Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.Nazar, Göz Değmesi :
Pek çoğumuzun bilmediği, pek çoğumuzun da varlığına cahilce itiraz ettiği bir tehlikeyi anlatmak istiyorum Nazar. Bu tehlike emin olunuz ki, bugün ruhsal ve manevi rahatsızlık hisseden ve bunu doktor doktor gezip tedaviye gayret sarfeden fakat bu konuda en ufak bir mesafe bile alamayan insanlarımızın rahatsızlığının baş nedenidir Nazar
yalnız müslümanlar arasında değil, gayrimüslimler arasında da nazar (göz değmesi) inancı vardır. Nazar bir elektriktir, bir frekanstır, bir kötü enerjidir. Bakışta önemli olan ilk bakıştır. Ona göre nazara karşı paratoner önlemler alınmalıdır. Nazar için okunması gerekli dua Bismillâhi, Allahümme ezhib harreha ve berdaha ve habeseha. Kum bi iznillâhi teâlâ. demek icabeder. Nazar gözden çıkan bir enerjidir bir  hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
şöyle demiştir "Ölenlerin çoğu nazar yüzünden ölür. Zira Nazar, develeri tencereye, İnsanları mezara kor." Buyurmuştur. Nüzhetü'l-Mecâlis.
Günümüze kadar ilim adamları nazar değmesini araştırmışlar, böyle bir olayın vuku bulduğunu kabul etmişler; fakat bu olayın nasıl meydana geldiğini anlayamamışlardır. Yani nazar (göz değmesi) olayı gerçekten vardır, fakat bu nasıl meydana gelmektedir? İşte ilim adamları bunu keşfedememişlerdir.
Doğrusu o kafirler Kur'an'ı işittikleri vakit az kalsın, gözleriyle yiyeceklerdir. Hala da senin için Muhakkak ki o bir mecnundur' diyorlar.  Kafirler bu sure ile bundan önce Kur'an'ı ilk işittikleri zaman onu nazım ve manasıyla belegatının yüksekliğini, Peygamberin (s.a.v.) O'na mazhariyetini son derece kıskanmış, bütün kötülük ve kıskançlık dolu bakışlarını ona dikerek ve onu yiyecekmiş gibi bakarak yok etmeye çalışmışlardır. İşte onun üzerine bu Ayet-i Kerime nazil olmuş ve Peygamber'i (s.a.v.) bu kötü durumdan haberdar ederek onlara karşı tedbir almasını sağlamıştır. Veyahut da kendinizi çok sıhhatli ve zinde hissettiğiniz bir anınızda birderbire halsizleşip, sebepsiz bir yere hastalandığınız olmuştur. Tüm bu olayların  nedeni ve sebebini bilmediğimiz nazar olayıdır. İşte bu nedenle islam alimleri Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ilhamla nazar değmesi olayını kabul etmişler, nazardan korunmak için kökü ayet ve hadislere dayanan bazı silahlar tavsiye etmişlerdir. Nazar olayının varlığını Peygambere (s.a.v.) haset ederek, ona göz değdirmeye çalışanların olduğunu haber veren Kalem Suresi'nin 51. Ayet'inden anlıyoruz. Rasulullah (s.a.v.) Deva (şifa)'ların en hayırlısı Kur'an okumaktır. Diye buyurmuşlardır. baska bir hadiste İmran bin Hüseyin (r.a)rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise Allah'ın kitabında sekiz ayet vardır ki nazar isabeti (göz değmesi) içindir. O sekiz ayet Fatiha ve Ayetel Kürsi'dir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) okunmasını buyurmuşlardır. Ebu said'el-hudri (r.a) anlatıyor: Rasulullah (s.a.v.), cinlerin ve insanların nazarlarından Allah'a sığınırdı. (Kul eûzü birabbil Felak ve kul eûzü birabbinnasi.) Sureleri nazil olunca başka şeyleri bıraktı ve bunlara devam etti. Bu hadisi şeriften nazar etmek süretiyle zarar verenlerin yalnız insanlar değil. Cinlerinde aynı işi yaptıkları belirtilmektedir. İşte bunun içindir bazı âlimlerimiz: Cinlerin nazarı oktan daha sür'atli geçer demişlerdir.
Hz. Aişe (R.anha) validemiz anlatıyor: Rasulüllah (s.a.v.), ailesinden biri Nazar'dan hastalandığı zaman onun üzerine muavazzeteyn sürelerini okuyup üfleme yapardı. Hastalığı şiddetlendiği zaman ben kendisine okur ve mübarek oluşu nedeniyle nefes etmeye ve kendi elleriyle vücudunu meshetmeye başladım. Çünkü onun eli benim elimden çok daha bereketli idi. Sahihi müslim. Nazarı değen kimse yüzünü, ellerini, dirseklerine kadar ve göbeğinden ayaklarına kadar yıkar. Su bir kaba konur, bu su nazar değenin başına ve arkasına dökülür. Sonra su kabı yüzün koyu (ters) çevrilirse, hasta Allâh'ın izni ile iyi olur. Nesei, ve İmam-ı Ahmed İbni Hıbban rivayet etmiştir.