Duanın şartları, Dua hakkında


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Duanın şartları:
Dua etmenin birinci şartı inanmaktır, Allaha, Resulüne ve gerçek kimselerin sözüne inanmak. Bu ruhu güçlendirir, İzni ilahiyle (ruh kuvvetlenip) maddeye tesir eder ve işin olmasını temin eder. Cenabı Hak Kur'anı kerimde bize bir çok dua numuleri sunmakta ve dua etmeye çağırmaktadır. bir hadisi şerifte (benim şefaatim büyük günah işleyenlerdir) buyuruluyor. Bunda maksatbu şahısların yaptıkları günahlardan pişman olup affedilmesi için gece gündüz Allaha yalvarmalarından dolayıdır.
Dua okuma konusu gerçekten çok önemlidir. İlk insan Hz. Adem Babamız ve Hz. Havva Annemizden beri yapılmaktadır; Rahman ve Rahim olan şanı büyük yüce Allah yüce kitabımız Kur'an-Keriminde Peygamber efendimize bakara süresi186 ayetinde şöyle buyuruyor, Ey muhammet! kullarım sana beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben şüphesiz onlara yakınım, Ben'den isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlarda davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar. (Ve iza seeleke îbadî feinnî garibün uciybu değveteddaiy iza deani felyesteciybulî velyûminûbî leallehüm yerşüdûne. Dua okumanın şartları ;1-Tam itikat ve cenabı vacibül vücud hazretlerine tam bir teveccüh yani,yüce Allah'a 2- Bedende elbisede mahalde mükemmel bir taharet temizlik gereklidir dua okumanın şartları. 3- Sabah namazında veya sonra olması vakti müsait olanın her namaz kısaca beş vakit  namazdan sonra okuması ve gece gec vakit kuşluk ve seher vakitlerinde dua etmesi. 4- Kıbleye karşı iki diz üzerine oturmak ve okuma bitene kadar dünya kelamı etmemek duayı bölmeden konuşmadan yarıda bırakmamak. 5- Her duanın mensup olduğu ismi (esmaül hüsna) celilinin adedince okunması. Ve şu şekilden devam etmek gerekir. Allah sevdiği kullarını dua etsin, yakarsın ve yüce mertebelere ersin diye sıkıntıya,darlığa düşürür. Belanın en büyüğü evvela Nebilere sonra velilere ve sevdiklerine gelmiştir. Sebebi onları sevdiğindendir. Bu hale düşen kimsenin ümidini kesmeyip ellerini yüce Hakka açması ve ona yalvarması göz yaşı dökmesi gerektir. Böyle yapınca sıkıntı, keder bulutları dağılır. Sevinç ışıklarına gark olur,o vakit kulun Allaha şükretmesi lazımdır.Dua şartları 1- Dua okuyan bütün günahlarından tövbe etmelidir, duanın şartlarından. 2- Duadan önce sadaka vermeli ya da hayırlı bir iş işlemeli, sadakayıda gerçek muhtaç olana vermeli meslek edinenlere değil. 3- İtikadını kuvvetlendirip, duayı candan gönülden isteyerek, içten sıdk ve ihlasla okumalıdır. 4- Kendisinde kusur düşünmemeli yani, ben duaya ehil değilim benim duam kabul olmuyor olmaz gibi vesveseye kapılmamalıdır. Zira Hak Taala her mahlukata her yaratığa bir hikmet koymuştur. Kişi ne kadar günahkarda olursa olsun, tevbe edince yüz yıl ibadet edenle bir, eşit beraber olur. Duası kabul olunur. 5- Dua eden kimse abdest alıp diz üstüne oturmalı, Kıbleye doğru yüzü tutmalı yani bakmalı kıble yönünde olması. 6- Duanın öncesinde Hak Taala'ya hamd ve sena eyleyip peygamber efendimize (s.a.v.) salavatı şerife etmelidir. 7- Duanın sonunda amin demelidir. 8- Duayı yeniden okumalı en asgarisi üç kez üç gün devam etmelidir. 