Perşembe Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri, Müşteri saati,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Müşteri yıldızı (gezegeni) günü Perşembe: Perşembe Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri :
Yıldızı zühre,günü cuma, tabiatı barid yabis, ulvi meleği Aynıyail, sufli müvekkili Zübea :
Yıldızı zuhal, günü cumartesi, tabiatı barid ratb, ulvi meleği Kesfiyail, sufli müvekkili Müzheb:
Yıldızı Güneş (Şemş) , günü pazar, tabiatı har yabis, ulvi meleği Rukyail, sufli müvekkili meymun:
Yıldızı Ay (Kamer), günü pazartesi, tabiatı barid ratb ulvi meleği Cebrail, sufli müvekkili Mürre :
Yıldızı Merih, günü salı, tabiatı har yabis, ulvi meleği semsemail, sufli müvekkili Ahmer:
Yıldızı Utarit, günü çarşamba, tabiatı mümtezic, ulvi meleği Mikail, sufli müvekkili Burkan:
Yıldızı Müşteri, günü perşembe, tabiatı har ratb ulvi meleği Sarfiyail, sufli müvekkili Şemhureş:
Müşteri yıldızı (kevkebi) tooz renkte olup kısmet ve çıkış yeri de Balina ve Yay burçlarıdır . Bu saatte mühür yapmak istersen beyaz kurşun gümüş karışımı dört köşe bir plaka hazırlarsın . Müşteri yıldızı, altıncı gök uydusudur, sulu ve ateşlidir, hem dişi hem erkektir . Müşteri gündüzleri erkek geceleri 
dişi sıfatıyla sıfatlanır, bütün gök katlarına 12 senede bir uğrayarak geçer ve her burçta veya menzilde 5 ay kalır, Allah daha iyisini bilir.

Perşembe günü pazartesi gecesi :
1. Müşteri Saati : Perşembe gününün birinci saati: Bu günün bu saatinde kadın ve erkekler arasında sevgi muhabbet işlerine elverişli bir saattir En şerefli bir vakittir. Hayır adına rızık bereket kısmet açma celp sevgi ve aşkta en uygun bir vakittir. Müşteri'ye ait ve mensubu bulunan bir saatidir. Celb ve tezyidi rızık, teksiri ticaret, temini husni kabul, ilkayı muhabbet ve meveddet daimiyet gibi hususlar için bulunmaz bir vakittir. Zührenin ilk saati sevişmek ve anlaşmak saatıdır.
2. Merih Saati : Perşembe gününün ikinci saati: Bu günün bu saatinde uyutup bağlamaya elverişlidir Nahıs yani kötü bir vakittir. Hiç bir işe teşebbüs edilmemesi gerekir. Nahıs ters ve zıd bir Merihin saatidir. Bu saatte yolculuk yapılmaz hayırsızdır. Teslit ve kahır için havas kıraati vaktidir tesiride görülür yapılan emelin. İkinci saati ise, toplanmak, meclis kurmak ve sihri açıklama zamanıdır.
3. Güneş Saati : Perşembe gününün üçüncü saati: Bu günün bu saatinde yüzleşmeye elverişlidir Bu saatte bulunduğun yerde gidip talebin için her hangi bir yere insanların mutluluğu dirlik ve düzen için niyazda bulunmak adına uygun bir vakittir. Şems'e (güneş) mensub olup, hüsni kabulş bve naili ikram ihtiram olmaya celb ve teshiri muhabbeti kulub ve meveddeti daimi olmaya, ıslahı beyne emsali umuri hayriyyeye ayit ve müsaittir.yola çıkılması hayırlı değildir. Üçüncü saatte hacetleri gidermek ve sevişme anlaşma yapmaya en uygun vakittir.
