Dua Nedir, Sırlı dualar,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Dua nedir,lügatte ibadettir dua etmek. Nitekim geçen ayette açıklanmıştır dua nedir. Resullullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Eddua hüvel ibadetü. Bu manada namaz lügatte dua sayılır. Ama ıstılahta Hak Taala'ya yalvarmaktır. Resullullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Leyse şey'e ekremü alellahi minedduai. Yani; Hak Taala'ya dua'dan sevgili bir şey yoktur. Ve şöyle buyurmuştur. Men lem yes'elillahe yağdabü aleyhi. Yani; Her kim, Hak Taala'dan bir şey istemezse Hak Taala ona kızar gazap eder.

Ve yine Resullullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır. La ta'cezu fidduai fe innehü len yehleke maadduai ehadün. Yani Duadan acizlik getirmeyin, çünkü, gerçektir'ki kimse dua helak olmaz. Ve yine şöyle buyurmuşlardır. Edduai silahül mü'mini ve imadüddine ve nuris semavati vel arzi. Yani; Dua Nedir Mü'min olan kimsenin silahıdır. Ve islam dininin direğidir, gökyüzleri ile arz'ın nur ve çerağıdır. Kendisine dua edince çaresiz kalanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren ve sizleri yeryüzünde daha öncekilerin yerine geçiren kim? Allah ile birlikte bir başkasımı ? ne kadar az düşünüyorsunuz. Neml 62.

Dua eden ibadet etmiş olur, namazlarda okunan Fatiha'nın yarısıda dua'dır. Dua eden dileğinin yerine gelmemesi halinde ümidini kesmemeli Hakka yalvarmaktan vazgeçmemelidir. Bazan dileğinin olmaması hakkında hayırlı olduğunu unutmamalıdır. Duada bulunan kimselerin yegane dikkat edeceği husus yaptığı duanın Allahın, Resulünün ve sevdiklerinin gösterdiği çevre içinde, ilahi yasakları tanımak suretiyle olmasıdır. Yaptığı işte çevresine, milletine vatanına zarar vermemesi lazımdır. Hazreti Peygamber buyurdu (el hubbül vatan minel iman) Vatanını sevmek imandandır. Allah cümlemize doğru yolda, gerçeklerin yolunda yürümeyi nasip etsin.

Bismillahirrahmanirrahim; Rahman ve Rahiym Olan Allah'ın adıyla başlarım.
Allah sevdiği kullarını dua etsin yakarsın diye yüce mertebeye ersin sıkıntı darlığa düşürür.Belanın en büyüğü evvela Nebiler e sonra Velilere ve Sevdiklerine gelmiştir sebebi onları sevdiğinden bu hale düşenin ümidini kesmeyip ellerini yüce Hakka açması onal yalvarması ona yalvarması göz yaşı dökmesi gerekir böyle yapınca sıkıntı ve keder bulutları dağılır sevinç ışıkları gark olur bu oluncada Allah’a şükretmesi gerekir.dua eden ibadet etmiş olur fatiha okumak çok büyük hayırlara vesile olur.

Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa,bilsinler ki Ben, onlara yakınım. Ben'den isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar. Bakara suresi 186 ayet. Sadece Allah'a yalvarınız (duâ ediniz) dilerse yalvardığınız şeyi giderir. Sizde ona ortak koştuklarınızı unutursunuz. Enâm suresi 41 ayet. Rabbi'niz Bana duâ edin, size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten, büyüklenip yüz çevirenler alçalmış olarak cehenneme girecekler. Mümin süresi 60 ayet. Rab'inize gönülden gizlice yalvarın (dua edin) doğrusu Allah bağırıp çağıran aşırı gidenleri sevmez. Ârâf suresi 55 ayet.

Rabb'ini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam (dua et) gafillerden olma. Ârâf suresi 205 ayet. Ve yine Hak Teala : (Nasrün minellahi ve fethün karibün ve beşşiril-Müminin) Anlamı şöyledir : Sevdiğiniz bir nimet daha vardır ki oda Allah yönünden nusret ve yakın bir gelecekte muzafferiyettir, buyurur. Saf Süresi  13 ayet. Hz.Peygamber efendimiz. (El hubbül vatan minel iman) anlamı Vatanı sevmek imandandır. Dua: Allah ve Rasulu peygamberimizin rızasıdır, dertler deva, maneviyat esasıdır, ruhun gıdasıdır, hastalara şifa, hayrı çeker, şerri defeder, fakirlik ve yokluktan men eder, mahluku hakka yaklaştırır, mazlumun ilticagahıdır, açları doyurur, çıplakları giydirir, bekarları evlendirir, borçluları kurtarır, mahpusu selamete ulaştırır, mahkumu ipten alır, zalimlerin vesile i kahır ve helakıdır, nurundan Nur verir, Meleklerini yardıma gönderir, Resulu şefaat eder.

