Pazar Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri, güneş saati, şems saati,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Güneş gezegeni (yıldızı) günü pazar Gece Saatleri :Pazar Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri :

Yıldızı  Güneş (Şemş), günü pazar, tabiatı har yabis, ulvi meleği Rukyail, sufli müvekkili meymun:

Yıldızı  Ay (Kamer), günü pazartesi, tabiatı barid ratb ulvi meleği Cebrail, sufli müvekkili Mürre :

Yıldızı  Merih, günü salı, tabiatı har yabis, ulvi meleği semsemail, sufli müvekkili Ahmer:

Yıldızı Utarit, günü çarşamba, tabiatı mümtezic, ulvi meleği Mikail, sufli müvekkili Burkan:

Yıldızı Müşteri, günü perşembe, tabiatı har ratb ulvi meleği Sarfiyail, sufli müvekkili Şemhureş:

Yıldızı zühre,günü cuma, tabiatı barid yabis, ulvi meleği Aynıyail, sufli müvekkili Zübea:

Yıldızı zuhal, günü cumartesi, tabiatı barid ratb, ulvi meleği Kesfiyail, sufli müvekkili Müzheb

Güneş yıldızının (kevkeb) özel günü olan Pazar gününün saatlerinde, canlılardaki etkisi, nisbeti ve sıfatları özellikleri: Güneş gezegeni yakıcıdır ve sabit ateştir. Onun gündüz dahi ateşle ilgisi olan her şeyde ilgisi ve etkisi vardır. Zira güneş (şems) her burçta 30 gün ve 1/3 gün kalır. Takribi olarak her konak ve menzilde 13 gün 1/3 gün kalmış olur. Şöyle ki; pazar gününün ilk saati Sakın pazar günü gibi bir günde özellikle ilk saatinde evinden, yerinden ve elinden malı dışarı çıkarıp verme veya satma. Çünkü güneş bu saatte kuru ve sıcaktır. Zühre ve Zühal kevkebleri (yıldızları) ise soğuk ve kurudur. Bu saatte yerinden çıkan bir mal yerine dönmez, bu saatte dışardan evine ve anbarına girmesi dışarı çıkmasından daha hayırlı ve faziletlidir. Malını bu saatin sonuna doğruda çıkarsanda aynı akibete uğrarsın. Nuh Aleyhisselamın yaşadığı kadar yaşasan dahi elinde olan kaybolmuş olur bu sebeble kendini yormamalısın çünkü bu saatte yok olmaya mahkumdur.


Pazar günü (perşembe gecesi) Gece saatleri hayırlı ve şer vakitleri:                
1- Güneş ( Şems ) saati Pazar gününün birinci saati : Bir iş yapmak, yolculuk, savaşta düşmanı yenilgiye uğratmak yönünden en iyi bir saattır. Dua vefk celb sevgi saygı aşk muhabbet aile geçimsizlikleri küsleri barıştırma işlerinde güneş saati en şerefli zamandır. Birinci saat Sa'd ve güneşe mensubdur. celbiye ve ilkai mehabbet, temin etmek husni kabul, ekabir ve aczımla mülakat hususlarına ait havas ve gizli ilimler kıraatine (okumasına) müsait bir vakittir. bu saatte güzel kıyafetler giymek hayırlı olur.

2. Zühre saati Pazar gününün ikinci saati : Zühre mezmun kötü ve ugursuz bir saattir bu saaatte işlem yapmak doğru değildir iyi netice beklerken kötüye götürür. Kadınları arzulamak ince ve nazik işler yapmak, yeni elbiseler giymek için mübarek bir saatir. Nahis (ters) ve Zühre yıldızına mensup bir zamandır. Bu saaate hiç bir şeye teşebbüs etme ve icra eylemek için uygun bir zamandır.

3. Utarid saati Pazar gününün üçüncü saati : Padişahların ve ileri gelenlerin dillerini bağlamak ve sevdiği bir şeyi yapmak için en uygun bir saattir. Bu zamanda sevgi saygı ve büyükler yanında hürmet iş ve makamda yükselmek itibar sahibi olmak için çalışılır. Sa'd ve Utarid'e mensubtur, bu saatte seyahat etmek,ve sefere çıkmak celbi muhabbet için dua kabul vaktidir. Hürmete dair havassı şerife okumak zamanıdır çok uygun bir vakittir. Dışarıda yapılacak iş ve yapman gerek yolculuk bu saatte çıkmak hayırlıdır.

