Pazartesi Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri, ay saati


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Ay (Kamer) yıldızı (gezegeni) günü Pazartesi: Pazartesi Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri :
Yıldızı zühre,günü cuma, tabiatı barid yabis, ulvi meleği Aynıyail, sufli müvekkili Zübea :
Yıldızı zuhal, günü cumartesi, tabiatı barid ratb, ulvi meleği Kesfiyail, sufli müvekkili Müzheb:
Yıldızı Güneş (Şemş) , günü pazar, tabiatı har yabis, ulvi meleği Rukyail, sufli müvekkili meymun:
Yıldızı Ay (Kamer), günü pazartesi, tabiatı barid ratb ulvi meleği Cebrail, sufli müvekkili Mürre :
Yıldızı Merih, günü salı, tabiatı har yabis, ulvi meleği semsemail, sufli müvekkili Ahmer:
Yıldızı Utarit, günü çarşamba, tabiatı mümtezic, ulvi meleği Mikail, sufli müvekkili Burkan:
Yıldızı Müşteri, günü perşembe, tabiatı har ratb ulvi meleği Sarfiyail, sufli müvekkili Şemhureş:

Özellikle bu günün ilk saati veya her hangi bir vaktinde, Zühre, Müşteri, ve Ay uydularının (yıldızlarının) bu saatlerinde ilk yolculuğa çıkanlar murad ve arzularına erişmiş olurlar. Zira bu ilk saatta ay kendisinden birer karış uzakta bulunan iki yıldız arasındaki konakta bulunur. Ayın bu konaktan diğer konağa intikali süratlidir. Her hangi bir kimse işini acele ile yapılmasını isterse bu saat vaktini kollamalıdır. Zira, bu saat niyet edilen işe başlamak için mesela, Ekin ekmek, yola hazırlanmak, gemiye binmek sevgi aşk muhabbet için kolaylıkla uygulanacağı bir saattir. Yorulmadan ve hiç bir zarar ve ziyana uğramadan para kazanmak için en hayırlı bir vakittir. Şunu bilki, Ay! (Mai, Leyli, Ünsadir) Türkçe şu anlama gelir: ay sulu, karanlık ve dişi sıfattadır. Aynı şeref sahibi olarak intisabi olduğu burçta (Yengeç) ve (Öküz) Burçlarıdır. Ay her (Menzilde ) konak veya durakta bir gün ve bir gece kalır. Her Burçta da takribi olarak 2 1/3 gün kalır, bütün gök katlarını, yani devresini 28 veya 29 gün de tamamlar. Zira ilk insan (Adem) Babamız Ve (Havva) annemiz. Bu günde yaratıldılar. Ay uydusu (yıldızı) dünya göğünde hükmünü ve etkisini yaparak seneyi tamamlar, zira ay'da Yengeç burcu gibi su gibi dalgalı ve değişken sıfattadır. Ve yine böyle bir günde Allah'ın selamı üzerine olsun (Nuh) Peygamber doğmuştur. Bu sebeble şeref ve asalet taşır. Utarid yıldızının (kevkebinin) özel günü olan Pazar gününün saatlerinde, canlılardaki etkisi, nisbeti ve sıfatları özellikleri.
Pazartesi günü ( Cuma Gecesi ) 

