Havas ilminin özü, havas ilmi nedir,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Havas ilminin özü
bu ilim insanlardan önce Ruhani Alemler ile Cinler aleminde bilinen ve kullanılan bazı temelleri ve manevi kanunları da kapsar havas ilminin özü alemin sırları. Bu alemin sırları yasaları doğa kanunları ve fiziksel oluşları manevi Alemlerin etkileri ve yasaları ile meydana gelmektedir.

Bu ilmin kullanışı cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde kullana gelmişlerdir havas ilminin özünü. Bilginin kaynağı şüphesiz ki Alim olan yüce Allah'tır ve biline ki İlim de Allah'tan başka Allah'ın ilim verdiği varlıklardan  veya insanlardan öğrenile bilir, eski kavimler ve uygarlıklar da bu ilmi önce manevi makamlardan ve Rahmani Ruhanilerden hayırlı yönde insanlık için öğrenmişlerdir.

Fakat zaman içinde insanın hırsı ve bencilliğibu ilmin bilgisini ve kudretini kötü yolda kullanmak isteyince devreye şeytani sıfatlar taşıyan negatif unsurlu varlıklar gurublarından insanın nefsine hitap eden bilgiler gelmiştir. Yani iyilik yerini kötülük almıştır bakara 102 de anlatıldığı gibi
harut ile marut biz onlara iki insanın karıyla kocanı arasını düzeltmeyi ögretirken onlar ise ara bozmayı öğreniyorlardı.


Genel düşüncelere rağmen sadece harfler sayıların ve esmaların veya ayetlerin sırları hikmetlerinden faydanılarak Havas ilminin özü çeşitli etkiler elde etmek için esma veya ayetin kendisi yada vefki bunlara bağlı harf sayı tılsımlar kullanılarak kurulmuş bir sistem yada basit bir ilim değildir. Bu ilmin özünde Allah'ın takdiri ve bilinen veya bilinmeyen ilahi kanunlar, ruhani ve manevi alemlerin etkileri barizdir.

Bu ilimlerin kendisine has ve özel kuralları vardır. Bu ilimler eskilerin sır olarak gizlediği açıkca öğretmediği ilimlerdendir bunun sebebleri arasında kötü niyetle yapılmasından çekinilmiştir.

Havas ilmini özünü bilmek ve öğrenmek için önceden bilinmesi gereken bazı kurallar vardır. Bu ilimle yıldız ilminden bilinen bilinmeyen alemler semalardan gelmektedir. Bu ilimler insanlardan önce ruhani alemler ile cinler aleminde bilinen ve kullanılan bazı temelleri manevi kanunları kapsar. Bizlerin yaşamış olduğu bu madde alemin yasaları doğa kanunları ve fiziksel oluşlar.

Manevi alemin etkileri ve yasaları ile meydana gelmektedir. Bu ilimler cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar bu manevi yasaları öğrenip etkilerine almışlardır.

Bilginin kaynağı şüphesizki Alim olan yüce Allah'tır ve ilimde Allah'ın ilim verdiği varlıklar ve insanlardan öğrenilir. Eski kavimler ve uygarlıklar bu ilmi önce manevi makamlardan ve rahmani ruhanilerden hayırlı yönde insanlık için öğrenmişlerdir. Fakat zaman içinde insanların hırsı ve bencilliği kıskançlığı bu ilmi bilgiyi ve kudretini kötü yolda kullanmak isteyince devreye şeytan şeytani sıfatlar taşıyan negatif unsurlu varlıklar devreye girmişlerdir. Yani cinler ve ruhani varlıklar veya yaratıklarolarak isimlendirilen bu dünyadan yada başka sistemlerden gelen yaratık olarak isimlendirilen bedenli varlıklardan çeşitli yollarla elde etmişlerdir.

Bunlardan yardım alarak o dönemdeki bilinen ilahi kelamlar (sözler) veya esmalar kullanarak yapmaya çalışmışlar başlamışlardır havas ilmini özü budur. Gerekli ruhani varlıklar gerek cinlerin bildiği ilahi kelamlar veya insanlar için indirilmiş ilahi kelamlar esmalar gizlemek veya rumuzlamak amacıyla çeşitli geometrik şekiller (vefk) çizgiler tılsım resimlerden oluşan sayılar sembolleşen tılsımlar oluşturulmuştur.

Bu yüzden bu ilimde çok çeşitlilikler çelişkiler görünmektedir. Zıtlık veya yanlışlık birbirlerini kopyalama yapmaktan dolayıdır.

