Nazar ve Haset, Göz Değmesi,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Doğrusu o Kafirler Kur’anı işittikleri vakit az kalsın gözleri ile seni devireceklerdi.(nazar ve haset edileceğini haber veriyor bu ayette) Kulluk sözleşmesindeki birlikte verdikleri taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına gönderip örtbas edip inkârda ısrar edenler ki, küfre saplananlar, okunması ibadet olan, övünç kaynağı

Allah Kelamı Kadim Olan Kurân’ı Kerimi işittikleri vakitte neredeyse seni gözleri ile yiyeceklerdi.
Bir de durmuşlar: O, kesinlikle cinlere mahkûm olmuş biridir, delidir, diyorlardılar ve iftira ediyorlardı. Kalem 51. Ve Yakub Aleyhisselam dedi ki oğullarım Mısıra bir kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin ama ben ne yapsam Alah'ın takdiridir sizden gayri çeviremem hüküm yalnız Alah'ındır ben yalnız Allah'a dayandım dayananlar ona Allah a dayansınlar. Yusuf 67 Ebu hüreyye (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Nazar Haktır.

Buhari Müslim İbni Abbas r.a. Efendimizden naklen eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı oda Nazar olurdu. Müslim Aişe (r.a.) rivayetle Peygamber efendimiz şöyle buyurdu
Nazar'dan Allah'a sığınırım. Muhakkak nazar haktır. Müslim Ebu Ümame İbni Selh ibni Huneyf buyuruki Amr Bin Rabia Selh İbni Huneyfi yıkanırken gördü ve vücudu çok hoşuna gitti. Ve ona gözü değdi Sehl oracıkta rahatsızlandı Resulullaha haber gönderdiler Sehl başını kaldıramıyor selhe yarayacak bir şey varmı diye Resulullah buyurdu ki Ona Nazar değmiştir kimden şüphe ediyorsunuz amr bin Rabia onu çağırın dedi amr bin rabia ona kızdı ve sizden biriniz kardeşini öldürür görünce neden Allah mübarek etsin demedin buyurdu bunun üzerine amr bin rabia ellerini dirseklerini topukların ve yanlarını ve izarının altını bir kapta yıkadı bu suyu Sehl'in üzerine  döktü ve Sehl kendine geldi.

Ahmet İbni Mace Nesei Ümmü seleme (r.a.) Ya Resulullah Cafer oğullarına neden nazar isabet ediyor onlara okuyayımmı. Evet oku Allah ın taktirini geçecek bir şey olsaydı nazar olurdu. Buhari Cabir (r.a) Efendimiz şöyle buyurdu Nazar İnsanı kabre deveyi kazana sokar.
Ahmet Tirmizi Nesei Cabir (r.a.) Allah'ın kaza ve kaderinden sonra ümmetimden ölenlerini çoğu nazardandır. Ebu Naim Enes (r.a.) okumaya izin vermiştir. Buhari Efendimiz şöyle buyuruyor İnsan kardeşinde kendi nefsinde ve malında bir acayiplik görürse o zaman dua etsin çünkü nazar haktır.

Nazar ve hasetten korunmak için şu ayeti okumalısın. Bismillahirrahmanirrahim, Ve in yekadüllezine keferu leyüzlikuneke bi ebsarihim lemma semi'uz zikre ve yekulune innehu le mecnun vema hüve illa zikrun lil alemin ve devamında şu ayeti oku türkcesi de ki: "Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur." İsrâ : 81 Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İsrâ : 82 okursan korunursun. Böylece bu dualar sayesinde tepeden tırnağa temizlenirsin bu ayetler hürmetine ve nazarcının (hasetcinin) nazarını kendine çevirisin