Ayeti kerimede Rahman ve Rahiym olan Allah buyuruyor ki: Ve yine Hak Teala : (Nasrün minellahi ve fethün karibün ve beşşiril-Müminin) Anlamı şöyledir : Sevdiğiniz bir nimet daha vardır ki oda Allah yönünden nusret ve yakın bir gelecekte muzafferiyettir, buyurur. Saf Süresi 13 ayet. Furkan 77 de Şayet sizin Rabbınız yanında Dua'nız İbadetiniz, Şükrünüz, olmasaydı ne kıymetiniz olurdu. Fakatsiz   tevhidi,şükrü,duayı kulluğu ibadeti yalan saydınız bunun cezasını yakında göreceksiniz. Mü’min 60: Rabbınız buyururki bana dua edin, duanızı kabul edeyim veya ibadet edin size cevap veriyim bana dua ve ibadet etmeyi kibirlerine yediremiyenler hor ve zelil olarak cehenneme gireceklerdir. Bakara186:


Kullarım sana beni sordukları zaman onlara deki ben onlara yakınım bana dua etsinler dualarını kabul ederim o halde onlarda benim davetime koşşunlar bana hakkıyla iman etsinlerki doğru yolu bulsunlar. Kaf 17. Ben onlara şah damarından daha yakınım. Mü’min 14. Allah’a kemal’i İhlas, ile ibadet edin. Necm 58: Allah’tan başka onu açacak kaldıracak yoktur. Ve yine Allah’ın izni olmadan kim şefaat edebilir . Yunus Süresi Eğer cenabı hak sana zarar dokundurursa ondan başka zararı kaldıracak giderecek yoktur. Şayet  hakkında bir hayır isterse onun fazlı keremini geri çevirecek durduracak da yoktur o hayrı kullarından dilediğine  (kendisine inanarak ihlas ve samimiyetle yalvaranlara)eriştirir. O Gafurdur Rahim’dir. Araf 173: Allah’ın güzel isimleri vardır onunla kendisine dua ediniz. Salavatı şeriyfe Essalatü ves selamü aleyke yâ seyyidi yâ rasulullahi huz bi yedi kallet hıyleti edrikni (3) bi lütfike ve keremike yâ nebiyyer rahmeti yâ kaşifel gümmeh birahmetike yâ erhamer rahmani yâ Allah (3) yâ Muhammed (3) yâ Aliyyü (3). Fatiha (elham) okumak ve buna ara vermemek de duanın kabulunde pek çok faydaları vardır usanmadan bıkmadan okumak çok faydalıdır. Allah'ü tealadan ne ise dileğin o konu ile ilgili de esmaül hüsnadan isimleri seçip ebcedince okumak ise dileğin kabul olmasında inanılmayacak kadar tesirlidir.

Dua nedir derseniz dua Allâh ile kulu arasında irtibat kurmadır, duanın birinci şartı inanmaktır. Allaha Resulüne ve sözlerine inanmaktır. Bu ruhu güçlendirir, izni ilahiyle (ruh kuvvetlenip) maddeye tesir eder ve işin olmasını temin eder. Cenabı Hak Kur'ân'ı Keriminde bize  bir çok dua numuneleri sunmakta ve dua etmeye çağırmaktadır. Bir hadisi şerifte Benim Şefaatım büyük günah işleyenleridir buyuruyor. Bundan maksat bu şahısların yaptıkları günahlardan pişman olup affedilmesi için gece gündüz Allah'a yalvarmalarından dolayıdır. Allah sevdiği kullarına dua etsin, yakarsın ve yüce mertebelere ersin diye sıkıntıya darlığa düşürür. Belanın en büyüğü evvela nebilere, sonra velilere ve sevdiklerine gelmiştir. Sebebi onları sevdiğindendir, bu hale düşen kimsenin ümidini kesmeyip ellerini yüce Hakka açması ve ona yalvarması göz yaşı dökmesi gerekir.

Böyle yapınca sıkıntı, keder bulutları dağılır, sevinç ışıklarına garkolur o vakit kulun Allah'a şükretmesi lazımdır. Dua eden ibadet etmiş olur namazlarda okunan fatiha'nın yarısıda dua'dır. Dua eden dileğinin yerine gelmemesi halinde ümidini kesmemeli ve Hakka yalvarmaktan vazgeçmemelidir. Bazan dileklerin kabul olmamasının hakkında hayırlı olduğunuda unutmamalıdır. Duada bulunan kimselerin yegane dikkat edeceği husus yaptığı duanın Allah Resulünün  ve sevdiklerinin gösterdiği yolda ilahi yasaklardan uzak duracaksın yaptığın işte çevrene milletine vatanına zarar vermemesi lazımdır.


Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdu ki; (El Hübbül Vatan Minel İman) vatanını Sevmek İmandandır. Allah cümlemizi doğru yolda gerçek yolda yürümeyi nasip etsin.