Nadü Ali Duası,Hazreti Ali'nin Duası,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Nadü Ali duası çok meşhur bir duadır
. Rivayete göre Hz.Peygamber (s.a.) vesellem efendimiz uhut savaşında bir büyük çukura düşmüş, Müslimanların sancaktarı Mus'ap Hz. Peygambere simaca benzerdi. o şehit oldu. onu gören düşmanlar, ( Hazreti Peygamber öldü ) diye haykırınca bütün müslimanlar dağıldı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dağ geçidine diktiği muhafızlar, Peygamberimizi dinlememişler ve yağmaya koşmak için yerlerinden ayrılmışlar. O sırada pusuda bekleyen o vakitler henüz islamiyet ile şereflenmemiş olan Halit Bin Velid geçitten Müslimanların arkasını çevirmiş müslimanları (islamı seçenler) iki ateş arasında bırakarak bozguna uğramasına sebeb olmuştu. Ortalık toz dumana karışmış, Hz. Hamza şehit düşmüş islamlar birbirinden ayrılmış. Hz. Peygamber Efendimizde çukura düşmüştü. Hz. Fahri alemin yanına en büyük melek olan Cebrail aleyhisselam geldi ve ne emrettiğini sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ali nerededir ? dedi Cebrail bir hayli uzakta düşmanla çarpışıyor cevabını verdi.

Hazreti peygamber Efendimiz onu buraya çağırmak istiyorum. deyince Cibril aleyhisselam, şu duayı oku o gelir dedi. (nadü ali duası)  hz. Peygamber efendimiz cebrailin söylediği kelimeleri üç defa okuyunca İmamı Ali'nin sesini duydu ve Hazreti Ali Efendimiz gelerek elinde tuttuğu süngüyü çukura uzattı ve Allah'ın resulü peygamberi yukarı çekti. Onu gören Müslimanlar sevinçle koşup gelemeye başladılar. Fakat bu olayı kafirlerde görmüşlerdi. kılıçlarını çekerek, Hz. Peygambere saldırmaya başladılar. Ancak İmamı Ali keremallahü veçhe elinde Zülfkar isimli ucu çatal kılçla Peygamber Efendimizin önüne dikildi ve Allah'ın verdiği bir kuvvetle kılıcını şimşek gibi oynatmaya başladı. Gelen müşrikler bu darbeler altında birer birer öldüler

Birazdan sâd ibni vakkasda  gelmiş o da ok atarak müşrikleri öldürüyordu. İste Resulullahın okuduğu ve büyük meşayıhların tavsiye buyurduğu Nadü Ali Duası : Nadü aleyye muzhirel acayip. tecidhü avnen leke finnevayib. Li külli hemin ve gammin seyenceli bi azametike Ya Allah 3 bi nübüvvetike Ya Muhammed 3 bi velayetike  Ya Ali 3 .Seyit hüseyin ibni esseyit gaybi kudduses sırruh nadü Alinin şerhinde der ki : Hassaları hakkında 1- bir kimse düşmanlar arasında kalsa yerden bir avuç toprak ala ve 7 defa okuyup toprağı onlara saçarsa o düşmanları ona zarar veremezler. 2- bir kişinin bir düşmanından korkusu olsa günde 72 defa okusun, düşmandan Allahın izniyle emin olur ve düşmanı perişan olur. 3- Bir insana sihir (büyü) yapsalar kuyudan alınmış su üzerine 7 defa okusalar o su ile gusül etsin ve o suyu içmeye devam etsin büyü bozulur sihirden eser kalmaz. 4- Birisine zehir içirseler, Misk ve zafiranla yazıp (vefkin yazılması lazım) yağmur suyu ile ezip içsin bi iznillahi teala halas olur (kurtulur). 5- Hasta olan insana yağmur suyuna  yetmiş defa okusunlar ve içirmeye devam etsinler hemde gusül ettirsinler şifa bulur. 6-  Bir insanın çok müşkülü olsa yahut bir sıkıntıya uğrasa tam halisane niyetle 1000 defa okursa müşkülü hal olur. 7- Bir kimsenin büyük mevkideki şahıstan korksa yüzüne üç defa okusun niyeti halis olsun kötü niyetle okunursa fayda etmez.

