Nazar, göz değmesi, nazar nedir,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Nazar, Göz Değmesi : Nazar hakkında (isabeti ayn), Kalem Suresi 51,52 ayetlerde anlatılmıştır. Allah buyurur ki; O inkar edenler Kurân'ı işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi.O mecnundur diyorlardı. İbni Kesir bu ayeti nazar değmesi olayının gerçek olduğuna delil olarak gösterir. Nitekim Peygamber efendimiz bir hadislerinde Nazar gerçektir. Öyle ki insanı diri diri mezara, deveyi kazana bile sokar buyurmuşlardır. Nazardan korunmak için bu sureyi okumalıyız. Nazar için bu dua da okunur, bismillahi, allahümme ezhib harreha ve berdeha ve habeseha.

Allah'ın adıyla. Allah'ım, şunun gözünün hararetini, soğuklugunu ve tamamen çürütmesini yok et, önle. Allah Teala'nın izniyle hemen kalk dersin. Bu dua nazar içindir. Çünkü Nazar Hak'tır, asla inkar edilemez Allah'u Teala Kur'ân'ı Keriminde kendi sözüyle bizlere belirtmiştir. Şu duayı okumak da çok iyidir. Bismillah tevekkeltü alallah. La havle vela kuvvete illa billah.  Bu duayı okuduğun zaman şöyle denilir. Korundun, muhafaza edildin ve hidayete erdin. Şeytan senden uzaklaşır ve diğer şeytana şöyle der. Hidayete eren, korunan ve muhafaza altına alınan bir adama ne diye yaklaşmaya kalkıyorsun. Ebu Davut, 4/325. Tirmizi, 5/154.

Pek çoğumuzun bilmediği, pek çoğumuzun da varlığına cahilce itiraz ettiği bir tehlikeyi anlatmak istiyorum Nazar. Bu tehlike emin olunuz ki, bugün ruhsal ve manevi rahatsızlık hisseden ve bunu doktor doktor gezip tedaviye gayret sarfeden fakat bu konuda en ufak bir mesafe bile alamayan insanlarımızın rahatsızlığının baş sebebidir Nazar yalnız müslümanlar arasında değil, gayri müslimler arasında da nazar (göz değmesi) inancı vardır.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbıl kulubi ve devaiha ve afiyetill ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha. Bu dua daha ziyade hastalara okunan bir duadır. Aynı zamanda bir salatü selamdır. Bu duayı Resûl-i Kibriya çok sık okur ve gelenlere okuma tavsiyesinde bulunurdu. Kalblerin temizlenmesi, tedavi edilmesi ve parlaması, vücudun her çeşit ağrı ve sızılardan korunması ve şifayap olması, gözlerin kapalılıktan ve şehvetle etrafa bakmasını önlenmesi istenmektedir. geçekten insana gözleri hem dost hem de düşmandır. Nitekim Allah, İsra sûresinde: Muhakkak gözler, kulaklar, gönüller (yaptıklarından) kıyamette mes'uldürler, buyurmaktadır.


Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Bakışta önemli olan ilk bakıştır. Ona göre nazara karşı paratoner önlemler alınmalıdır. Nazar için okunması gerekli dua Bismillâhi, Allahümme ezhib harreha ve berdaha ve habeseha. Kum bi iznillâhi teâlâ. demek icabeder. Nazar gözden çıkan bir enerjidir bir  hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
şöyle demiştir "Ölenlerin çoğu nazar yüzünden ölür. Zira Nazar, develeri tencereye, İnsanları mezara kor." Buyurmuştur. Nüzhetü'l-Mecâlis.


Günümüze kadar ilim adamları nazar değmesini araştırmışlar, böyle bir olayın vuku bulduğunu kabul etmişler; fakat bu olayın nasıl meydana geldiğini anlayamamışlardır. Yani nazar (göz değmesi) olayı gerçekten vardır, fakat bu nasıl meydana gelmektedir? İşte ilim adamları bunu keşfedememişlerdir.
Doğrusu o kafirler Kur'an'ı işittikleri vakit az kalsın, gözleriyle yiyeceklerdir. Hala da senin için Muhakkak ki o bir mecnundur' diyorlar.  Kafirler bu sure ile bundan önce Kur'an'ı ilk işittikleri zaman onu nazım ve manasıyla belegatının yüksekliğini, Peygamberin (s.a.v.) O'na mazhariyetini son derece kıskanmış, bütün kötülük ve kıskançlık dolu bakışlarını ona dikerek ve onu yiyecekmiş gibi bakarak yok etmeye çalışmışlardır.

