İlmin fazileti, havas ilmi, havas ilminin sırları,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Ayetlerle; De ki, Yarab ilmimi artır Taha Süresi ayet 114. De ki,Bilenlerle bilmeyenler bir olurmu. Zümer süresi ayet 9. Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin derecelerini artırır. Mücadele süresi ayet 11. Allah'tan kulları içinde ancak alimleri korkar. Fatır süresi ayet 28. İlim hakkında hadisler; Muaviye'den (r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kimin iyiliğini isterse onu dinde fatih kılar. Buhari ve Müslim İbni Mesud'dan (r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ancak iki (2) hususda gıbta caizdir, bunlar Allah'ın kendisine mal veripte hak yolunda harcamasına ve Allah'ın kendisine verdiği ilim, ile hükmeden ve başkalarınada öğreten, adamdır. Buhari ve Müslim.
Ebu Musa'dan (r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle demiştir. Allah'ın benimle birlikte göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yere düşen yağmura benzer. Yağmur öyle yere düşer ki, suyu emerde bol bol ot ve yeşillik yetiştirir. Yağmur suyunu çekmeyen katı bir yer parçasına da düşebilir. Bu yer parçası suyu yüzeyinde tutarda Allah o sudan insanları yararlandırır. İnsanlar o sudan içerler ve sulama yaparlar tarım işlerinde kullanırlar. Yağmur dümdüz kaygan bir yer parçasına düşer ve ne suyu tutar nede bitki yetiştirir. İşte bu dini konularda bilgi sahibi olupda Allah'ın benimle birlikte göndermiş olduğu bilgiden yararlanmak, hemde öğrenmek, hemde öğretmek, bu bilgiye karşılık başını bile kaldırmayan ve benimle birlikte gönderilen. İlahi hidayeti, kabul etmeyen kimse gibidir. Buhari ve Müslim'den rivayetle. Selh bin Sad'dan (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Hz. Ali'ye (r.a.) şöyle buyurdu, vallahi Allah'ın senin vasıtanla bir tek kişiyi hidayete erdimesi, senin hesabına kırmızı renkli deve sürüsünden daha hayırlıdır. Buhari ve Müslim'den. Enes'ten (r.a.) (r.a.) Resulullah (s.a.v.)'den ilim öğrenmek için yola çıkam kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Tirmizi'den.
Ebu Said el Hudri'den 8r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle demiştir. Hiç bir Mu'min sonu cennet oluncaya kadar, hiç bir hayırdan doymaz. Tirmizi hadis sahihdir demiştir. Ebu Umame'den (r.a.) (r.a.) Resulullah (s.a.v.) den Alimin ibadetle meşgul  olan kimseye karşı üstünlüğü, benim en düşük, derecelinize, karşı olan üstünlüğüm gibidir. Allah Melekleri göktekiler, ve hücresindeki karınca ile balığa kadar yeryüzünde bulunan canlıların tümü başkalarına hayrı öğreten kimse için mağrifet dilerler. Tirmizi. Ebu Derda'nın (r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur iken işittiği, kim ilim tahsili için yola koyulursa Allah onun için cennet yolunu kolaylaştırır. Ebu Davud ve Tirmizi, rivayet etmiştir. İbni Mesud'un (r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle demiştir. Bizden bir şey öğrenipte onu öğrendiği gibi başkalarına aktaran kimsenin Allah yüzünü ağartsın. Kendisine tebliğ olunan nice kimseler vardır ki o bilgiyi bizzat duyandan daha iyi anlayıp öğrenmiş olurlar. Tirmizi hadis hasendir demiştir. Ebu Hüreyye (r.a.) Resulullah (s.a.v.)' den (r.a.) Resulullah (s.a.v.)'den. Kime bir şey sorulurda bildiğini saklarsa, kıyamet günü Allah ağzına ateşten bir gem vurur.
Ebu Davud, Tirmizi'den rivayetle. Ebu Hüreyye'den (r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu. Kim Allah rızası arzu edilen bir ilmi sırf dünya amacı için öğrenirse kıyamet gününde cennetin kokusunu bile duymaz. Ebu Davud, sahihtir demiştir. Abdullah b. amr b.As'ın (r.a.) Resulullah (s.a.v.) den naklen; Yüce Allah ilmi insanlar içinden çekip çıkartarak almaz. Fakat Alimleri öldürmek suretiyle, ilmi alır. Buhari, ve müslim'den. Abdullah bin amr (r.a.) Resulullah (s.a.v.) söyler buyurmuştur. Benden bir rivayet te (söz) olsa rivayet (söz) edin. İsrail oğullarından da söz etmeniz (rivayet) demahzur yoktur. Kim benim adıma kasten yalan söylerse, cehennem de yerini hazırlasın. Buhari rivayet etmiştir. Ebu Hüreyye (r.a.) Resulullah (s.a.v.) den.
Kim ilim tahsili için bir yola bir kola girerse; Allah ona cennet yolunu kolaylaştırır. Müslim, rivayet etmiştir. Ebu Hüreyye (r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu. Kim başkasının hidayete çağırırsa, hidayete uyanlar kadar sevap kazanır. Hidayete uyanların sevablarında hiç bir eksiklik meydana gelmez. Müslim, rivayet etmiştir. Ebu Hüreyye (r.a.) Resulullah (s.a.v.) den Adem oğlu ölünce şu üç (3) şey harici ameli sona erer. Sadaka-i cariye, Faydanılan ilim kendisi için dua eden hayırlı evlat. Müslim hadis hasendir (gerçek, doğru) dur demiştir. Ebu Hüreyye (r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle demiştir. Dünya ve içinde bulunan şeyler melundur. Ancak Allah'ı anmak ve bununla ilgili şeylerle Alim ve öğrenciler hariçtir. Tirmizi hadis sahihtir doğru demiştir.