4. Kamer ( ay ) Saati Pazar gününün dördüncü saati : Ticaret babında alış verişsatış ve buna benzer sevilecek işleri yapmak için iyi bir saattir. Bu saat nahıs yani ters zıt saattir yazı yazmak alışveriş yolculuk yapmak hayır neticeye götürmez. Nahis ve Kamer (ay) yıldızına mensubtur. Bir şey alıp satmak (ticaret yapmak) bey'ü şira, akdi şirket ve nikah hayırlı olmadığı gibi hayriyyeden hiç bir işi yapmaya münasip olmayan bir vakittir.

5. Zuhal saati Pazar gününün beşinci saati : Dilini iyi tutmalı, yolculuğa çıkmamalı, düşmanla karşılaşmamalı, bu saatte evlenmemeli ve doğan çocuğa adı (ismi) konmamalıdır. Bu zamanda kin düşmanlık saatidir bu saatte zina yapanların şer işler işleyenlerin insanların aralarını acmak isteyenlerin zamanıdır. Bunları engellemek için dua ve tılsım yazmak hayırlı sonuca götürür. Zuhal yıldızı saati ona mensub bir vakittir ve Nahıs (ters ve zıd) zamandır. Tefriki beyn(ara açma) ilkayi buğz ve adavet kin, nefret sokma kahr etme tedbiri a'da, izrar ve haset için havas yapılma zamanıdır.

6. Müşteri Saati Pazar gününün altıncı saati : Mal almak, satış yapmak, büyük bilginlerin yanına girmeye en uygun bir saattir. Bu saatte iş yerlerine rızık ve bereket celbi için kaza ve bela ve afetlerden düşman ve hırsızdan korunmak amacıyla gerekli dua ve vefk işleri yapılır ve bu niyetle dua okunur. Müşteri'nin saaterinden olup istek ve hacet için olan bir zaman. Bunda elazım  ve ekabirden (büyükler ileri gelenler) hacet taleb etme için çok uygun bir vakit. Dua ve havas okuma vaktidir.

7. Saat Merih Saati Pazar gününün yedinci saati : Bu saat uğursuz ve şerlidir, silah taşımak, savaşmak ve savaş aletleri, yapmaya yarar. Çok uğursuz bir saattir hiç bir işe meyletme kesinlikle.

8. Güneş Saati Pazar gününün sekizinci saati : Bu saat hamile kadınların karınlarındaki çocuklarını koruyacakları en iyi bir saattir. Bu saat hayırlı ve müreffeh bir saattir hayırlı olan her dilek için çalışılır olumlu sonuç alırsın dua et.

9. Müşteri Saati Pazar gününün dokuzuncu saati : Bu saat evlenme ve nikah kıymaya en iyi saattir. Bu saatte sevgi, aşk, muhabbet ve kalbleri birleştirmek ısındırmak kavusturma kısmeti baglı olanları evlendirmek için dua vefk ve tılsım yapılır dua edilirse başarı elde edilir ve sonuca ulaşılır.

10. Utarid Saati Pazar gününün onuncu saati : Yapmasını tasarladığın veya arzuladığın her şeye ve her işe elverişli iyi, bir saattir. Bu gün ve ve saatinde hayırlı bir saat olarak kabul edilmiş olup hayır olan her iş yapılır ve sonuca ulaşılır av yapılmasındada etkilidir.

11. Kamer Saati Pazar gününün onbirinci saati : Erkeği kadına bağlayacak en iyi saattir. Hayırlı bir saattir herşey yapılır bir beyis yoktur bu saatte her konuda işlem yapılır okuma dua edilir.

12. Zuhal saati Pazar gününün onikinci saati : Ağaç ve ekin işleriyle uğraşacak en uygun bir saattir. Kötü ve uğursuz bir saattir. Hak eden insanlara bu saatte gerekenler yazılır çizilir.