İşte onun üzerine bu Ayet-i Kerime nazil olmuş ve Peygamber'i (s.a.v.) bu kötü durumdan haberdar ederek onlara karşı tedbir almasını sağlamıştır.
Veyahut da kendinizi çok sıhhatli ve zinde hissettiğiniz bir anınızda birderbire halsizleşip, sebepsiz bir yere hastalandığınız olmuştur. Tüm bu olayların  nedeni ve sebebini bilmediğimiz nazar olayıdır. İşte bu nedenle islam alimleri Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ilhamla nazar değmesi olayını kabul etmişler, nazardan korunmak için kökü ayet ve hadislere dayanan bazı silahlar tavsiye etmişlerdir.

Nazar olayının varlığını Peygambere (s.a.v.) haset ederek, ona göz değdirmeye çalışanların olduğunu haber veren Kalem Suresi'nin 51. Ayet'inden anlıyoruz. Rasulullah (s.a.v.) Deva (şifa)'ların en hayırlısı Kur'an okumaktır. Diye buyurmuşlardır. baska bir hadiste İmran bin Hüseyin (r.a)rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise Allah'ın kitabında sekiz ayet vardır ki nazar isabeti (göz değmesi) içindir. O sekiz ayet Fatiha ve Ayetel Kürsi'dir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) okunmasını buyurmuşlardır. Ebu said'el-hudri (r.a) anlatıyor: Rasulullah (s.a.v.), cinlerin ve insanların nazarlarından Allah'a sığınırdı. (Kul eûzü birabbil Felak ve kul eûzü birabbinnasi.) Sureleri nazil olunca başka şeyleri bıraktı ve bunlara devam etti. Bu hadisi şeriften nazar etmek süretiyle zarar verenlerin yalnız insanlar değil. Cinlerinde aynı işi yaptıkları belirtilmektedir. İşte bunun içindir bazı âlimlerimiz: Cinlerin nazarı oktan daha sür'atli geçer demişlerdir.

Hz. Aişe (R.anha) validemiz anlatıyor: Rasulüllah (s.a.v.), ailesinden biri Nazar'dan hastalandığı zaman onun üzerine muavazzeteyn sürelerini okuyup üfleme yapardı. Hastalığı şiddetlendiği zaman ben kendisine okur ve mübarek oluşu nedeniyle nefes etmeye ve kendi elleriyle vücudunu meshetmeye başladım. Çünkü onun eli benim elimden çok daha bereketli idi. Sahihi müslim. Nazarı değen kimse yüzünü, ellerini, dirseklerine kadar ve göbeğinden ayaklarına kadar yıkar. Su bir kaba konur, bu su nazar değenin başına ve arkasına dökülür. Sonra su kabı yüzün koyu (ters) çevrilirse, hasta Allâh'ın izni ile iyi olur. Nesei, ve İmam-ı Ahmed İbni Hıbban rivayet etmiştir.

Nazar yani göz değmesi inancı sadece müslüman çevrelerde değil dünyanın her milletinde vardır. Nazar konusu bugüne kadar tam anlamıyla doyurucu bir şekilde açıklığa kavuşturulamamasına rağmen bazi bilim adamlarinin şöyle pozitif bir tespiti vardir; İnsanin gözünde şuâlar (isinlar) vardir. Bu kızıl ötesi yada morötesi diye adlandırılan şuâlar insanın bakışlarını bir kişi veya bir eşya üzerinde yogunlastırmaları halinde o kişi yada esyayı telefe ugratırlar diye açıklama yapmışlardır.

İşte bu ışınlar insan bünyesini halsizleştirir bitkin kılar hiç bir şeyden zevk almayacak hale getirir hatta aşırı etkisi halinde ölüme kadar götürebilmektedir. İşte bu ızdırabın tek çaresi Allah'in Kitabi Kuran ve dualardir. Renkli gözlülerin nazarlari diğer insanlara nazaran daha da etkilidir. Peygamber Efendimiz bu konuda 'Renkli gözlü insanlardan sakınınız' buyurmaktadır. Hepimiz hayatta az veya çok nazar olayıyla az çok karşılaşmışızdır. Meselâ, gayet saglıklı iken birden bire rahatsızlandığımız, durup dururken çok değerli bir eşyamızın elimizden düşüp kırıldığı, yeni bir arabamızın yada makinamızın birden bire çalışmayıp bozulduğu, yolunda giden bir işimizin anında tersine döndüğü, zaman zaman hepimizde olmuştur.


Nazardan korunmak için okunması gerekli bir dua, Bismillahi eşkike min külli şey'in yüzike min külli aynin ve hadisin Allahü yeşfike. Peygamber efendimizin şifa duası, Allahümme rabbennasi ezhibel bese anni enteş şafi la şifae illa şifaike yugadirü sekamin.