Remil İlmi, kum falı


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Remil İlmi
Cenabı hak Kur’an-ı Kerim’in Cin Suresi 26 ayetinde Alimül gaybi fela yüzhirü ala ğaybihi ehaden… Manası Muğayyibatı yani bütün gizlileri bilmek yalnız Allah’a mahsustur. Remil İlmi, Peygamberlerden Daniyal Aleyhisselam’a verilmiş bir mucizedir zira fahri kainat efendimiz bir hadisinde Kane nebiyyün minel enbiyai yahuttu femen vefeka hattahu fezake. Manası Enbiyadan bir nebi hat ederdi her kimseki onun muvaffak ola odur yani anın hattı isabet ettiği gibi ol dahi musiptir isabet eder buyurdu. Remil İlminde16 değişik şekil vardır her hat 12 noktaya denktir ki 32 hattan 64 nokta çıkar remilin 32 noktası bunlara ilave edince yekun 96 olur ki ebcedle hesab edilmiş olan daniyal ismine denk gelir.

Remil ilmi
halka hazreti Daniyal tarafından öğretilmiş. Bir takım çizgi ve noktalarla gaybe dair haberler verme sanatı. Kelime olarak remil, kum demektir. Bu adı, eskiden kağıt bulunmadığı için bu şekillerin kum üzerine çizilmesinden almıştır. Remil kum falı anlamı ifade etmektedir. Kökeni Danyal Peygambere kadar gitmektedir zarla atılan kumdan yararlanılan bir çeşit faldır. Kahve veya el falı ile alakasız gerçeğe çok yakın sonuçlar çıkartması ile ün yapmış fal türüdür.

Bir takım çizgi ve noktalarla gaybe dair haberler verme sanatı. Kelime olarak remil, kum demektir. Bu adı, eskiden kağıt bulunmadığı için bu şekillerin kum üzerine çizilmesinden almıştır. Remil işlemini yapan kimseye "remmâl" denir. İslâm'dan önce Araplar arasında çok yaygın olan remil, bir fal bakma çeşididir. İslâm'dan sonra hurafevi ve aslı olmayan, insanları kandırmaya yönelik bütün şeyler tamamıyla yasaklanmıştır. Fakat daha sonraki dönemlerde bu gibi şeyler tekrar ortaya çıkmış ve fal çeşitleri arasında kullanılmaya devam etmiştir. Remil ilmi, İdris (a.s)'a (Taşköprü-Zâde, Mıftahu's-Saade, Beyrut 1985, I, 336) ve Danyal (a.s)'a nisbet edilmektedir (Ali et-Tahanevî, Keşşafı İstilahatil-Funün, İstanbul 1984, I, 578). Taşköprü-Zâde, bu konuda bir hadis naklederek, remil'in İdris (a.s)'ın mucizelerinden olduğunu belirtmektedir.

Remil'in esası noktalar ve on altı şekilden oluşur. Her iki nokta bir hat kabul edilir ve bunların burçlarla bağlantılı olduğuna inanılır. Çizilen bu şekillerin anasır-ı erbaa (toprak, su, hava, ateş) ve burçlarla olan nisbetleri hesap edilerek incelenir ve sonuçlar çıkarılırdı. Remmaller bu işi kendilerine bir geçim aracı edinmişlerdi. XVI. yy. Divan şairlerinden biri olan Zâtî, geçimini Bayezıt camii avlusunda remmallık yaparak temin ederdi.Remil işlemini yapan kimseye "remmâl" denir. İslâm'dan önce Araplar arasında çok yaygın olan remil, bir fal bakma çeşididir. İslâm'dan sonra hurafevi ve aslı olmayan, insanları kandırmaya yönelik bütün şeyler tamamıyla yasaklanmıştır. Fakat daha sonraki dönemlerde bu gibi şeyler tekrar ortaya çıkmış ve fal çeşitleri arasında kullanılmaya devam etmiştir. Remil ilmi, İdris (a.s)'a (Taşköprü-Zâde, Mıftahu's-Saade, Beyrut 1985, I, 336) ve Danyal (a.s)'a nisbet edilmektedir (Ali et-Tahanevî, Keşşafı İstilahatil-Funün, İstanbul 1984, I, 578). Taşköprü-Zâde, bu konuda bir hadis naklederek, remil'in İdris (a.s)'ın mucizelerinden olduğunu belirtmektedir.

Remil'in esası noktalar ve on altı şekilden oluşur. Her iki nokta bir hat kabul edilir ve bunların burçlarla bağlantılı olduğuna inanılır. Çizilen bu şekillerin anasır-ı erbaa (toprak, su, hava, ateş) ve burçlarla olan nisbetleri hesap edilerek incelenir ve sonuçlar çıkarılırdı. Remmaller bu işi kendilerine bir geçim aracı edinmişlerdi. XVI. yy. Divan şairlerinden biri olan Zâtî, geçimini Bayezıt camii avlusunda remmallık yaparak temin ederdi. Remil Arapça kum demek tir eski zamanlarda kagıt icat olmadığından atılan remiller kum üzerine yazılırdı ismi de remil kalmıştır.

