Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Şarteyn Buteyn Süreyya Deberan Hak'a Hen'a ve Zera: Menazili Bahar Faslına.
Nesre Tarfe Cebhe Sarfe Semak Ve Avva: Menazili Yaz Faslına.
Gafir Zebena İklil Kalb Şule Neayim ve Belde: Menazili Güz Faslına.
Sa'dı Zebih Sa'dı Belih Sadüs Suud Sa'dül Ahbiyye Feri Mukaddem Feri Muahhar Ve Reşa:
Menazili Kış Faslına.
Bervechi bala fusuli erbaadan her fasla menazili Kamerden yedi menzile isabet eder.
 
İktıran-ı kevakıb (yıldızlar):
Güneş'ten maade kevakibi seyyareden ikisinin aynı burç ve dercede bulunmalarına denir.
Zühal ile Müşterinin iktirani halinde dünyada harb ve kıtal vaki olur.Mülük-i arzdan
biri vefat eder Merih'in Zühal'e Zühal'in Şemş'e ıktıranida aynı tesiri gösterir. Zühal'in
Zühre'ye İktiran ettiğinde kaht-ü gala olur. Zühal'in Utarit'e iktirani erbab'ı Kalemin 
ıslah'ı ahvaline tesir eder.Zühal'in Kamer'e iktirani hükkam arasında zülüm ve cevrin 
zuhuruna delalet eder. Müşteri Merih'e iktiran edr ise alemde bir çok mişkilat ve 
Şedaid Zuhur eyler. Ğüneş Ve Ay'ın derecede bulunmalarına ictima denir.
Bazı tabiat'ı mahsuse : Neyyireyn- Güneş ve Ay Sadeyn- Müsteri ve Zühre Nahseyn Zühal ve 
Merih Ulveyn Zühal ve Müşteri Sufleyn Zühre ve Utarit.