Müneccim,Kehanet,kahin,kehanet eden müneccimler,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Kahin, kehanet eden müneccim : Müneccimlik eski çağdan tarih öncesi dönemden kalmadır, insan ile doğa insan ile kendi soydaşları arasında kurulan gizli güçlere dayanan bir bağlantıdır müneccim
. Eski çağ insanı çevresini canla ancak gizli kalan göze görünmeyen güçlerle kuşatılmış olarak görürdü. Onun evreni en küçüğünden en büyük varlığına kadar canlılarla doluydu. Cansız bir varlık düşünmezdi. Anadolu da bir çok dağ ırmak yüce kayalar göller kutsal sayılır kimine tanrı kimine tanrıların yuvası konak yeri olarak bakılırdı. Ağrı dağı nemrut dağı Uludağ gibi dağlardır. Yazılı kaya gibi kayalar. Yoncadan çam ağacına Gürgene çınara kadar bir çok bitsi kutsaldı birer tanrılık özle donatılmış sayılırdı. Müneccimlik eski uluslarda kutsal yerlerin gizli güçlerin sığınma onlardan yardım isteme yararlanma işleri yapılırdı.

Müneccim insanlık tarihinde birden bire ortaya çıkmadı İnançlarda çok tanrılı dinlerle doğdu gelişti yayıldı. Müneccim nerede din varsa nerede inanç varsa orada göz bağcılık yapar, orada okuyup üfleme kandırma aldatma yaparlar. Eski tarihlerde insan büyüsüz yaşamazdı. Bugünki kahve falı el falı yıldız falı niyet tutma birer eski çağ inanç kalıntısıdır Hurafedir. El falında başına gelecekleri öğrenmeye çalışan kimse eski çağda alın yazı tanrıçasının görevini bilmeye bilir. Eski çağlarda  ( sümerler döneminde) , Bilici kehanet eden kahinler tapınaklarda durur kendilerine sorulan sorulara gerekli cevapları verirdi. Sümer toplumu bu büyücülerin etkisi altındaydı.

Kehanet yapan Kahin büyücü bütün hastalıkların nerden gelip nereye gittiklerini bilir, cinlerle konuşur perilerle söyleşir inmeli çarpılmış bir yeri kırılmış kişileri hastalanmış kişiler bu kahinlere götürülür gereği yapılırdı kahinlerin ettiği kehanet durumlarına göre davranılırdı. Sümerlerde büyücülük deney niteliği taşırdı. Bitkiler hayvan kemikleri boynuzlarla bağırsaklarla mezar toprakaları değişik nesneler ile büyüyü yaparlardı. Hastalanan kişi büyücüye götürülür, kahin yıldızlara bakar kehanet yapar, alın yazısını yorumlar kötü cinlerle kötü ruhlarla olan ilgisini söyler. Hastanın yaşayıp yaşamayacağı konusunda dahi kehanette bulunurlardı.


Akdeniz uluslarına korku salan yer Babil'dir, Babil'de büyücülük , kahinlik, medyumluk bir toplum yönetimi niteliğindeydi. Büyü yapanlara bilici ( kahin ) denirdi Babil büyücüleri birer gök bilimci birer yıldız bilimci olduklarından dolayı bilimsel yanlarıda vardı. Bundan dolayı etkileri daha güçlü idi. Bu kahinler büyünün yanında fal işlerini de yürütürlerdi insanın alın yazısını bilen geleceği söyleyen bu Babil kahin büyücüleri kadınlı erkekliydi. Babil büyücüleri o dönemde birer hekimdi. İsa'dan önce XV yy da Babil'de büyücülük Kralları imparatorları titretecek nitelikteydi.

Babil büyücüleri ölüleri diriltir. Cansızlara can verir insanı uçurur suları kurutur büyücülüğün uygulandığı 2. ülke hindistandır. Kutsal hint kitaplarında özellikle veda'larda bunun açık örneklerini buluruz. Yılanlar ejderhalar değişik türden yırtıcılar hint büyücülüğünün ilginç ögeleridir. Hint büyücülüğü büs bütün doğa dışıdır. Hititlerde olduğu gibi. Doğa olaylarına sıkı sıkıya bağlı değillerdir. Hintli büyücü yağmur yağdırmaz, insanı kırk yerinden parçalar sonra birleştirir diriltir insan bir kaç yılanı yutar mızrağı karnından sokar sırtından çıkarır oysa Hititler böyle değildir. Bolluk olsun savaşta başarı sağlansın hastalıklar ortadan kalksın kuraklık kıtlık olmasın diye bir sürü okuyup üfleme yalvarıp yakarma adak sunmak gibi büyü yöntemlerine başvurulurdu hitit büyüsü budur.
Mısırda babilde olduğu gibi hindistanda gelişen büyücülük bir din kılığına bürünerek kısa bir süre içinde bütün komşu ülkere ilk çağ İran'ına yayıldı. Tapınaklar birer büyü yuvası oluverdi.

Kehanet eden Kahinler, müneccim doğa üstü gizli güçlerin büyücülerin yönetiminde olduğu inancı doğdu. İran'da özellikle ateşe tapanlar arasında büyücülük bir din inancı olarak yaygındır. Sonraki yüz yıllarda Horot-Morot ( Harut - Marut ) o dönemlerden kalmadır. Hindistanda komşularında Keldanilerde Çin'de büyücü kahinler çok önemliydi. Bir takım tanrıların yönetimi altında yürütülürdü bu uluslar öyle inanırdı ki Kahin büyücü toplum içinde en yetkili en korkulan kimseydiler. Kahinliğin yayılıp geliştiği Hint iran mezopotomya anadolu mısır roma çizgisi üzerinde olduğu görülünce bu işin eski çağda belli bir kaynaktan çıktığı sonradan ülkeden ülkeye yayıldığı değiştiği kanısına varıldı. Eski çağda 3 ana bölüme ayrılırdı. Kehanette bulunan büyücü kahinler.