Rüya tabirleri ve yorumları


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Rüya tabirleri ve yorumları hakkında ayet ve hadislerle örnekler; Enfal Suresi 43. Ayet : Hani Allah, sana rüyandan onları az gösteriyordu; eğer sana onları açık gösterseydi, korkacak ve kumanda da tartışacaktınız.
Rüya tabirleri ve yorumları hakkında. Fakat Allah, selamete bağladı; çünkü O, bütün sinelerin özünü bilir. Rüya tabiri ve yorumuları hakkındaki ayetler. Yusuf Suresi 4. Ayet 

Bir vakit Yusuf babasına: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar." dedi. Yusuf Suresi 5. Ayet : Babası: "Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar; çünkü şeytan, insana belli bir düşmandır. Yusuf Suresi 36. Ayet : Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi: rüyada kendimi şarap sıkarken görüyorum." dedi. Diğeri: "Ben, rüyada kendimi basımın üstünde bir ekmek götürürken görüyorum, ondan kuşlar yiyor. Bize bunun tabirim haber ver; çünkü biz seni iyilik sevenlerden görüyoruz." dedi.
Yusuf Suresi 41. Ayet : Ey zindan arkadaşlarım, gelelim rüya tabirleri  ve yorumlarına : "Biriniz, efendisine yine şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar basından yiyecek; işte fetvasını istediğiniz mesele halledildi! dedi. Yusuf Suresi 43. Ayet : Bir gün hükümdar: rüyamda yedi arık ineğin yemekte olduğu yedi semiz inek ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak görüyorum. Ey efendiler, eğer rüya tabir ediyorsanız, bana rüyamı halledin! dedi. Yusuf Suresi 44. Ayet :Dediler ki: rüya dediğin, demet demet hayallerdir, biz ise hayallerin tabirini bilmiyoruz. Yusuf Suresi 46. Ayet

Gelip Yusuf, ey dosdoğru kişi, yedi semiz inek. bunları yedi arık inek yiyor ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak rüyasını bize tabir et, ümit ederim ki, o insanların yanına cevapla dönerim, ola ki, değerini bilirler dedi. Yusuf Suresi 100. Ayet : Ana ve babasını taht üzerine çıkardı, hepsi Yusuf için secdeye kapandılar. Yusuf da, Ey babacığım, işte bundan önceki
rüyamın yorumu bu; gerçekten Rabbim onu gerçekleştirdi, cidden bana iyilikte bulundu, çünkü beni zindandan çıkardı, şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Gerçekten Rabbim, dilediği şey için aldığı tedbirde çok hoş davranır. Gerçek şu ki, O, herşeyi çok iyi bilen, her yaptığın bir hikmete göre yapandır. Yusuf Suresi 101. Ayet : Ey Rabbim, Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim Sensin! Benim ruhumu müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat dedi. Enbiya Suresi 5. Ayet : Bunlar bir takım karışık rüyalar; yok onu kendisi uydurdu; yok o bir şairdir; öyle değilse, önceki peygamberlerin gönderdikleri gibi, bize bir mucize getirsin derler. Saffat Suresi 102. Ayet : Oğlu yanında koşma çağına gelince yavrum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün  dedi. çocuk da babacığım sana ne emrediliyorsa  yap beni inşaallah sabredenlerden bulacaksın dedi. Saffat Suresi 105. Ayet :rüyaya gerçekten sadakat gösterdin, işte Biz güzel davrananları böyle  mükafatlandırırız. Rüya  haktır. Hz. Peygamber'in gördüğü rüya, Mısır hükümdarının gördüğü rüya, Hz. Yusuf'un gördüğü rüya, Hz. İbrahim'in gördüğü rüya, Hazreti Ömer'in gördüğü rüya vardır. Dolayısıyla Kuran-ı Kerim' de rüyaların hakikati ile ilgili bir çok ayetler vardır.

Rüya ile ilgili ayet ve hadisler :
Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) naklen : Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:Rüya tabir edildiği şekilde gerçekleşir. Bunun örneği ise ayağını kaldıran ve onu yere koyacağı zamanı bekleyen kimsenin durumuna benzer. Buna göre sizden herhangi bir kimse bir rüya görecek olursa onu ya kendisinin iyiliğini isteyen, samimi birisine ya da rüya tabirini bilen alim birisine anlatsın başkasına anlatmasın. Hakim Müstedrek 4/391, Ebu Rezîn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Rüya yorumlanmadığı sürece bir kuşun ayağı üzerindedir. (yani istikrarsızdır) Yorumlandığı zaman gerçekleşir. Sen onu seni seven ve rüya tabirini bilen kimseden başkasına anlatma. Ebu Davud 5020 Ubade bin Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Mü’minin rüyası, Nebîliğin kırk altı parçasından bir parçadır. Darimi 2/43

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: İyi rüya Allah’tandır. Sizden biriniz sevdiği bir rüya gördüğünde Allah’a hamdetsin ve onu sadece sevdiği kimselere anlatsın! Biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde ise soluna üç defa tükürsün ve şerrinden Allah’a sığınsın, onu hiç kimseye de anlatmasın; Artık o kötü rüya ona zarar veremez. Darimi 2148
Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Rü’ya üç kısımdır. 1- Allah’tan bir müjde olan salih rüya, 2- Şeytanın üzüntü vermesinden ibaret olan rüya, 3- Kişinin kendi kendine içinden geçirdiği düşüncelerden oluşan rüyadır. Biriniz uykusu içinde hoşlanmadığı bir şey görürse hemen kalksın namaz kılsın ve onu kimseye söylemesin. Ebu Davud 5019 Ebu Katade

(Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: İyi rüya Allah’tandır, kötü, korkunç ve çirkin rüya ise şeytandadır! Biriniz, hoşlanmadığı bir rüya görürse sol tarafına üç defa tükürüp sonra o rüyanın şerrinden Allah’a sığınsın! Çünkü (o zaman) o rüya kendisine zarar vermez. Ebu Davud 5021  
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: Zaman yaklaşınca, mü'minin rüyası, neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mü'minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür.

Buharî, Tabir 26; Ebu Katâde (radıyallahu anh)'nin anlattığına göre: Resûlullah (a.v.)'ın şöyle söylediğini işitmiştir: Rüya Allah'tandır. sıkıntılı rüya şeytandandır. Öyle ise, sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya  görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allaha istiâze etsin (sığınsın). Böyle yaparsan şeytan kendisine asla zarar veremez. Müslim, Rüya 5 Buhârî'nin bir rivayetinde Resûlullah (a.v.) şöyle buyurur: Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez, demiştir. Müslim, Rüya 10 İbnu Amir İbni Sabire (r.a.) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer. Ebu Dâvud, Edeb 96, (5020). Ebu Saîd (radıyallahu anh) anlatıyor: Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür. Buharî, Ta'bir 4 Ebu Saîd'den şu rivayetle: En sâdık rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır. Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Resülullah (a.s.) şöyle demişti; Benden sonra, peygamberlikten sâdece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır Yanındakiler sordu: Mübeşşirât da nedir? Sâlih rüyadır diye cevap verdi. Sâlih rüyayı sâlih kişi görür ve ona gerçek rüya gösterilir.