Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Medyum Kenan TEKE Kimdir ?

Medyum Kenan TEKE 25 Ekim 1966'da Ankara'da dünyaya geldi. Beş yaşından itibaren Kuran-ı Kerim, Hadis, Tefsir, Fıkıh , Kelam Akaid ilimleri tahsiline başladı. 12 yaşında devrin alimlerinden Merhum Muhammed Buharevi hazretleri ile tanıştı. 7 yıl Buhara'da kaldı ve Muhammed Buharevi (ks)'dan Harf ilmi, Rakam (ebced) ilmi, Havas ilmi, Cifir ilmi, Nücum ilmi, Vefk ilmi, gibi ledünni ilimler tahsil ettikten sonra Türkiye'ye döndü. Hocamız dünyada ender rastlanan ve çok özel frekanslarda manyetik pas - manyetik nefes ve manyetik nazar özelliğine sahip olmakla birlikte doğuştan metafizik alemle irtibatlıdır. 38 yıllık meslek hayatini metafiziksel ilimleri şahsi çıkarları doğrultusunda kullanan sözde medyumlarla mücadele ederek geçirdi. Ledünni ilimlerin modern bilimle çatışmadığını her platformda savundu. Türkiye ve dünyada binlerce insanin metafiziksel alemle ilgili sıkıntısını gideren Medyum Kenan TEKE halen başarı ile mesleğini icra etmektedir.