Duanın kabul olduğu vakitler, dua hakkında,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Duanın Kabul Olduğu Vakitler :
Recep ayının ilk gecesi. Ve o Gecenin gündüzü. Şaban ayının onbeşi (15) gecesi. Cuma gündüzü. Cuma günü hatip minberde oturduğu zamandan namaz kılıncaya kadar geçen vakit, duanın gayet kabul edileceği zamandır. Kadir gecesi ve gündüzü. Ve iki dini bayramın geceleri ve arefe günleri. Her gecenin sonuna doğru ki temcid vaktidir. Ezan ve Kamet okunurken hususen (Hayyalelfelâh) Allah yolunda savaş zamanı denildikten sonra ki zaman, şiddet ve darlıkta olan kimse için duanın kabul edileceği zamandır. Namazdan sonra okunan Kur'an akabinde (bitince). Secdeye varıldıkça. Horoz öttüğü ve cemaat bir yere toplandığı vakit. Yağmur yağdığı zaman İmam aşikare (Veleddallin) dediği zaman dua kabul olunur.
Duanın Kabul Alametleri: Babanın oğluna duası makbuldur.Büyük meşayih (Allah hepsinden razı olsun) şöyle dediler. Duayı okuyan kimseye dua içinde iken veyahut duadan sonra kendi isteği olmayan bir huşu gelse veya ağlamalık gelse, azasına titreme düşşe terlese, üşüse, kızsa, hafiflese hepsii duanın kabul edildiğine alamettir. Bunun gibi alametler görse Hakka şükür etmeli ve Elhamdü lillezi bini'metihi tetimüs salihatü, demelidir.
Bir müslümanın bir din kardeşine haberi yokken  yaptıği dua. Anne ve babanın çocuklarına yaptığı dua, fakirlerin meşayıhın yaptığı dualar. Mukaddes makamlarda (Kabe-i Muazzama)  gibi yerlerde yapılan dua. İslam velilerinin mezarları başında yapılan dualar. Kandil geceleri gibi mübarek gecelerde ve cuma günü hatip minberde iken, Ezan ve Kamet arasında, bayram ve cuma günlerinde  camilerde yapılan dualar. Eşref saatlerde, Kerahat vakitlerinde olmamak, gece yarısından sonra okumak cuma günü son saatinde eşref bir saat olduğu söylenmektedir, duaya başlamadan önce istiğfar esmai hüsnadan bir kaç esma seçip okumak selavat okumalı fatiha ile devam etmesi.Oruçlunun iftar etmeden yaptığı dua indi ilahide kabul olur. Ezan okunurken hayyalel felah dendiği vakit,yağmur yağarken, yağmur yağdığı zaman meleklerin çoğaldığı  zamandır yağmur rahmettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit musibet, için faydalıdır, kazayı sadece dua geri çevirir, öyleyse bizede dua etmek düşer. Hz.Ebu Hureyye (r.a.) anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) buyurduki Acele etmediği müddetçe her birinizin duasına icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: Ben Rabbime Dua ettim, duamı kabul etmedi Buhari Deavat 22. Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki Müslüman içinde günah olmayan bir dua ettiğinde sıla-i rahmi,akraba ilişkilerini, kesmedikçe Allah (c.c.) o kuluna duası sebebiyle üç şeyden birini verir. Ya Ahiret gününde vermek üzere birikir. yada benzer birkaç günahına karşılık sayar, yanındakiler dedilerki: O zaman çok çok dua edelim ? Rasulullah (s.a.v.) buyurduki Allah da çok çok dualarınızı kabul eder. Tirmizi. Hz. Muaz (r.a.) anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) buyurdu'ki akşamdan abdestli olarak temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin uyanıp Allah'tan dünya ve ahireti için hayır talep eden hiç kimse yokturki Allah dilediğini vermesin. Ebu Davud, Edep.Rasulullah (s.a.v.) buyurdu'ki Müslüman kişi için üç vakit vardır. Onlarda dua ederse sıla-i rahmi kıran akraba bağlarını koparan ve günah olan bir şey talep etmedikçe kendisine mutlaka icabet olunur. Namaz için Müezzin ezan okurken susuncaya kadar, Şavaşta iki safta karşılaşınca Allah aralarında Hükmedinceye kadar, Yağmur yağarken kesilinceye kadar.Taberani müstedrak, Deylemi. Ebu Hüreyye anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) buyurdu'ki  Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise secdede duayı çok yapın. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu'ki Müsliman kimsenin yaptığı dua müstecaptır. Dua edenin baş ucunda ona Müvekkil Melek vardır. kardeşi için hayır,dua,yaptıkça bu Melek. Amin. İstediğin olsun der. Hz Enes (r.a.) anlatıyor, Rasulullah (s.a.v.) buyurdu'ki sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin hatta kopan ayakkabı bağına kadar istesin.Tirmizi deavat. