Dua Kabulü,Kimlerin duası kabul olur,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Dua kabuli : Allah için ihlaslı olmak, Allah'a hamd ve sena peygamber (s.a.v.) salat ile başlayıp salat selam ile bitirmek, dua kabulü için sebat etmek ve kabul edileceğine iman etmek lazımdır dua kabulü için. Sabırlı olup, acele kabul edilmesini istememek, huzuru kalb ile yalvarmak, sıkıntılı veya sıkıntısız olsun her zamanda dua etmek. Tek olan Allah'tan başkasına asla dua etmemek, nefsi,ailesi, evladı ve malı aleyhine dua etmemek.

Sesi ne çok ne alçak tutmak, Allah'ın (c.c.) nimetlerine şükretmek, günahlarını itiraf ederek istiğfarda bulunmak, duada edebi veciz sözler söylemeye çalışmak, boyun eğmek,huşu içinde olmak korku sevinç arası bulunmak.

Tevbe ile birlikte günahlara son vermek duayı üçer defa yapmak dua ederken kıbleye yönelmek, dua ederken elleri kaldırmak, duadan önce mümkünse abdest almak duada haddi aşmamak,önce kendi nefsinden başlayıp, sonra başkaları için duada bulunmak.

Allah celle celaluhu güzel isimleri ile yüce sıfatları ile dua edenin nefsini düzeltmiş olan salih bir amel ile salih bir insanın kendisi için yaptığı dua ile tevessülde bulunmak, dua anında yiyeceğin, içeceğin,giyeceğin, helal olması her hangi bir günah veya sıla-i rahmi kesmek gibi sözlerle dua etmemek. İyiliği emir, kötülüğü nehyetmek, bütün kötülüklerden uzak durmak.

Dua etmeden önce bilerek bilmeyerek işlemiş olduğu günahlardan tevbe etmeli ve arınmalıdır (teğbe istigfar etmeli) ki Dua kabulü için. Kimlerin duası kabul olur dersek aşağıda sıralanan kuralları uygulayanların duası kabulu şekildedir yani bu gibi kimselerin duası çok çabuk kabul olmaktadır.

Hayırlı biş işlemeli muhtaca yardım etmeli, okuyacağı duayı inanarak temiz bir kalble okumalı,dua kabuli için kusurum var kabul olmaz gibi asla düsünmemeli allah bütün kusurları affedicidir, abdestli namaz kılar gibi oturmalı kıbleye dönmeli, iki (2) rekat namaz kılmalı duayı kötü niyetli okumamalı temiz bir yerde dua etmeli,vesveseden uzak olmalı hırs şehvet gazap ve kinden temiz olmalı. Duaya başladımı yarım bırakmamalı bitinceye kadar devam etmeli duası bitince ellerini yüzüne götürmeli ve bolca salavatı şerife okumalı kendine uygun Esma-ül Hüsna okuması lazım gelir, dua kabuli için.

Adil imam, Mazlum, Kur'an ehli, İbadette olanlar, Anası ve Babasını hoşnut edenler, Misafirin Duası, Oruçlu olanın duası, Henüz yeni tövbe edenin, Yeni islamı seçenin, Hasta olanın, Bir müslimanın diğer bir müsliman için habersiz ettiği dua kabul olur. Üd'û rabbeküm tedarrü'an ve hufyeten, innehü la yuhibbülmu'tediyne.
(Araf sûresi 55) Rabbinize gönülden gizlice yalvarın (Dua edin) doğrusu Allah bağırıp çağıran aşırı gidenleri sevmez.

Vezkür rabbeke fiy nefsike tedarru'an ve hıyfeten ve dûnelcehri minelkavli bilğuduvvivel' asali ve la tekün minel gafiliyne.
(Araf sûresi 205) Rabb'ini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam an (Dua et) gafillerden olma; buyurmaktadır. Ve iza seeleke ibadi anni feinnigaribün uciybu değveteddaiy iza deani felyesteciybuli velyuminubi leallehüm yerşüdune.

(Bakara sûresi 186)
Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım, Ben'den isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim, Artık onlarda davetimi kabul edip Banan inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar. Cenâb-ı Hakk Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerimde ; Vema ersalnake illa rahmetellil alemîn, (Seni alemlere rahmet olarak gönderdik)   buyuruyor. Cenâb-ı Hakk isteseydi Peygamber efendimiz hiç zahmet çekmez, hiç hastalanmaz, veya istediği bütün nimetler ayağına gelmezmiydi! Buda gösteriyor ki; Allah'ın Resûl'ünün yaptığı gibi çalışmalı  ve de Cenâb-ı Hakk'tan dilemeli ve dua etmeliyiz.