Peygamber Efendimiz Hz.Hasan ve Hz.Hüseyini okurdu Hz. İbrahim de Hz. İsmail ile Hz. İshakı okurdu. Nazar ve hasetten korunsun diye rukye yaparlardı.Bu sebebten Haset Kur’an ve sünnetle bilinen sabit gerçektir
. Haset insandan Cinden de olabilir haset görenle görmeyen ile müsavidir İnsan kendi nefsini malını evladını nazar edebilir haset'ten ve şerrinden Allah'a sığınmak gerekir ve tedbirler almak gerekir kendine istemediğini neden başkasına istersin ey nefis Nazar ve haset insanın elindekini kaybetmesini temenni etmektir ve hileler yapmaktır buda dinimizce haramdır bu durum hem haset eden hem de edilen için zarardır yazıktır bunun için haset etmeyiniz allah tan kendiniz içinde isteyin dua edin isteyin efendimiz sallallahu alehi vesellem efendimiz sahih bir hadiste Ancak iki şeye haset edilir Allah Bir İnsana mal vermiştir.O insanda o malı gece gündüz infak eder fakir ve ihtiyaç sahiblerine dağıtır .Bir insana da Allah İlim vermiştir oda ilmiyle amel eder ve insanlara öğretir.

Hasetin iki çeşidi vardır insan irade dışı bir kardeşini malından ilminden dolayı veya rütbesinden kıskanır bu haram değildir fakat kaybetsin yok olsun diye sürekli kin nefret ederse buda nefsani ve şeytani duygusundandır buda haramdır haset düşmanlık buğz etmek kendini büyük görmek kıskançlık etmek sebeblerindendir Hz Kur’an dan deliller Ehli kitaptan bir çokları nefislerinden kaynaklanan hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra kafirler haline çevirmek isterler.

Bu sebeble
nazar ve hasetten korunmak gerekir ve dikkatli olunması lazımdır, bolca dua okumak salavat getirmek çok iyidir korur nazardan. Bakara 109 Yoksa onlar Allah'ın (c.c.) lütfundan verdiği şeyler için insanlarımı çekemiyorlar'mı. Nisa 54 Onlar bizi çekemiyorsunuz diyecekler Hayır onlar pek az anlayan kimselerdir. Fetih 15 Haset ettiğinde hasetçilerin şerrinden.Felak 2

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde Nazar Deveyi kazana, İnsani mezara koyar' buyurmaktadir. Ebu Hureyre'den rivayet edildigine göre, Peygamberimiz (s.a.v.) "Hasetten sakinin, çünkü atesin odunu ye yaktigi gibi, hasette sevaplari yer bitirir" buyurmustur İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) "Eger kaderi geçecek bir sey olsaydı, nazar olurdu. Eger nazar olduğunuzu anlarsanız gusül ediniz" (boy abdesti aliniz) dedi. Hazreti Ayse'den rivayet edildigine göre, Peygamberimiz (s.a.v.) "Nazardan Allah'a siginirim. Muhakkak nazar (göz degmesi) haktir" buyurmustur. Cabir (r.a.) 'den rivayet edildigine göre, Peygamberimiz (s.a.v.) "Nazar insanı kabre, deveyi kazana sokar, Allah'ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetimden ölenlerin ekserisi nazardandır" buyurdu.

Yusuf Suresi Ayet : 67, Sayfa 244 "Yakup, ogullarına -Ey evlatlarım, Mısır'a yani sehire girerken, bir kapıdan girmeyiniz, farkli kapılardan girin dedi." Hz. Yakup (a.s.) evlatlarina, sehre girerken muhtelif kapilardan girmelerini emretmesi, onlara göz degmesinin verecegi zarar ve kedere ugramalarından korktugu içindir.

Nisa Suresi Ayet : 54, Sayfa 88 "Onlar Allah'in lütfundan, ihsanindan, rahmetinden, mülkünden ve hazinesinden, insanlara verdigi nimetler için, insanlara haset mi ediyorlar" Yine Kuranda kalem suresinin 51. ayetinde Yüce mevlâ nazar konusunda söyle buyurmaktadir; ''Dogrusu inkar edenler Kur'an-i duyduklari vakit (sana olan düsmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleriyle seni yere sereceklerdi. Hâlâ da (senin için) mutlaka o delidir diyorlar. Halbuki, sen alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygambersin. 

