Menzili Kamerin Taksimi,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Menzili Kamerin Taksimi, Şarteyn Buteyn Süreyya Deberan Hak'a Hen'a ve Zera: Menazili Bahar Faslına.
Nesre Tarfe Cebhe Sarfe Semak Ve Avva: Menazili Yaz Faslına. Gafir Zebena İklil Kalb Şule Neayim ve Belde: Menazili Güz Faslına. Sa'dı Zebih Sa'dı Belih Sadüs Suud Sa'dül Ahbiyye Feri Mukaddem Feri Muahhar Ve Reşa: Menazili Kış Faslına. Bervechi bala fusuli erbaadan her fasla menazili Kamerden yedi menzile isabet eder. İktıran-ı kevakıb (yıldızlar): Güneş'ten maade kevakibi seyyareden ikisinin aynı burç ve dercede bulunmalarına denir. Zühal ile Müşterinin iktirani halinde dünyada harb ve kıtal vaki olur.Mülük-i arzdan biri vefat eder Merih'in Zühal'e Zühal'in Şemş'e ıktıranida aynı tesiri gösterir. Zühal'in Zühre'ye İktiran ettiğinde kaht-ü gala olur. Zühal'in Utarit'e iktirani erbab'ı Kalemin  ıslah'ı ahvaline tesir eder.Zühal'in Kamer'e iktirani hükkam arasında zülüm ve cevrin 
zuhuruna delalet eder. Müşteri Merih'e iktiran edr ise alemde bir çok mişkilat ve  Şedaid Zuhur eyler. Ğüneş Ve Ay'ın derecede bulunmalarına ictima denir. Bazı tabiat'ı mahsuse : Neyyireyn- Güneş ve Ay Sadeyn- Müsteri ve Zühre Nahseyn Zühal ve  Merih Ulveyn Zühal ve Müşteri Sufleyn Zühre ve Utarit.
Menazili, Kamer (Ay)’ın 28 menzili olup,ay bunların her birinde yirmi dört (24) saat ve küsür dakika kalır, onlarda bu veche atidir. yirmi sekiz harf ve insanoğlunun yirmi sekiz  adımla Allaha yaklaşan insan Kur'an'ı Kerim harf sayısınca yürümedir Bu menazil-i kamerden her birine hurufu hecadan bir harf mensub olup, o harfin esrarı huruf bahsinde mezkur havassı mahsusasından istifade etmek için kamerin o harfe mensub bulunmasına intizar olunur. Cenab-ı Hak (c.c.) Ay'da 28 menzil yaratmış ve bu yürüyüşü insanda göstermiştir.
28 Hurufun sırası ile ismi anasırı nisbeti ve harfi aşağıda sıralanmıştır.
1- Şarteyn, nari, elif. 2- Buteyn, turabi, be. 3-Süreyya, havai, cim. 4- Deberan, mai, dal. 5- Hak'a, Nari, he. 6- Hen'a, turabi, vav. 7- Zira, havai, zel. 8- nesre, mai, ha. 9- Tarfe, nari, tı. 10- Cebhe, turabi, ye. 11- Zebre, havai, kef. 12- Sarfo, mai, lam. 13- Avva, nari, mim. 14- Semak, turabi, nun. 15- Gafir, Havai, sin. 16- Zebana , mai, ayn. 17- İklil, nari, fe. 18- Kalb, turabi,  sad. 19- Şule, havai, kaf. 20- Neaim, mai, ra. 21- Belde, nari, şin. 22- S.Zabih, turabi, te. 23- S.Beli, havai, se. 24- S.Suud, mai, hı. 25- S.Ahbiye, nari, zel. 26- F.Mukaddem, turabi, dad. 27- F.Muahhar, havai, zı. 28- Reşa, mai, gayn. Cifir ilmine göre hareket edilerek ve harf değerlerine göz önüne alınarak bu şekilde bu sıralama ve gidişat ebcede göre sıralanmıştır. O sebeble ki arabi alfabetik sıra ile yazılmamıştır.
Menazili Kamer'in (ay) on iki (12) burça tabsili. Burucu asliyye isabet eden menazili kamer.
Hamel, fer'i muahhar, reşa ve şarteynin üçte ikisi. Sevr, şarteyn'in sülüsü ile buteyn ve süreyya'nın sülüsanı. Cevza, süreyya'nın sülüsü ile deberan ve hak'a. Seretan,hen'a ve zira ile nesre'nin sülüsani. Esed, nesre'nin sülüsü ile tarfe2nin ve cebhe'nin sülüsanı. Sünbüle, cebhe'nin sülüsü ile zebre ve sarfe. Mizan, avva ve semak ile cafir'in sülüsanı. Akrep, gafir'in sülüsü ve zebena ile iklil'in sülüsanı. Kavs, iklil'in sülüsü ile kalb ve şule. Cedi, Neaim ve belde ile sad-ı zabih'in sülüsanı. Deliv, s, zabih sülüsü ile s, beli've suud'un sülüsanı. Hut,suud'un sülüsü ile s, ahbiye ve f, mukaddem.
Ay'ın (kamer) on iki burçla münasebeti; Kamer, bir arabi ay zarfında on iki buruci asliyyeye geçer. Her hangi bir gün kamerin hangi burçda bulunduğunu anlamak için cetvele bakılmalıdır. Çünkü şems (güneş) gibi kamer'in de on iki burcdan birinde bulunması tesiri havas ve azimde haizi ehemmiyettir. Cetvel aşağıdaki şekildedir.