Cumartesi Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri,Zuhal saati


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Zuhal yıldızı (gezegeni) Günü Cumartesi Gece Saatleri:Cumartesi Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri :
Yıldızı zuhal, günü cumartesi, tabiatı barid ratb, ulvi meleği Kesfiyail, sufli müvekkili Müzheb:
Yıldızı Güneş (Şemş) , günü pazar, tabiatı har yabis, ulvi meleği Rukyail, sufli müvekkili meymun:
Yıldızı Ay (Kamer), günü pazartesi, tabiatı barid ratb ulvi meleği Cebrail, sufli müvekkili Mürre :
Yıldızı Merih, günü salı, tabiatı har yabis, ulvi meleği semsemail, sufli müvekkili Ahmer:
Yıldızı Utarit, günü çarşamba, tabiatı mümtezic, ulvi meleği Mikail, sufli müvekkili Burkan:
Yıldızı Müşteri, günü perşembe, tabiatı har ratb ulvi meleği Sarfiyail, sufli müvekkili Şemhureş:
Yıldızı zühre,günü cuma, tabiatı barid yabis, ulvi meleği Aynıyail, sufli müvekkili Zübea
Zuhal yıldızı (kevkebi) günü cumartesi, bu uydu siyah olup çıkış ve kısmetini Kova Burcundan alır. Bu saatte define ve hazineleri gömüp saklamak, verilen gizli emirleri saklayıp ifşa etmemek, su çıkarmak için kuyu kazmak ağaç dikmek için çukur açmak gibi şeyler yapmak. Şayet günün bu saatında bu burçta bulunurken mühür ve benzeri gibi şeyleri yapmak istersen cumartesi gününün bu saatini kollamalısın. Zuhal kevkebi (yıldızı) toprakcıl ve rüzgarlıdır, bu yıldız yedinci gök katında bulunmaktadır, bütün felekleri, yani gök katlarından 30 senede uğrayıp geçer, her burçta da takribi olarak 2,5 sene kalır. Cumartesi günü Çarşamba gecesi.

1. Zuhal Saati : Cumartesi gününün birinci saati: Bu birinci saat ayrıma ve dağıtmaya elverişli bir saattir. Cumartesi gününün ve zuhal yıldızının en şerefli bir saatidir. Bu saat arabi aylarda ilk güne denk gelirse çok fayda ve tesir gösterir. Bu saatte sevgi mutluluk rızık ayrılanları birleştirmek kaçmışı veya kaybı geri çevirmek için oldukça tesirlidir bu saat kaçırılmayacak bir vakittir bu saatin kıymeti bilinmelidir. Zuhal saati olup hüsni kabul ve temini muhabbete, menafi ve ticaret husulü için kıraate ve okumaya münsaip bir saat.
2. Müşteri Saati : Cumartesi gününün ikinci saati: Bu vakitte ise, sevgi muhabbet ara bulma aşık etme sevdirme sevilmeye sevişmeye dostluk yapmaya kazanmaya uygun bir zamandır. Bu saat insanlar arasında sevgi muhabbet huzur barış gibi konularda yapılacak çalışmaların vaktidir. Müşteriye aitbir saat. İslahı beyne, temini muhabbet ve meveddeti daime, beynen nas sulhu selamet yapmak için havas okumaya münasibtir.
3. Merih Saati : Cumartesi gününün üçüncü saati: Bu günün üçüncü saati ise, hizibleşmeye ayırmaya ara bozma kin nefret buğuz koymaya insanları bir birine düsürmeye en elverişli bir saattir. Şer bir saattir. Bu saatte tefrik kin adavet yani ara açmak gibi konularda çalışmalar yapılabilir. Merih'e mensup ve nahısdır. ters ve zıd işler yapmaya buğz ve adevet ilkası, umuri şerrin kaffesi için en uygun zaman.
4. Güneş Saati : Cumartesi gününün dördüncü saati: bu günün dördüncü saati ise her türlü güzel ve iyi işe en elverişli bir saattir. Bu vakitte hayır işler iş yapmaya bağlılıkları çözmeye küsleri barıştırmaya aşık etmeye gidenleri çevirmeye sevgi muhabbete en uygun bir zamandır. Devlet büyüklerinden hükümet erbabından bir dilek varsa bu gün müraacat etmek en uygunudur. Şems (güneş) saaati, büyüklerle ileri gelen kişiler münasebetinde onlardan  istifa etme husulünde çalışmak zamanıdır.
5. Zuhal Saati : Cumartesi gününün beşinci saati: Bu günün beşinci saati ise Nikah kıyma işlerine evlenmeye dostluk ve sevgi kurmaya beraberliğeuygun ve elverişli bir saattir. Hacet ve dileklerin yerine gelmesi hususunda yapılacak çalışmalar için hayırlı bir vakittir. Zühre'ye mensub bir vakit, celbiye ve teshir etmek bilhassa teehhül ve izdivaç evlenmek mesaili bu saaatte muvafık olunur.
6. Utarid Saati : Cumartesi gününün altıncı saati: Bu günün altıncı saati ise Aşk ve sevgi bağı sevdirme aşık etme küslüğü kırgınlığı yok etmek birleştirmek için en güzel bir zamandır. Celp muhabbet rızık gibi konularda dua etmek adına hayırlı bir vakittir. Uarid2e ait olan bu saatte münkalib revacı ticarete, müsayit ve şikar, celbi müşteri ve tervici kar bahislerinde işe yarayan saattir.
7. Kamer Saati : Cumartesi gününün yedinci saati: Bu günün yedinci saatı ise Hükümdar ve büyükler ekabir devlet büyüklerinin yanına gitmeye onlardan istek ve taleplerini iletmeye yardım almaya müsayit bir saattir. Şer yani nahıs uğursuz bir vakit olduğundan hiç bir işe teşebbüs etmemek gerekir.
8. Zuhal Saati : Cumartesi gününün sekizinci saati: Bu günün sekizinci saatı ise, Cinleri bulundukları yerden kovup çıkarmaya elverişli bir saattir. Bu vakitte kanaması olan hastaların kanamasını kesmek için dua ve tılsım yazma vaktidir.
9. Müşteri Saati : Cumartesi gününün dokuzuncu saati: Bu günün dokuzuncu saati ise çocukları öğrenimleri için ögretmenlere teslim etmeye elverişli bir saattir. Ders çalışmak okuyup anlamak için elverişlidir. Müşteri yıldızının hayırlı bir saati olduğundan okuma ve yazma yapılırsa hayır ve başarı ile sonuçlanır.
10. Merih Saati : Cumartesi gününün onuncu saati: Bu günün onuncu saatti ise nikah ve evlenme işlerini , bozmaya , durdurup baglamaya ara açmaya kin nefret sokmaya ayırmaya çok müsait bir vakittir . Bu saat şer işlere uygundur. İstenilen amacada ulaştırır.
11. Güneş Saati : Cumartesi gününün onbirinci saati: Bu günün onbirinci saati ise bağlı olanları çözmeye küsleri barıştırmaya ara bulmaya sevdirmeye çok müsait bi vakittir Sevgi muhabbet aşk kaybolmuşu getirmek insanlar arasında kırgınları barıştırmak için bu vakitte en uygun vakit olduğu şüphesizdir.
12. Zühre Saati : Cumartesi gününün onikinci saati: Bu günün onikinci saati ise, sevgi muhabbet aşık etme sevdirme dostluk kurma ara bulmaya en müsait vakittir  Her çeşit akid ve ribad yapmaya uygundur.