Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Keldanilerde Büyü: Keldaniler'de büyücülük çok önemliydi. Bir takım tanrıların yönetimi altında yürütülürdü. Keldani Ulusu öylesine çok inanırdı'ki büyücü, toplum içinde en etkili,gereğinde en korkulur kişilerdi büyücüler. Bu dönemlerde büyücülüğün en yayıldığı ve geliştiği yer olan Hinti-İran- mezepotamya- Anadolu- Mısır- Yunanistan- Roma çizgisi üzerinde olduğu ğörülünce, insan bu işin eskiçağda belli bir kaynaktan çıktığı,sonra ülkeden ülkeye yayıldıkça değiştiği kanısına varıyor. Bu ülkelerde yaşamış uluslar insanlık tarihinin en eski uygar, ileri ulusları sayılıyor. Büyünün başlangıçta bir toplumişi bir görev oluşuna bakılırsa ondan pek kuşkulanmamak gerekir. Büyülerde, hangi ülkede hangi ulusça yapılırsa yapılsın birtakım ortak yönlerin bulunduğu görülüyor.  Keldaniler, akıl hastalarını büyülenmiş olarak kabul ediyorlardı. Onların içlerinde var saydıkları kötü ruhları kovmak büyüyü bozmak için de hastaya, tanrıların gıdası olan suya karıştırılmış bal içiriyorlardı.
 

Saygılarımla
Medyum Kenan TEKE