4. Zühre Saati : Perşembe gününün dördüncü saati: Bu günün bu saatinde Hükümdarlık ve Devlet büyüklerinin yanına girmeye elverişlidir. Kalpleri birleştirme evlenip hayırlı yuva kurma mesud bir hayat sürmek için her türlü küslük kırgınlığın kalkması sevgi aşk muhabbete dönmesi için yazma ve okuma işlerinde hayırlı bir saattir. Zühre yıldızına ayit olan bir saat. İzdivaç (evlenme) ve şirkete, muhabbet ve meveddet teminine teshiri ve celbi kuluba yarayan bir vakit. DDördüncü saati düşmanları parçalamak, dağıtmak içi,n en uygun vakit.
5. Utarid Saati : Perşembe gününün beşinci saati: Bu günün bu saatinde nikahi bağlayıp durdurmaya elverişlidir. Bu vakitte kadın ve erkeklerin muhabbet ve aşk duaları evini terk edenleri geri döndürmek gibi konulara dua etmek vefk yapmak için uygun bir zamandır. Utarid' mensubu olan bir vakittir, ve nahıs (ters ve zıd). Gerek erkek ve gerek kız kabiliyeti tenasüliyelerini bağlamak, nikahı ve şirketi bozmak gibi fenalıklara muvafıktır. Beşinci vakitse Sultan ve hükümdarların yanına gitmek büyüklerle görüşme zamanıdır.
6. Ay Saati : Perşembe gününün altınci saati: Bu günün bu saatinde karı koca arasında sevgi ve anlaşmaya elverişlidir Hayırlı bir saattir. Her türlü işe bu vakitte başlanır. Ay (kamer) mensubu bir saaat olduğundan mesud vakittir her türlü umuru hayriyye fayda temin edilir. Berren ve bahren sefere pek muvafıktır. Altıncı saatte düğün, gelin, nişan gibi işlere bağlanmak saati.
7. Zuhal Saati
Perşembe gününün yedinci saati: Bu günün bu saatinde Cinleri bağlamaya ve kovmaya elverişlidir. Hastalara şifa için dua edilir. Ve okunur. yedinci vakittekumandanların büyükler ve ileri gelenlerle görüşmek vaktidir.
8. Müşteri Saati
Perşembe gününün sekizinci saati: Bu günün bu saatinde sevgi ve aşk işlerine elverişlidir Bu günün en şerefli bir saatidir. Celbi rızık bereket talebi varsa bu gece dua edilirse mutlak kabul görür. Sekizinci saaatı Sultanların yanına baş kumandanlarla görüşme ekabirle buluşma ve görüşme vakti için en güzel zamandır.
9. Merih Saati
Perşembe gününün dokuzuncu saati: Bu günün bu saatinde ayırma ve dağıtmaya elverişlidir Bu saatte hakim savcı veya her hangi bir insandan her hangi bir talebin varsa dua okur gidersen isteğin kabul görür. Dokuzuncu saatlerinde buluşma, ve karşılaşma vakti.
10. Şems Saati
Perşembe gününün onuncu saati:Bu günün bu saatinde nikahi durdurup bağlamaya elverişlidir Bu saat önceki saate olduğu gibi istek ve dileklerin kabul olduğu dualarda hazırlamaya uygun bir vakittir. Onuncu saati aşk, muhabbet, ilkayı mehabbet, dostluk ve sevilen işleri yapma saatidir.
11. Zühre Saati
Perşembe gününün onbirinci saati: Bu günün bu saatinde sevgi eğilimlerine elverişlidir Bu saat sevmek sevilmek aile arasını düzeltmek için gerekli dua ve tılsımlar yazmaya müsaittir. On birinci saatte alış veriş, müşteri celbi vaktine en uygundur.
12. Utarid Saati
Perşembe gününün onikinci saati: Bu günün bu saatinde aşk ve muhabbet işlerine en uygun ve hayırlı bir saattir. Yine bu saat çok kötü nahıstır. Uğursuz bir saat olduğundan hiç bir işlem yapılmaz. On ikinci saate uygun olan ticaret yapmak alışverişe devam etme. ve müşteriyi celbetme zamanıdır.