Remil atacak kişi 16 kez zar atar her atış zarın tek çift gelişine göre ümmehat teşkilinden sonra remmal kaidesine göre diğer haneler meydana gelir. Remilde dikkat edilecek hususlar 1 abdestli olmak yer ve giyim kuşam temiz olmalı 2 yüzü kıbleye bakar olması 3hava bulanık yağmur kar bulut fırtına olmaması gerekli 4 kötü sayılan saatlerde remil dökmemek 5 karın tıka basa dolu iken remil atılmaz 6 mümkünse kusluk vakti remil atmak 7 remil atarken fikri zikri zihnini bütün gücünle niyetinle üzüerinde toplamak 8 sağ elin serçe parmağını mihver yapıp noktaları soldan sağa doğru saymaksızın atmak her sıra noktayı evvelkinin altından biraz aşağıdan başlamak öncekine geçmek her nokta koyarken Allah c.c. zikir etmek Remil Bakımı Yaptırmak İçin Telefon ve E mail Aracılığı ile Temasa Geçebilirsiniz.

Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'in Cin Suresi 26 ayetinde Alimül gaybi fela yüzhirü ala ğaybihi ehaden Manası Muğayyibatı yani bütün gizlileri bilmek yalnız Allah'a mahsustur. İlmi Remil Peygamberlerden Daniyal Aleyhisselam'a verilmiş bir mucizedir zira fahri kainat efendimiz bir hadisinde Kane nebiyyün minel enbiyai yahuttu femen vefeka hattahu fezake.Manası Enbiyadan bir nebi hat ederdi her kimseki onun muvaffak ola odur yani anın hattı isabet ettiği gibi ol dahi musiptir isabet eder buyurdu.

Remilde 16 değişik şekil vardır her hat 12 noktaya denktir ki 32 hattan 64 nokta çıkar remilin 32 noktası bunlara ilave edince yekun 96 olurki ebcedle hesab edilmiş olan daniyal ismine denk gelir.Remil ilmi halka hazreti Daniyal tarafından öğretilmiş Remil Arapça kum demektir eski zamanlarda kağıt icat olmadığından atılan remiller kum üzerine yazılırdı ismi de remil kalmıştır. Remil atacak kişi 16 kez zar atar her atış zarın tek çift gelişine göre ümmehat teşkilinden sonra remmal kaidesine göre diğer haneler meydana gelir.

Remilde dikkat edilecek hususlar 1 abdestli olmak yer ve giyim kuşam temiz olmalı 2 yüzü kıbleye bakar olması 3hava bulanık yağmur kar bulut fırtına olmaması gerekli 4 kötü sayılan saatlerde remil dökmemek 5 karın tıka basa dolu iken remil atılmaz 6 mümkünse kusluk vakti remil atmak 7 remil atarken fikri zikri zihnini bütün gücünle niyetinle üzerinde toplamak 8 sağ elin serçe parmağını mihver yapıp noktaları soldan sağa doğru saymaksızın atmak her sıra noktayı evvelkinin altından biraz aşağıdan başlamak öncekine geçmek her nokta koyarken Allah c.c. zikir etmek 9 remil atmazdan önce soru niyet ne ise söylemek 10 aynı maksat için günde iki defa remil atılmaz 11 remile başlarken ayetel kürsi ya latif 3 üç ihlas bir fatiha ve ve indehu mefatühül gaybi,illa fi kitabin mubin. Okunur sonunda allahümme ya alimes sırrı vel hafiyyati ve ya men la yahfa aleyhi şey'in fil ardı vela fis semai teahar li fi damiri haza der dörder satırdan on altı sıra ile onbeşden noksan ve otuzdan ziyade olmamak şartı ile atılır. Birinci satırdan soldan başlayıbnoktalar sayılır tek gelirse nokta çift gelirse satırın karşışına hat çizilirbu onaltı satırdan çıkarılan dört şekle remilde ümmehat denir .

Remilde her şeklin birincisi ateş ikinci sıra hava üçüncü sıra su dördüncü de toprak sayılır.ümmehatın dört şekli ateş hanelerinden beşinci şekil hava hanelerden altıncı şekli su yedinci şekli toprak hanelerinden sekizinci şekli misalde olduğu gibi yapılır hazırlanır. Beşten sekize kadar olan şekil remil dökmede ahavat denir. Dokuzuncu hane ümmehatın birinci ikinci ateş hava su ve toprak hanesi toplanır onuncu haneyede ümmehatın üçüncü ve dördüncü haneler dokuzuncu haneyi yaptığımız gibi toplarız. On birinci hane ahavatın yani remilin beşinci altıncı hane toplamı ile on ikinci hane ahavatın remilin yedinci sekizinci hane toplamı meydana gelir.

