Hz süleyman ve cinler,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla başlarım:
Alemlerin rabbi olan Allah'a hamd ve Resulullah'a (s.a.v.) Salat-ü Selam olsun. Hazreti Süleyman ve Cinler arasında geçen Muhbir bir cinin konuşmasıdır. Bu cin Davud oğlu Süleyman Aleyhisselem zamanında. Cinlerin Meliklerinin başıdır,

Davud oğlu Süleyman (a.s.) dan rivayet edilirki. Günlerden bir gün cinlerin baş melikiyle oturur iken aralarında şu şekilde bir konuşma geçer. Süleyman (a.s.) cinlerin baş melikine: Ey cinlerin babası, uzun yıllar eşiyle beraber yaşadığı halde hamile kalamayan bir Kadın vardı. Onun hamile olmasına engel olan sebebleri bana haber verirmisin ? diye sordu. Cinlerin meliki: O zaman da bütün bütün kadınlar hamile kaldı ama yalnız o kadın kalmadı çünkü kısır bir kadındı. Onun hamileliğini engelleyen (ve kısırlaşmasına neden olan) şu dört şeydir.

1- Birincisi : Soğukluk yani kadının Rahminde soğukluk vardı ve hamile kalmasına engel oluyordu.

2- İkincisi  : O kadının Rahmi ters dönmüş idi.

3- Üçüncüsü : Onun Rahminde Cin kokusu vardı.

4- Dördüncüsü : Rahminde sarı su var idi, işte bunlar olduğu zaman kadının hamile kalmasına engel olan engelleri söyleyip, bu olayı anlatmıştır H.z. Süleyman (a.s.)'a kendisini yakmasından korktuğu için cevaplamıştır. Hazreti süleymanın bunların üzerindeki etki ve tasarrufunu gayet iyi biliyorlardı cinler .

Denildi ki Davud oğlu Süleyman Peygamber (a.s.) Cinlerden veziri olan Dermiyaz'a sordu ve ona dedi ki; 3 isim için ne işe yarar bunlar dermiyaz cevap verdi.
Eğer diliersen onunla bir insanı rezil ve kepaze edersin .

Süreti üzerine cumartesi günü zühal saatinde yetmiş defa okuyup bitirilir.Bu üç azimet ve üç yardımcı Yesmeun, Şemehu veya Şem'un, Zeytûn ve Meymûn olup bu isimler boyun eğdirme  (itaat) ve aklı karıştırma ve daha başka gözü kapama işini yaparlar.

Onlardan her biri cemaatin önündedir. Her cemaat kendi önündekine itaat ederler. Kim bu isimleri ezberler ise o kimseye her muradına yardımcı, hizmetci ve tabi olurlar. Bunu yap ve gizli tut çünkü bu gizli sırlar kitabından alınmıştır. Bu şekil ve isimlerin her birinin bir hizmetcisi bulunmaktadır. Bu onlar içinbir geçit mesabesindedir.

Birinci isim Meymûn ikincisi Şem'ûn üçüncüsü Zeytün, en iyisini Allah bilir. Bil ki bu azimetler, üç mühür üç ashab ve hizmetcileri ve vefkin saatleri ile dilediğin acaib halleri, özellikle birini veya bir şeyi celbetmeyi gerçekleştirebilirsin. Bunun acaib ve garib bir hikmet olduğunu anla.