1. Saati Ay (Kamer) : Pazartesi günü en şerefli birinci saat Ay saatidir : Arabi ayın ilk pazartesi sabahı ilk saatine denk gelirse bu saatte sevgi muhabbet huzursuzluk gidermek kalpleri birleştirmek gibi işler ve dilleri bağlamak edilen dualar oldukça tesirlidir. Bu saat sevişmeye ve anlaşmaya yarayan en iyi ve en etkili saattir. Kamer saatidir. Celbi kulub ve teshiri muhabete, ıslahı beyin, meni kîlü kaale, akdi elsineye salihtir.
2. Zuhal Saati : Pazartesi gününün İkinci saati : Bu saatte ayırma , ara açma kargaşa kin adavet ayrılık yapma parçalanma ve dağıtmaya en uygun ve en etkili bir saatir. Bu saatte yolculuğa çıkmak asli temel ihtiyaçları elde etmek gibi konularda çalışıp çabalamak elverişli saattir. Zühal'e aid bir saattır. Yolculuğa çıkmaya, selameti sefer yapmaya, bütün umuru ve meşrua ve hayriyyeye müsasip ve muvafık bir zamandır.
3. Müşteri saati : Pazartesi gününün üçüncü saaati : Sevgi muhabbet ara bulma dostluk muhabbet sevişme birleştirme anlaşmaya müsayit en uygun ve en iyi bir vakittir bu vakit kaçırılmaz bir zamandır. Bu saatte aşıkların arasını yapmak yuvalar kurmasını temin etmek için gerekli yazı ve duaların okunması tesirlidir. Bol rızık nasip kısmet açma belalardan korunma saatidir. Müşterinin saati olup, izdivaca, akdi nikaha, mahkemeye girmeye, müşarekete ve bu gibi şeyledri yapmaya uygun bir zamandır.
4. Merih saati : Pazartesi gününün dördüncü saati : Bu dördüncü zıt ters olan nahıs ve uğursuz bir saattir. Bu saatte kötülükle ilgili yazılara aittir. Bu vakit döğüşmeye ve savaşmaya ve bu gibi hazırlıklara en iyi en güzel bir vakittir. Mahs ve Merih'e mensup ve tesliti cin emraz, tazyik ve icbar, kahri ihlak gibi fena kötü işlerin icrasına yarayan bir vakit ve buna göre havas okunur.
5. Güneş saati : Pazartesi gününün beşinci saati :Bu saat hayırlı bir saattir her haceti yerine getirmeye uygundur. Başarılı olmak için bu saatte yazı yazılır ve dua edilir. Ayrıca bu vakitte kavga dövüş savaş gibi vakitlerede aynı zamanda uygundur ve münasib bir zamandır. Sad ve Şemse ayit bir mensubtur. Kazayı havayic, akdi lisan, teshiri kulub, celb ve temini muhabbet işleri gibi şeylere muvafıktır.
6. Zühre saati : Pazartesi gününün altıncı saati :Bu saatte tılsımlar hazırlanır. Her türlü bağlılığın yapılması için uygun bir saattir. Şeytanları ve Cinleri bağlamaya en iyi ve en etkili bir saattir. Saatı munkalb olup, Zühreye mensubtur. Tılsım yapmaya en uygun vakitlerdendir,ve nüsha gibi şeyleri yazmayasalih bir gün saatidir.
7. Utarid Saati
Pazartesi gününün yedinci saati :Bu saatte haram ve kötülükleri önlemek tefrik yani ayrılık işleri için tesirli bir saattir. Ve yine bu saatte Ziyafet, davet, ve Dua yazmaya en iyi en etkili bir vakit ve zamandır asla kaçırma.
8. Kamer saati
Pazartesi gününün sekizinci saati :Bu saatte hayırlı olan çeşitli dua ve tılsımlar hazırlanır.Aşk sevgi ve dostluk barıştırma gibi. Nikah ve evlenme işlerini görmeye en etkili ve münasib bir zamandır.
9. Zuhal saati
Pazartesi gününün dokuzuncu saati : Bu vakitte hiç bir şeyin yapılmasına uygun olmayan bir zıt ters aksi (nahıs) bir vakittir. Zina yapan kötü yolda gezen kişilerin nefislerini bağlamak huylarından vazgeçirmek için gerekli havasın hazırlanılmasında çok tesirli bir saattir. 
10. Müşteri Saati
Pazartesi gününün onuncu saati : Bu vakitte ise ayırmaya ve bölmeye adavet kin nefret sokmaya uygun olmayan bir saattir. İnsanların iyiliğine menfaatine dua tılsım vefk çizmeye müsait bir saattir.
11. Merih saati
Pazartesi gününün onbirinci saati :Bu günün bu zamanında sakın alış veriş ve satış işlerine girme çünkü bu işlere uygun olmayan ters ve zıt bir vakit olma sebebidir bu işlerden uzak dur ve kaybetme. Kötü ve uğursuz bir saattir. Kin ve düşmanlık ara açma işleri yapılır.
12. Şems saati

Pazartesi gününün onikinci saati : bu saati ise Hükümdarların ve Padişahların yanına girmeye uygun olmayan bir saatir. bu saate ileri gelenler ve devlet büyüklerinin yanına gidilmez istek ve talepte bulunmak için zıt ters bir zaman olması sebeb ile uzak durmak ve bu saatin geçmesini beklemektir. Aile huzuru sevgi muhabbet ile ilgili dua tılsım dil bağı konusunda gereken dualar edilir.