8- Bir kimseyi büyük bir mühim işi için gönderirken kulağına 3 defa okumalı, cuma gününün ilk saati olan zühre saatinde alaturka 1 de8 defa okuyup kendine üfleye ona insanlar muhabbet bağlamaya başlarlar. 9- Bir töhmet (iftira yapmadığı işlemediği bir olay) altında kalsa hersabah 72 defa okumalı, uyku uyuyamayan kimse cuma namazından evvel halis bir niyetle 5 defa okusun o hal defolur gider, anasırı teshir için sabah vakti kimseyle konuşmadan evvel 92 kere okumal, iyi bir mevkiye ulaşmak için günde 500 defa okumalıdır. 10- Düşmanı muti etmek için günde 118 defa okusun 70 gün ara vermeden devam edilecek, düşman ve hasetcilerinin dilini bağlamak ve gözüne görünmemek içinse 10 gün beher kere okumalısın. İlim ve irfan öğrenmek okuduğunu unutmamak içinse 24 defa, derlerine derman ve hastalıklarına iyi gelmesi için 10 gün boyunca 70 defa tekrarlamalıdır. Dil ve göz değmesinden zarar görmemek 3 gün boyunca 20 defa okumalı eğer ki gizli bir şeyi bulmak isterse 70 kere okumalıdır. Hz. resulullah efendimizi rüyada görmek isterse tenha insanlardan uzak bir yerde 3bin defa okumalısın bu şekilde okumakla Hz. Aliyi veya din büyüklerini  peygamberleride görebilir kişinin niyetine bağlıdır.

11- Bağlı kapıları açmak müşkülleri hal için, darlıktan kurtulmak için 700defa okunmalıdır, kapalı yerden kurtulmak içinse 7 gün 60 kez, düşmanları mağlub etmek veya şerlerinden emin olmak 70 gün boyunca ara vermeden 78 defa okumalısın şerlerden belalardan uzak olmak ilim tahsili yapmak içinde aynı şekilde 70 gün 70 defa okumalıdır. 12-
Uyku sorunu yaşıyanlar bu duayı cuma namazından önce halis ve içten 7 defa okumalıdır. Anasırı teshir etmek için sabah erken kimse ile konuşmadan 92 defa okusun, iyi bir mevki makama ulaşmak içinde 500 defa okumalıdır. Düşmanı yenmek ve hor ve zelil etmek için 118 günlük okusun70 gün ara vermesin. Düşmanın dilini bağlamak  gözüne görünmemek için iyi bir vakitte 70 kez okumalı. 13- İlim için 28 kez dertlere derman ve hastalara şifayap olmak içinse 70 defa. Dil ve göz değmesinden zarar görmemek için üç gün boyunca 21 defa, gizli kaybolmuş unutulmuşu bulmak istiyorsa doksan iki sayısınca okumalı. Hz. Resulullah efendimizi rüyada görmek için tenha bir yerde 3bin okumalısın böyle okunursa Hz. Aliyi veya başka bir din büyüğüde görebilirsin okumayı yapanın niyetine bağlıdır. 14- Bağlı kapıları açmak ve müşkülleri halletmek için darlıktan kurtulma günde 700 okumalısın. Kapalı yerden kurtulmak düşmanı yenmek ve şerrinden emin olmak için düşmanın defi içinyetmiş günde 78 kez okumalı. İlim tahsili için öğle namazı okumalısın Devleti ziyade olam için se her gün okumalısın bir yeri fethetmek için  beş gün boyunca 400 defa okumalısınız.