Bu son dört haneye dokuz on on bir on ikinci remil dili benat veya ca'dan denir.Onu,üçüncü hane benat şeklindendokuz ve onuncu şekillerin toplamı ile yapılır. Bu hane sailin nefis hanesidir. Remilde bu hane kutbu-şimal (kuzey kutbu)da denir. Bundan sonra on dördüncü haneyi yapmak için on birinci ve on ikinci haneler toplanır şekil çıkarılır. Bu on dördüncü hane sahibi remilin matlub ve maksududur. Remilde haneye Kutbu-cenubi (güney kutbu) denir.aynı şekilde on üç ve on dördüncü hanelere (Binti-Bent) veya (Mıntıkateyn)da denir.Mizan denilen hangi remil atılırsa atılsın mutlak çift gelmesi gereken tersi olursa muadelei remil denklemi tertip edilirken hatalı olduğunu gösteren on beşinci haneyi nasıl yapalım. Mizan şekli on üç ve on dördüncü hanelerin toplamından çıkarılan şekildir.

Mizanın diğer ismi (Kadıur remil).On altıncı hanedeki remilde (akibetül akibe) denilen remilin tamamının özeti sayılan hane de birinci şekil ile on beşinci şeklin yani mizanın toplamından meydana getirilir. İşte böylece şeklin yani mizan toplamından meydana getirilir.İşte böylece atılan remilin on altı şeklini tamamlanır. On altı satır noktanın tahlili ile edilen (ümmehat) şekillerinden meydana gelen on altı şeklin yapıp noktaları soldan sağa doğru saymaksızın atmak her sıra noktayı evvelkinin altından biraz aşağıdan başlamak öncekine geçmek her nokta koyarken Allah c.c. zikir etmek 9 remil atmazdan önce soru niyet ne ise söylemek 10 aynı maksat için günde iki defa remil atılmaz 11 remile başlarken ayetel kürsi ya latif 3 üç ihlas bir fatiha ve ve indehu mefatühül gaybi,illa fi kitabin mubin.

Okunur sonunda allahümme ya alimes sırrı vel hafiyyati ve ya men la yahfa aleyhi şey’in fil ardı vela fis semai teahar li fi damiri haza der dörder satırdan on altı sıra ile onbeşden noksan ve otuzdan ziyade olmamak şartı ile atılır. Birinci satırdan soldan başlayıb noktalar sayılır tek gelirse nokta çift gelirse satırın karşışına hat çizilirbu onaltı satırdan çıkarılan dört şekleremilde ümmehat denir. Remilde her şeklin birincisi ateş ikinci sıra hava üçüncü sıra su dördüncü de toprak sayılır.

Ümmehatın dört şekli ateş hanelerinden beşinci şekil hava hanelerden altıncı şekli su yedinci şekli toprakhanelerinden sekizinci şekli misalde olduğu gibi yapılır hazırlanır.beşten sekize kadar olan şekil remil dökmede ahavat denir. Dokuzuncu hane ümmehatın birinci ikinci ateş hava su ve toprak hanesi toplanır onuncu haneyede ümmehatın üçüncü ve dördüncü haneler dokuzuncu haneyi yaptığımız gibi toplarız. On birinci hane ahavatın yani remilin beşinci altıncı hane toplamı ile on ikinci hane ahavatın remilin yedinci sekizinci hane toplamı meydana gelir. Bu son dört haneye dokuz on on bir on ikinci remil dili benat veya ca’dan denir. Onu, üçüncü hane benat , şeklinden dokuz ve onuncu şekillerin toplamı ile yapılır.

Bu hane sailin nefis hanesidir. Remilde bu hane kutbu-şimal (kuzey kutbu) da denir. Bundan sonra on dördüncü haneyi yapmak için on birinci ve on ikinci haneler toplanır şekil çıkarılır. Bu on dördüncü hane sahibi remilin matlub ve maksududur. Remilde haneye Kutbu-cenubi (güney kutbu) denir. Aynı şekilde on üç ve on dördüncü hanelere (Binti-Bent) veya (Mıntıkateyn) da denir. Mizan denilen hangi remil atılırsa atılsın mutlak çift gelmesi gereken tersi olursa muadelei remil denklemi tertip edilirken hatalı olduğunu gösteren on beşinci haneyi nasıl yapalım. Mizan şekli on üç ve on dördüncü hanelerin toplamından çıkarılan şekildir. 

Mizanın diğer ismi (Kadıur remil). On altıncı hanedeki remilde (akibetül akibe) denilen remilin tamamının özeti sayılan hane de birinci şekil ile on beşinci şeklin yani mizanın toplamından meydana getirilir.işte böylece şeklin yani mizan toplamından meydana getirilir.

İşte böylece atılan remilin on altı şeklini tamamlanır. On altı satır noktanın tahlili ile edilen (ümmehat) şekillerinden meydana gelen on altı şeklin durumuna verilen isimler, sırası ile.
Birden dörde kadar : Ümmehat, Beşten sekize kadar : Ahavat, Dokuzdan on ikiye kadar : Benat, On üç ve on dörde kadar :Bintil benat, On beş ve on dörde kadar : Mizan, On altı ve on dörde kadar .Akibetül-akibedir.Remil (kum falının kuralları ve atması bu şekildedir.