9- Bir haram nesne için veyahud bir olmuş bitmiş bir kadiyye okunmamalıdır. 10- Duada acele etmemelidir, ve dilenen iş tez elde edilmezse inanç bozulmamalıdır. Murad, yerine gelinceye kadar duaya devam edilmelidir. 11- O kimse dua okuduğu zaman sakın ki başka sözler söylemeye, namaz kılar gibi huşu ve huzu üzere kalmış ola, sağına, soluna, aşağıya, yukarıya, bakmamalıdır. 12- Ağzı temiz ola soğan, sarımsak, sigara yani ağız kokmamalıdır ağzı temizlemek iyidir ki pis koku varsa gitsin diye. 13- Duayı tenha yerde okuya kısık sesle kimseye duyurmamalıdır örneğin odasında yalnız ve sessiz olarak okumak güzeldir. 14- Duayı yavaş yavaş ve Hak Tala'ya yalvararak okumalı kendisi işitecek kadar kısık ve çok sessiz okumalıdır. 15- Duayı eksik bırakmamalı yanı kısa kısa okumamalıdır tamamı bitinceye dek ara vermeden kimse ile konuşmadan kalbten inanarak tam bir itikatle okumalıdır. 16- Aslını bilmediği şeyi okumamalıdırokuduğu dua esas gerçek olmalıdır kaynağı sağlam olmalıdır yada okudunun manası anlamını bilmeli ve yarım yanlış rast gele dua diye her eline geçeni okumamalıdır sonrasında duam kabul olmadı diyede şeytandan gelen vehim vesveseye düşmemelidir. Benim duam kabul olmuyor gibi saçma düşünceler kapılmayın bunlar iblisin mü'min kulları şek şüpheye düşürmeye çalışmasından başka bir şey deil dua etmekten asla korkmayın yılmayın bırakmayın en güzeli benim düşüncem sizde düşünün kurandan şeçin istek ve dileğiniz ne ise her kitapta aynı dua farklı yazılıyor herkes kendi keyfine göre yazmakta sonuçta arapça anlamadan okuma olunca hataya düşme riski artmaktadır. Aslını bilmediği şeyi okumamalıdır okuduğu dua esas gerçek olmalıdır, kaynağı sağlam olmalıdır, yada okuduğunun manasını anlamını bilmeli ve yarım yanlış rast gele dua diye her eline geçeni okumamalıdır. Sonrasında duam kabul olmadı diyede şeytandan gelen vehim vesveseye düşmemelidir benim duam kabul olmuyor gibi saçma düşünceler kapılmayın bunlar iblisin (şeytan) mü'min kulları şek şüpheye düşürmeye çalışmasından başka bir şey değildir.
Dua etmekten asla korkmayın yılmayın bırakmayın en güzeli benim düşüncem sizde düşünün kurandan şeçin istek ve dileğiniz ne ise her kitapta aynı dua farklı yazılıyor herkes kendi keyfine göre yazmakta sonuçta arapça anlamadan okuma olunca hataya düşme riski artmaktadır. İmam Kastalani dediğine göre şöyle dua etmemiz gerekli. 1- Kişinin itikadının dürüst olması gerekir. 2- Haram ve zulümden kaçınıp dua esnasında kalbinin gaflet içinde olmaması gerekir, 3- Tam bir ihlas ve teslimiyetle yönelip dua etmelidir. Aksi takdirde ağzı okuyup kalbi başka şeylerle meşgul olursa bir faydasını göremez. Dua mü'minin silahıdır. Bütün bela ve musibetleri defeder, yeter ki, içtenlikle ve huzuru kalb ile yapılmış olsun. Dua gece yarısı herkes uykuda iken yapılmalıdır, sakin ve gösterişten uzak olmak gereklidir. Kıbleye karşı dönülmeli, temiz bir kalb ile önce Allah (c.c.)'a hamd ve sena, sonra Resulullah (s.a.v.) Efendimize salatı selam getirmeli. Duadan önce tevbe ve istiğfar edip mümkünse daha evvelden sadaka vermelidir. Duada ısrar edip tekrar tekrar Allah (c.c.) yalvarmalıdır. Onun karşısında aciz bir kul olduğunu itiraf edip Ya Rab! Beni mahrum etme, diyerek gönülden niyet etmelidir.