Beliyyahu tedune feyekşifu matedune ileyhi inşâ-eve tensevne ma tüşrikun.
(Enam sûresi 41) Sadece Allah'a yalvarınız (Dua ediniz) dilerse yalvardınız şeyi giderir. Sizde ona ortak koştuklarınızı unutursunuz. Rabbi'niz, Bana duâ edin, size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler alçalmış olarak cehenneme girecekler.

Ve kâle rabbukumud’ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn, Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Şüpesizki bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler büyüklük taslayanlar boyunları bükük aşağılanmış hakir ve zelil bir hâlde cehenneme gireceklerdir. (Mümin sûresi 60)

Her şeyden önce
Kur'ân-ı Kerîm'in mukaddes bir kitap olduğuna, onun Allah (c.c.) tarafından Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e vahy yoluyla indirildiğine iman etmek gerekir. Bu sağlam inancın ardından, Kur'ân-ı Kerîm'in öngördüğü şekilde salih amel işleyerek örnek müslüman olma faaliyeti başlar. Giderek inancı, ibadeti ve ahlakıyla Kur'ân-ı Kerîm'in istediği bir müslüman ortaya çıkar. Hak ile bâtılı ayırd eden nice açık hükümleri taşımaktadır. (el-Bakara, 2/185,

Tarık Suresi, 86/13) İnsanlara rahmet ve şifadır Kur'ân-ı Kerim. De ki; «Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur.
(el- İsra,17/81) İnsanların sarıldığı, böylece parçalanıp bölünmekten kurtulduğu,sağlam ilahi iptir.
(Ali-İmran,3/103) İnsanlar için öğüt, şifa, rehber, rahmet ve feyz kaynağı ilahi bir zikirdir. (Yunus,10/57, Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerinizdeki hastalıklara bir şifa, inananlar için  bir rehber ve rahmet olarak gelmiştir.
El-Enbiya,21/50) İşte bu Kur’an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağımızdır. Sizler ise şimdi siz onu yüce kuran'ı inkâr mı ediyorsunuz?Bir Hadisi şerifte: Duadan evvel gusül veya abdest almalı. İki rekat namaz kılıp Allaha hamd ve salavatı şerife getirmeli ve şu duayı okumalı:  La ilahe illa hu, halimü, kerimü, süphaneke lillahi rabbil arşil azamı vel hamdü lillahi rabbi alemine es'elüke mücibatı rahmetike ve azaime mağfiretike vel ganimete min külli ismin la deü li zenbeb illa gaffertehu vela hemen, illa ferectehu vela haceten hiye leke rızaen illa kadayteha ya rahmanirrahimin.

Bu duayı tarif üzere 3 veya 7 gün en azından yedi defa okumalıdır. Eğer kabul edilmediyse ay vakitlerde gece mümkünse kuşluk vakti devam etmelidir. Yinede kabul olmadıysa onu bırakmalı çünkü o duanın kabul olmamasından belki hayır ve her dua mukabilinde Allahtan bir hayra nail olacaktır. Çünkü, Allah (c.c) dua edenleri sever. Böyle dua edenlerin dua kabulü mutlak olur şüphesiz inanç ve itikatle okunduğu sürede.
Gerek maddi gerekse manevi ilimlerde, muvaffakiyete erişmek aşağıdaki şartlara bağlıdır.

1. Bir işe teşebbüs ettikten sonra onun neticesi hakkında şüphe ve tereddüt beslemek işin neticelenmemesine sebe olur.  Allah'a dua ederken kabul olunacağına mutlak iman ederek dua edin. Mealindeki hadisi şerife uyarak inannarak ve imanı kamil ile işe başlamak lazımdır.

2. Bıkmadan yorulmadan, usanmadan, kemali sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetine neticelenmesine kadar devam etmek lazımdır. 
Nitekim Allah'u Teala Nisa Süresi ikiyüzüncü ayetinde (200) Ya eyyühellezine amenusbirû sabiru ve rabitû vettekullahe lealleküm tuflihun. Manası: Ey iman edenler sabrediniz zorluklara karşı sabretmeye de sabrediniz ve bütün varlığınızla Allah'a bağlanınız. Ve Allah'ın nehyettiklerinden sakınınız ki, umduklarınıza nail olup matlubunuza erişesiniz.