Bu tılsımlar kopya olmasından çoğu yanlıştır. İşe yaramazlar bu işte asıl mesele bu tılsım ve sembol rumuz yazıların çoğu ilahi isimlerdir ve sembol olmayıp cin peri veya hadim (hüddam) çok çok iyiside melaike (melek) isimlerindendir.

Tılsım denilen gerçek aslında Allah'ın ismi olarak bilinen sıfatlar olduğu zaman güç ve kudret ifade ederler ve tılsım olarak işe yarar. Tılsım ve semboller çok eski olup anlamı unutulmuş ismi yani sorumlusu olan ruhani ve cinin ölmüş olması veya boyut değiştirmeden dolayı hizmetcisiz kalmışlardır. Bu ilimanlatılmakla bitmez öyle bir derya ki.

Bu sebeble her tılsım sembol çalışmaya bilir işi bilirde sen arar bulursan mesele yoktur.İlmin özü havas ilmi şüphesiz tüm alemler içinde Ahad olan Ahir olan dilediğini yaratan Halik ve Hallak olan ilahımız yüce Allah o Hay'dır ve Mühiyt Muhyi'dir öyleki Müteal, nur, Rahman ve Rahim olan Vahid'ül, Vedud ne güzel rab ne güzel Vekildir. Ondan başka her varlık ölümlüdür.

Tılsımlar eski uygarlık ve dillerde örnek verelim uyğarlığı Atlantis kavimlerive eski Kıpti ırkı ile eski İbranice eski Süryani ve eski Aarpçanın bazı lehçeleri ve eski Mısır'da yazı lehçeleri alfabeleridir ve tılsımlardır.

Eski Enbiya ve Peygamberlerin en meşhuru şüphesiz Hz. Süleyman'ın kalemleri ve senbol tablolarıdır ve büyük zatların kullandığı ilahi dili ve kalemleri ve esmaları veya harf ile oluşturulan senboller ifadeler şekiller Gizli İlimlerin veya Manevi ilimlerlerin halk kitleleri tarafından bilinip öğrenilmesini engellemek için kasten yanlış yazılmış bu ilimler hurafe deyip yalanlama çabası gösterip unutturmaya çalışan guruplar olmuş ve unutturmaya çok çalışmışlar ve ileri derecede başarılıda olmuşlardır yıllarcada bu ilmin ilerlemesine mani olunmuştur. 

İcaz kitabının yazarı şöyle dedi: Sahih senedle rivayet edilmiştir ki Ali (r.a.) mescitte insanlara İslam’ı anlatan bir adam gördü. Ali ona: “Sen nasih ve mensuhu biliyor musun?” diye sordu. Adam: “Hayır, bilmiyorum.” dedi. Ali ona: “Sen helak oldun ve insanları helake sürüklüyorsun.” dedi. Ondan sonra adamı mescitten çıkarttı ve ona bir daha insanlara İslamı anlatmayı yasakladı. Bu rivayetin benzeri Abdullah İbn Abbas hakkında rivayet edildi. İbn Abbas hakındaki rivayette ise, Adam nasih ve mensuhu bilmediğini söyleyince İbn Abbas onu tekmeledi ve ona: “Helake uğradın ve insanları helake sürüklüyorsun.” dedi.

“Kime hikmet verilirse ona çok hayır verilmiştir.” (Bakara: 2/269) ayeti hakkında İbn Abbas şöyle dedi: Ayetteki hikmet’ten kasıt, Kur’an’ı, nasih ve mensuhu, muhkemi-müteşabihi, mücmeli-mufassalı, daha önce nazil olanı-daha sonra nazil olanı, haramı-helali ve Kur’an’da verilen misalleri bilmektir.
Huzeyfe İbn Yeman (r.a.) şöyle dedi: “İnsanlara fetva veren kişiler üç türlüdür.

1) Kur’an’ın nasihini ve mensuhunu bilen kişi. 2) Kadı olarak tayin edilmiş ve başka çaresi olmayan kişi. 3) Fetva makamına layık olmayan fakat fetva veren kişi. Ben birinci ve ikinci kişilerden değilim. Üçüncü kişi olmaktan da Allah’a sığınırım.”

Şeyh Hibetullah İbnü Selame Nasih ve’l-Mensuh kitabında şöyle dedi: Selef alimlerinden şöyle bir söz nakledilmiştir: “Kitap ilmini öğrenen fakat nasih ve mensuhu bilmeyen kişinin ameli eksiktir. Çünkü böyle bir kişi yasaklananla emredileni, mübah olan ile haram olan şeyleri karıştırır.”