Büyük Alim Fahrettin Razi Hazretler'nden rivayet edildigine göre, Beni Esved kabilesinden göz degmesi ile meshur olan kisileri Hz. Resulüllah'a gönderip, baktırırlardı. Söz konusu ayetler bu hususta nazil olmustur. İste belâgat ve fesâhat yönüyle essiz bir mucize olan Kuran indiği zaman kafirler hayretler içinde kalmışlar ve Peygamber Efendimizi kıskanıp ona olan kinlerinden dolayı o çirkin ve nefret dolu bakışlarını Rasulüllaha dikmisler ve onu nazarlariyla öldürüp yok etmeye çalışmışlardır. İşte bu vahim olay üzerine kur'an'daki bu nazar ayeti inmistir. İşte nazardan korunmanin en kestirme yolu nazar ayetlerini her gün okumaya devam etmektir. Okuyamadığınız takdirde aile içinden birine nazar duasını üzerinize okutabilirsiniz.


Nazar ve haset hakkında Hadisler; Zübeyr ibni avvam (r.a) efendimizden rivayetle Sizden önceki ümmetlerin hastalığı haset ve buğz dur. Allah'a yemin ederim ki sizler inanmadıkça cennete giremezsiniz birbirinizi sevin selamı aranızda yayınki dostluk sevgi yeşersin.

Buhari Ebu Davut Ahmet Enesbin malik (r.a.) Peygamber efendimizden sahih bir rivayetle Buğuzlaşmayın hasetleşmeyin Birbirinize sırt çevirmeyin ve Allah'ın kardeş kulları olun bir Müslüman din kardeşine üç günden fazla küs kalmasın helal olmaz. Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud Abdullah ibni busr rivayetle Efendimizden Haset Gıybet Kahinlik eden benden deyildir ben de onlardan deyilim. Kenzül Ummal Ebu Hüreyye (r.a.) Hasetten sakının çünkü ateşin odunu yaktığı gibi hasette sevapları yer. Ebu Davud İbni Mace.

Nazar kin ve hasetin ürünüdür. Göz değmesi isabeti ayn haktır. Nazar değmesi son derece tehlikelidir kişiyi ölüme kadar götürebilir, nazar değen kişilerde halsizlik, hastalanma ve benzeri bir çok şekilde olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır. Nazar değmesini önlemek adına bir çok ayetler bulunmaktadır.

Bazi insanların inanmamalarına rağmen birçoklarının yakınen inandikaları hatta bizzat yaşadıkları bir baş belasi da Nazar dır. Bir çok insan bana bizzat nazar değmesine karşı gelip nazarla ilgili ızdırablarını, yaşadıklarını, rahatsızlıklarının nazardan olduğunu anlayamayıp doktor doktor gezdiklerini ve hiçbir çare bulamadıklarını anlatır ve dua yazdırırlar. Hatta daha o kimselerin üzerlerine nazar ayetlerini okumaya başlar başlamaz hemen rahatlama hissettiklerini üzerlerinden büyük bir ağirligin kalktigini söylerler. Nazar yani göz değmesi inancı sadece müslüman çevrelerde değil dünyanin her milletinde vardır.

Nazar konusu bugüne kadar tam anlamıyla doyurucu bir sekilde açıklığa kavuşturulamamasına rağmen bazı bilim adamlarının şöyle pozitif bir tespiti vardır; Insanın gözünde suâlar (ışınlar) vardır. Bu kızıl ötesi yada morötesi diye adlandırılan suâlar insanın bakışlarını bir kisi veya bir esya üzerinde yogunlastırmaları halinde o kisi yada esyayi telefe ugratırlar diye açiklama yapmışlardır. İşte bu ışınlar insan bünyesini halsizlestirir bitkin kılar hiç bir şeyden zevk almayacak hale getirir hatta aşırı etkisi halinde ölüme kadar götürebilmektedir.