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu' ki Allah'ın kabul ettiği, üç müştecab dua vardır. Bunların icabete mazhariyetleri hususunda hiç bir şüphe yoktur: Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası  bu dualar çabuk kabul olunan duadır. Tirmizi Birr. Fedale İbni Ubeyd anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) dua eden bir adamın dua sırasında Hz.Peygamber efendimiz,Salat ve Selam okumadığını görmüştü hemen bu adam acele etti buyurdu sonra adamı çağırıp: Biriniz dua ederken Allah Teala'ya hamd-u sena ederek başlasın, sonra Hz.Peygamberine Salavat okusun, sonrada dilediğini istesin buyurdu.Tirmizi Deavat. Hz.Ebu Hüreyye (r.a.) anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) buyurdu'ki Allah dua'yı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Şunuda iyi bilin ki Allah Celle Şanuhu bu inançla olmayan ve gafletle başka meşguliyetlerle oyalanan Kalbin duasını kabul etmez. Tirmizi Deavat. Hz. Enes r.a. anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) buyurdu'ki sizden biriniz dua edince ya rabb dilersen beni affet ya rabb dilersen bana rahmet et demesin. Bilakis azimle kesin bir uslupla istesin zira Allah Teala Hazretlerini kimse mecbur edemez. Tirmizi Deavat. Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) özlü duaları tercih eder, diğerlerini bırakırdı. Tirmizi Deavat. Hz.İbni Mesud r.a. anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) duayı üç kere yapmaktan, istiğfarı üç kere tekrar etmekten hoşlanırdı. Ebu Davud Salat.Hz Cabir r.a. anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) buyurdu'ki nefislerinizin aleyhine dua etmeyin. Dua okuyan kimse duasının tesirli olmasını istiyorsa günü ve saatinde adabıyla okusun esmalarında yıldızına uymak adedince okumak duanın kabulini çabuklaştırır. günlük zikretmek ve dualarına devam etmesi lazımdır. Çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin hizmetçilerinizinde aleyhine de dua etmeyin mallarınızın aleyhinede dua etmeyin. Ola ki Allah'ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de istediğinizi kabul ediverir. Ebu Davud Salat. Hz Selman (r.a.) anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) buyurdu'ki Rabbiniz Hayy'dır, Kerim'dir. Kulu dua ederek, kendisine elini kaldırdığı zaman, o, ellerini boş çevirmekten utanır. dua okuma şartlarına uymak duanın kabulune vakıftır. Ve her ettiği dua da şartlara uyulursa duanın feyz ve bereketini görür. Peygamber efendimiz buyurur ki: Üç dua şüphesiz kabul olur. 1- Mazlumun duası 2- Yolcunun duası 3- Ana Babanın evladı hakkındaki duaları. Facirin duası makbuldür. Onun kötülüğü kendisine aittir. Oruçlunun iftar anındaki duası, Adeletli hükümdarın duası, Mazlumun bedduası reddedilmez. Sevban (r.a.) Peygamberimizden rivayeti dört kimsenin duası müstecabtır. Kabulune şüphe yoktur. Bir, adil padişah, din kardeşinin gıyabi olan duası ve mazlumun dua ve bedduası, bir kimsenin evladı hakkında yaptığı duası. Yine dua hakkında rivayetler Hacının evine dönünceye kadar yaptığı dua, Gazinin evine gelinceye kadar , ettiği duası, Kardeşin kardeşe gıyabında yaptığı dua, Hastanın iyileşinceya kadar yapmış oldugu duadır. Rasulullah (s.a.v) efendimiz bir hadisinde şöyle demiştir. İki vakit vardır'ki o vakitlerde dua edinki kabul edilsin birisi ezan okunduğu vakit ikincisi ise düşmanın karşışında iken yapılan dua'dır.
Gece yarısında gök kapısı açılır, bir Melek şöyle seslenir. Yokmu isteyen ? istesin istediği verilecektir. Sıkıntısı olan yokmu? Dua etsin sıkıntısı giderilecektir, O nazik saatte bir kişi yoktur ki dua etsin de duası kabul olunmasın. H.z. Cabir'den rivayet edilmiştir. Receb ayının ilk gecesi, Şaban ayının Onbeşinci gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Kurban Bayram gecesi edilen dualar red olunmaz. Deylemi, Nesai den rivayet etmiştir. Hz. Âişe anlatıyor: Kul dört defa yâ rabbi diye Hakka sığınırsa, Allah onun duasını kabul eder, onu mahrum bırakmaz. El-İtkan. Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz Kur'anı kerimde bazı ayeti kerimeler vardırki ve o isimleri ve o ayetleri Güneş doğarken ve Güneş batarken okuyan her hangi bir illet dert tasa illet musubet maraz muhabbet için okursa şifa bulur. Cenabı Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin izni ve keremiyle o illet ve musubetten halas olur kurtulur. İbni Mesud (r.a.) anlatıyor Rasulullah (s.a.v.) buyurduki Allah Teala Hazretlerinin fazlından isteyin. Zira Allah,kendisinden istenmesini sever. İbadetin en efdali de dua edip kurtuluşu beklemektedir. İbni Ömer (r.a.) anlatıyor Rasulullah s.a.v.buyurduki, Kime dua kapısı acılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a talep edilen dünyevi şeylerden Allah'ın en çok sevdiği afiyettir.