Cuma Zühre Yıldız Saati, burçlar


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Cuma gününün ilk saati: Zühre kevkebinin özel günü ve saatlarının canlılardaki etkisi. Bu Yıldız Beyaz renkte olup, üçüncü felek ğöğündedir, günü ise (Cuma) dır. Maden yönünden Bakır Madenine intisab eder. Burçlar yönünden öküz ve terazi burcuna intisab eder. İlahi adlardan (Ya Kafi Ya Gani) esmalarına intisabı vardır. Sayılardan ise 1171 vekil Melaikelerden (Anyail)'e intisabı vardır.
Bu Yıldız kevkebi 3 cü felek göğünden çıkarak burçlardan her burçta 27 gün kalır. Fezada (uzay) 
seyreden bu kevkeb bütün felek göklerine 10 ay süre içinde uğrayarak geçer.
Bu kevkeble bağlantısı olan ve ona tensib edilen sıfatlar şunlardır: Yumuşaklık, İnsanlar arasında sevgi ve anlaşma, dostluk iyi ahlak cömertlik, kalp temizliği, konuşma ve anlaşma, dehşet ve korku, oyun ve eğlence, davul çalmak ve kadınları eğlendiren hoş tutan ud ve benzeri şeyleri çalmak gibi sıfatlardır. Cuma gününün bu ilk saatındaki amellere gelince evlenmek, zifaf için en uygun bir saattir. Ve yine özellikle bu günün ilk saatında çocukları öğretmene teslim etmek, şerefli işleri tutup başarmak, kitapları ezberleyip bitirmek,dimağı güçlendirmek satmak, almak, malları toplayıp depo (sıtok) etmek veya denk yapmak, veya bağlamak, her hangi bir cins kumaştan elbise diktirip giymek, evini döşeyip rahatlık içinde oturmak, gemileri donatmak ve bunların alet ve techizatını tamamlamak, gemiye binmek gibi bunlara benzer ne güzel işler yapılırsa bu saate uygun ve iyidir. Bütün bu işlerin sonucunda mutluluk, hayır, esenlik ile tamamlanır.

Bu kevkeb Zühre:(Müşteri) hariç Beyaz bir kevkep olup, onu seyreden veya gören gözleri menmun eder. Bu yıldız peşinden öküz ve terazi burçlarının kısmetlerini sürükleyip götürür. Balina burcunun kısmetide bu kevkeble anlaşmıştır, çünkü öküz burcu bu yıldızın evi sayıldığı gibi terazi ve balina burcuda onun şerefini taşır. İstediğin her hangi bir işi yapmak için, işe başlamadan önce Allah'a ve güzel adlarına tesbihine ve onun vekil Melaikesine kalben güvenerek onlardan yardım iste. Önce tesbihini sonra duasını yapar veya yazarsın . Bunun aksini yaparsan yapmış olursan yapacağın iş istediğin sonucu vermez. Zira başarı ameldeki şartları yapmağa bağlıdır. Bu şartlara uyanlar ve bunları yerine getirenlerin işi vekil melaike yönünden tamamlanmış olur.

Bu günün tılsım ve davet duası ise şöyledir. Bismillahirrahmanirrahiym. Elhamdü lillahi rabbül alemin, ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi veselllem.  Der Vallahü galibü ala emrihi velakin ekserennasi la yağmelun. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim. Vel hamdü lillahi rabbil alemin ve sallallahü ala seyyidina muhammmedin ve ala alihi ve sahbihi sellem tesliyman kesiyran ya rabbel alemin ya rab ya rab yarab.