Kırmızı Büyü,kırmızı büyünün çeşitleri,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Kırmızı Büyü : Kara Büyünün bir çeşididir. Şeytan'ın, kötü ruhların büyüsüdür kırmızı büyü. Bundan dolayı ayinlerinde kurban keserler, kan akıtırlar. Bu kırmızı büyünün en önemlisi Haiti'deki yerliler ve melezler tarafından uygulanan Voo- doo Vudu'dur. Bu tür kırmızı büyücülükte dans, müzik, kendinden geçme (trans) ve kara horoz, kara keçi gibi hayvanlar kesme vardır. Bu tür büyüler kötülük için yapılan büyülerdir. Kırmızı büyü insanın hayatına, malına mülküne, sağlığına, evine barkına hayvanlarına yönelik bir büyü çeşididir. Bunlar kırmızı büyü çeşitlerindendir.

Sevişenleri, evli eşleri iyi arkadaş ve dostları birbirinden ayırmak uzaklaştırmak için yapılan çok kötü büyülerdir. Kırmızı büyü Konuşma kabiliyetini, cinsi kudreti (erkekliği) uykuyu vs.yi bağlamak yolu ile felce uğratmak; hısım akrabayı veya düşman kabul edilen kimseleri hasta etmek, sakatlamak veya öldürmek için yapılırdı. Kırmızı büyü asıl sihir ki bazı kimseler perilerin ve husussiyle şeytanların müdahelesiyle tabiat üstü bir takım fiiller (işler) yapabilecekleri iddasındalar.

Halk arasında bu tür büyülerle uğraşanlar iyi karşılanmaz. Bunlardan büyücü (uzman) aracılığı ile yapılanlar olmaklaberaber, çoğu kötülüğe niyetli kişilerin kendi başlarına uygulayabilecekleri işlemlerdir, reçeteleri ya kulaktan kulağa öğrenilen, ya da bu işler için düzenlenmiş kitaplarda bulunan şeylerdir.


Kırmızı büyü çeşitleri şunlardır.
1) Dil bağlamak için yapılanlar. İşleme amaç olan kimsenin konuşamaz hale geleceğine inanılırdı.
2) Uyku bağlamak için yapılanlar. Büyü bozulmadıkça niyet edilen kimsenin gözüne uyku girmez.
3) Erkekliği bağlamak için yapılanlar. Çok yaygın olan bu işlemde gerdek gecesi güveyin erkeklik görevini yapamaz hale sokulması amacı güdülür. Yine bu kümede büyülerin bir bölüğü ise başvurulan uzmana suç yüklemeyi gerektirmez; o sonucun kötülüğe, haksızlığa çıkıp çıkmayacağını bilemez. Sorumluluk büyüyü yaptırandır.
4)Düşmanın hakkından gelebilmek için yapılanlar. Düşman denen kişi, gerçekte bir ceza hak etmiş ise, büyüyü olumlu saymak yerinde olur. Yoksa yaptıran suçludur.
5) Hırsızın yakalanması için yapılan işlemler vardır. Büyü elbette ki hırsız için zararlı, kötü sonuç verecektir; onun bakımından olumsuz , ama toplum bakımından hele ki malı çalınıp canı yanmış kişi için olumludur.
6) Kaçmış kölesini, ya da uşağını tutmak (uzaktaki bir kimseyi getirmek) için yapılanlar. Bu büyü içinde yukardaki düşünce yerinde olur. Bu büyüye yol bağlama' da derler. İslamiyet'e Babilliler'den geçen bu kara büyünün veya kırmızı büyülerin zararı, Kur'an'da bile zikredilmektedir.

Ey Muhammed de ki: Hased ettiği zaman hasedin şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, karanlık bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, tan yerini ağartan rabbe sığınırım. Bu tür büyüleri yapan kişi dinin yasaklarına uymayan ve yapmaktan çekinmeyen kişilerdir. Başka bir deyişle günahkarlıktır bu tür büyülerden uzak durmak en iyisidir.

Kırmızı Büyü olumsuz amaç ve niyetleri, uygulamaları ile Kara Büyünün bir çeşidi yandaşıdır. Belki de en gerçek ve bu yüzden en tehlikeli büyüdür. Şeytan'ın, kötü ruhların büyüsüdür ve işlemlerinde ayinlerinde kaz kullanır, kurban keser.

Kırmızı Büyünün çeşitleri arasında önemlisi, merkezi Haiti olan, oradaki yerliler ve melezler tarafından uygulanan Vudu (Voodoo) dur. Kökenleri, Afrika'nın totemlere dayalı inançlarına bağlıdır. Vudu Büyücülüğünde düzenlenen ayinlerde dansların, müziğini kendinden geçmelerin, kurban edilen hayvanların (kaz, horoz, kara keçi) nedeni ve amacı adları Loas olan bazı ilkel güçleri (ölü ruhları) harekete geçirmektir. Trans haline geçen vudu rahibeleri, birer medyum gibi hareket ederek bu güçlere teslim olurlar. Vudu'ya benzer bir uygulamaya Brezilya yerlilerinin Macumba (Makumba) törenlerinde rastlarız.

Macumba, temelde cinsel büyücülüğe bağlıdır, erotizmi boldur. Vudu ayinleri daha çok mezarlarda yer alırken, Macumba için mekan olarak açık alanlar ya da ormanlar tercih edilir. Vudu'nun çok konuşulan fakat kanıtlanmayan ve fantastik olarak görünen bir tarafı ise, Zombiler'dir, ya da yaşayan ölüler (Zombi: mezardan çıkma). Kara büyüsel işlemlerle, hipnoz ve telkin yolu ile diriltildiği söylenen bu hareket halinde cesetlerin ruhsuz olduğu söylenir. Bir Zombi'nin kumanda edilmesi, yönlendirilmesi onu o hale sokan Kara Büyücünün işidir.

Büyüsel  işlemler çoğunlukla olumlu (Ak Büyü) veya olumsuz (Kara Büyü, Kırmızı Büyü) bir enerji akışına dayalı olduğu söyleniyor. Bir enerji bedensel bir organa, psiko-somatik (ruhsal-bedensel) bir işleve yöneltilebilir.Tarihte birçok el yazması büyü kitabı hazırlanmıştır. En ünlülerden biri 15. Yüzyıla ait olduğu sanılan, önceki yüzyılda gizem ustası Mc Gregor Mathers tarafından ilk kez İngilizce ye çevrilen sihirbaz Ma Abra-Melin'in Kutsal Sihir Kitabıdır. The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage. Kitaba göre maddi dünya kötü ruhlar tarafıdan yaratılmıştır sihirbaz, koruyucu meleğin yardımıyla ve büyüsel uygulamalara baş vurarak kötü ğüçlere karşı koyabilir hatta kötü ruhları yönetebilir düşüncesinde idiler.


Saygılarımla
Medyum Kenan TEKE