Hz Süleyman ve Cazı Cinler, cinlerin sırrı


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Bir gün Hazreti Süleyman
(a.s),
tahtgahında otururken bir yaşlı koca karı arkasında bir kötürüm çocuğu var idi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a selam verdi ve dedi ki Ya Nebiyyallah, ben iki yüz elli yaşıma geldim. Hak Teâlâ bana bir evlad vermedi. Şimdi bir evladım oldu fakat hastalandı. Bak nedir? Hazreti Süleyman (a.s), cümle ins ve cinni, peri ve vahşi hayvanlar ile kuşların tamamını katına çağırdı. Şöyle sual etti: Bu sabi çocuğun hali nedir? dedi. Cümlesi cevap verdiler ki. Bizim haberimiz yoktur, diye kasem (yemin) ettiler. Biz bilmiyoruz dediler. Yeller (rüzgar) haber verdiler ki; biz giderken bozulan yıkık harabe bir kilisede yarım adam gördük. Yarım başı var ve bir gözü, bir eli, bir ayağı ve yarım gövdesi var.
Bizi görünce kayboldu.  Bunun üzerine Hazreti Süleyman (a.s) yellere şöyle emreyledi. Yarın, yarım adamı getirin. Yeller (rüzgar), onu o kilisede bulup getirdiler. Hazreti Süleyman (a.s)'a selâm verdi, otur dedi Hazreti Süleyman (a.s) yarım adama şöyle sual etti: Bu çocuğu sen mi incittin? Evet ya Nebiyyallah, ben incittim. Ben cazıyım, dedi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman (a.s) emretti ki: Bunu ateşte yakın. Yarım cazı dedi ki: Ya Nebiyyallah, bizler on iki buçuk cazıyız. Beni öldürürsen on ikisi kalır. Gel bana yemin ver ki, bu senin duan ve bizim on iki buçuk isimlerimiz kimin hanesinde olursa o hanenin sahibine, malına, uşağına ve beşiğine zararımız olmasın. O vakit Süleyman aleyhisselam buyurdu ki: O isimler nedir? Cazı şöyle cevap verdi: İsimler şudur: Birinci isim, Bâl'dır. İkinci isim, Cerânüs'dür. Üçüncü isim, Câyûbân'dır Dördüncü isim, Meymûn'dur. Beşinci isim, Safhu'dur. Altıncı isim, Mensûrbân'dır. Yedinci isim, Behet'dir. Sekizinci isim, Terkibehet'dir. Dokuzuncu isim, Karakaş'dır. Onuncu isim, Bülbül'dür. Onbirinci isim, Gögeşkel'dir. Onikinci isim, Hakâ'dır. Benim ismim, Salamûyinâ'dır.Ben sonuncu onikibuçuk olan cazıyımdır bu isimde benimdir.