Ayrılmaya veya düşmanlığa insanların aralarını açmaya kin ve nefret sokmaya bozgun ve fesatlığa uygun bir saattir. Bu saat nahıs ve uğursuzdur. Her türlü şer işler bu saatte yapılır. Merih saati olup, Nahısdır, ters ve zıd bir vakit, olup İlkayı buğz ve adevet kin nefret sokma ifsadi beyin ve münasebet, ilkayı eskar ve emraz, teslit gibi işlerin yapılma günüdür.

2. Şems Saati : Salı gününün ikinci saati: Bu ikinci saati, saygı göstermeye ve hükümdarların, büyüklerin yanına girmeye ve görüşmeye en uygun bir vakittir. Alimler bu saatte hiç bir iş yapmayın istirahat edip dinlenin demişlerdir. Her ne kadar Şems (güneş) mensup olsada nahıs bir vakit. Bu saatte hiç bir iş yapmak hayırsızdır ve hayırlı değildir. Bu vakit binaleyh bir iş yapmaya teşebbüs etmek muvafık ve münasip olamaz.

3. Zühre Saati : Salı gününün üçüncü saati: Bu günün bu saaatinde kadın ve erkekler
arasında ilgi alaka kurmaya ve sevişmeye uygun en güzel vakittir iki kişinin arasını bulma sevdirme aşık etme gibi küslerin dargınların arasını bulma gibi işlere uyan bir zamandır. Bu saat hayırlı şerefli bir saat olup, sevgi muhabbet dargınlık kırgınlık giderip şefkat getirmek için uygun bir saattir. Zühreye mensup olup talebi izdivaç, akdi nikah ve lisan , icrayı zifaf, istidai mensub ricayı ikraz için münasiptır.

4. Utarid Saati : Salı gününün dördüncü saati: Bu vakitte ise düşmanlık, ayırma, ara açma ara bozma insanların içine fesad sokma haset etme kin düşürmeye ve insanları bölmeye yarayan birbirlerine düşürmeye bozgunculuk yapmaya uyan bir saattir. Müşteri celbi bol rızık nasip kısmet bol av için uygun bir saattir. Yazmaya Tılsım yapmaya müsait bir zamandır.Utarid saatidir. alış veriş, teyidi ticaret, celbi müşteri için havas okumak kıraati uygulama günüdür.

5. Kamer Saati : Salı gününün beşinci saati : Bu saatte gösteriş yapma saygıya, sevgiye, dostluk kurmaya, ara bulma aşık etme ve sevişmeye müsayit bir vakittir. Bu saatte yapılan işler hayırda olsa şerle sonuçlanır bu saatte hiç bir iş yapılması iyi değildir. Kamer'e (ay) mensubtur. Ve beraberinde nahıs olduğundan yani ters ve zıd bir vakit. Bu sebeble bu saaatte hiç bir işe teşebbüs etmek hiç iyi değildir, bundan ictinab edilmelidir.

6. Zühal saati : Salı gününün altıncı saati: Bu vakitte kaçak veya kaybolan evine yurduna dönmeyen yani senden uzaklaşan kişilerin dönmesine ve gelmesine uygun bir zamandır bunun için tılsım ve dua yoluyla uygulama yapmaya elverişlidir. Bu saat şerre aittir. ara açmak bağlamak için tılsımlar yapma vaktidir. Zuhal'e mensup ters ve zıd, nahıstır. O saate uyku bağlamak, göz ağrısı her türlü eskr ve emraz tesliti gibi tedbiri haiz muamelata tesebbüs olunmalıdır.

7. Müşteri Saati :
Salı gününün yedinci saati: Bu saaate gelince, hükümdarların sultanların huzuruna girmeye istek ve taleplerini istemeye ve onlardan yardım almaya uygun iyi bir vakittir. Hayırlı bir saattir. Sevgi aşk muhabbet aile huzuru işlerde başarı kazanmak için uygun bir zamandır.

8. Merih Saati :
Salı gününün sekizinci saati: Bu günün bu vaktinde ara açma ara bozma kin, adavet, buğz, nefret sokma insanları veya sevenleri ayırmaya dagıtmaya, düşmanlığa uygun bir saattir. Şer konusunda tesirli bir saattir. İntikam almak haklı olduğun bir davayı kazanmak için dua ve tılsımlar bu vakitte hazırlanır.

9. Şems saati :
Salı gününün dokuzuncu saati: Bu zamanda en iyisi devlet hükümet büyüklerinin yanına girmeye onlardan istek ve taleplerini sitemeye ve yardım almaya çok uygun bir vakittir. Sevgi aşk muhabbet mutluluk kısmet nasip evlenme bağlılık çözme aile huzuru için azimetini yapmaya en uygun zamandır.

10. Zühre Saati :
Salı gününün onuncu saati: Bu onuncu saatte, kendini sevdirmeye, sevgi saygı göstermeye sevişmeye dostluk kurmaya birleşmeye uygun bir saattir. Uğursuz ve nahıstır. Hiç bir işlem yapılmaz.

11. Utarid Saati :
Salı gününün onbirinci saati: Bu günün bu saatine gelince,düşmanlığa ve ayırmaya sevenlerin iki insanın veya bir topluluğun arasını bozmaya kin nefret sokmaya bir araya gelememeleri için çalışmaya en uygun bir vakittir. Bu saatte ayırma ara açma kin nefret intikam gibi şer işlerin saatidir.

12. Kamer Saati :
Salı gününün onikinci saati: Bu saate ise sevgi saygı gösterme sevmeye, gönül işlerine aşık olmaya uygun bir saattir. Bu saat önceki saatin devamıdır. tefrik ve düşmanlık nefret intikam için okumak ve yazmak bu saatte en uygunudur.