İşte bu ızdırabın tek çaresi Allah'in Kitabi Kuran ve dualardir. Renkli gözlülerin nazarları diger insanlara nazaran daha da etkilidir. Peygamber Efendimiz bu konuda 'Renkli gözlü insanlardan sakınınız' buyurmaktadir. Hepimiz hayatta az veya çok nazar olayiyla az çok karsılaşmışızdır. Meselâ, gayet saglıklı iken birden bire rahatsizlandığımız, durup dururken çok değerli bir eşyamızın elimizden düşüp kırıldığı, yeni bir arabamizin yada makinamızın birden bire çalışmayıp bozuldugu, yolunda giden bir işimizin aninda tersine döndügü, zaman zaman hepimizde olmustur.

Peygamber efendimiz bir hadisi şeriflerinde' nazar deveyi kazana, insanı mezara koyar' buyurmaktadır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (s.a.v.) "Hasetten sakının, çünkü ateşin odunu ye yaktığı gibi, hasette sevaplari yer bitirir" buyurmuştur İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) "Eger kaderi geçecek bir sey olsaydI, nazar olurdu. Eğer nazar oldugunuzu anlarsanız gusül ediniz" (boy abdesti alınız) dedi.

Hazreti Ayse'den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (s.a.v.) "Nazardan Allah'a sığınırım. Muhakkak nazar (göz degmesi) haktır" buyurmuştur. Cabir (r.a.) 'den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (s.a.v) "Nazar insanı kabre, deveyi kazana sokar, Allah'in kaza ve kaderinden sonra, ümmetimden ölenlerin ekserisi nazardandir" buyurdu. Yusuf Suresi Ayet : 67, Sayfa 244 "Yakup, oğullarına -Ey evlatlarım, Mısır'a yani şehire girerken, bir kapıdan girmeyiniz, farkli kapılardan girin dedi." Hz. Yakup (a.s) evlatlarina, şehre girerken muhtelif kapilardan girmelerini emretmesi, onlara göz degmesinin verecegi zarar ve kedere uğramalarından korktugu içindir.

Nisa Suresi Ayet: 54, Sayfa 88 "Onlar Allah'in lütfundan, ihsanindan, rahmetinden, mülkünden ve hazinesinden, insanlara verdigi nimetler için, insanlara haset mi ediyorlar" Yine Kuranda kalem suresinin 51. ayetinde Yüce mevlâ nazar konusunda şöyle buyurmaktadır; ''Dogrusu inkar edenler Kur'an-i duyduklari vakit (sana olan düsmanliklarindan dolayi) neredeyse gözleriyle seni yere sereceklerdi. Hâlâ da (senin için) mutlaka o delidir diyorlar. Halbuki, sen alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygambersin. " Büyük Alim Fahrettin Razi Hazretler'nden rivayet edildiğine göre, Beni Esved kabilesinden göz degmesi ile meshur olan kişileri Hz. Resulüllah'a gönderip, baktırırlardı.

Söz konusu ayetler bu hususta nazil olmuştur. İste belâgat ve fesâhat yönüyle essiz bir mucize olan Kuran indigi zaman kafirler hayretler içinde kalmışlar ve Peygamber Efendimizi kiskanip ona olan kinlerinden dolayi o çirkin ve nefret dolu bakislarini Rasulüllaha dikmişler ve onu nazarlarıyla öldürüp yok etmeye çalişmişlardir. İşte bu vahim olay üzerine kurandaki bu nazar ayeti inmiştir. İste nazardan korunmanın en kestirme yolu nazar ayetlerini her gün okumaya devam etmektir.