Cuma Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri, Zühre saati,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Zühre yıldızı (gezegeni) günü cuma:

Yıldızı zühre,günü cuma, tabiatı barid yabis, ulvi meleği Aynıyail, sufli müvekkili Zübea:
Yıldızı zuhal, günü cumartesi, tabiatı barid ratb, ulvi meleği Kesfiyail, sufli müvekkili Müzheb:
Yıldızı Güneş (Şemş) , günü pazar, tabiatı har yabis, ulvi meleği Rukyail, sufli müvekkili meymun:
Yıldızı Ay (Kamer), günü pazartesi, tabiatı barid ratb ulvi meleği Cebrail, sufli müvekkili Mürre :
Yıldızı Merih, günü salı, tabiatı har yabis, ulvi meleği semsemail, sufli müvekkili Ahmer:
Yıldızı Utarit, günü çarşamba, tabiatı mümtezic, ulvi meleği Mikail, sufli müvekkili Burkan:
Yıldızı Müşteri, günü perşembe, tabiatı har ratb ulvi meleği Sarfiyail, sufli müvekkili Şemhureş:
Zühre yıldızı gece yıldızıdır ve dişidir. Burçları da hırsız yani çalıcı burçlardan öküz ve terazi burçlarıdır ki, bu iki burç toprak ve rüzgar sıfatıyla sıfatlanır. Bu kevkeb (yıldız) devamlı olarak batıda görülür. Her durakta 11 gün her burçta da 26 gün kalır. Bütün gök katlarına (feleklere) on ayda bir uğrayarak geçer. Allah daha iyisini bilir. Bu Zühre Yıldızı Allah'ın selâmı üzerine olsun Peygamber Hazreti İbrahim'in yıldızıdır. Zühre kevkebinin (yıldızının) özel günü olan

Cuma gününün saatlerinde, canlılardaki etkisi, nisbeti ve sıfatları özellikleri:

Cuma günü Salı gecesi :
1. Zühre saati: Cuma gününün birinci saati Zühre Saati : Bu zührenin hayırlı ve şerefli bir saatidir. Sevgi aşk ve başarı kazanmak için evlendirmek huzursuzluk küslük gidermek için uzaktakini getirmek için münasip bir vakittir. yine tekrar ediyoruz bü günün ilk saatinde yapılacak işlerden özellikle evlenmek zifaf çocukları öğretmene teslim etmek, yeni elbise giymek sakal ve bıyığı kısaltmak saçı kesmek tırnakları temizleyip kesmek güzel bir kadının misafiri olarak yanına gitmek gibi işler için en uygun saattir. Yalnız bu saatte güzel bir kadınla alış veriş yapmaktan, ve böyleleriyle bir ticari ortaklık kurmaktan kaçınmalısın. Ve sakınmalısın bu ilk saat sevişmek ve anlaşmak saatıdır. Zühre yıldızına mensub olan bir saat. İlkayı aşk ve muhabbet clbiye teshiri kulub, izdivaç (evlenme) ve akdi şirket beraberliğe dair hususlarda muvafık olunacak bir vakit.

2. Utarid
Saati: Cuma gününün ikinci saati: Toplanmak, meclis kurmak, birleşmek ve sihri açıklama vaktidir. Bu günün bu vakti hayırlı bir vakittir. Yapılacak işlerde muvaffakiyet el edilmesi mümkündür. Sakın kötüye teşebbüs etmeyiniz. Utarid'e mensub olan bu vakitte her arzu olunan umuri hayriyye için havas kıraat yani okumak için çok müsaiddir. Her tür nüsha yazmak tılsım yapmak zamanıdır.

3. Kamer Saati: Cuma gününün üçüncü saati: Hacetleri giderme ve sevişme, anlaşma saatidir. Çok kötü ve uğursuz nahıs bir vakit. Mümkünse iyi ve ya kötü hiç bir işe teşebbüs etmeyiniz. Kamer (ay) mensub olsada çok ters ve zıd olan nahıs bir vakit olduğundan iyi işler olmaz. Bu vakitte hiç bir işe teşebbüs etmek yapmamak gereklidir sadece kötü işlere meyillidir.

4. Zuhal Saati: Cuma gününün dördüncü saati: Düşmanları dağıtmak parçalamak saatıdır. Şifa hususunda gereken dua tılsım vefk için en münasip vakittir. Zühal saatidir nahıs bir zamandır bu saate ızrar, kahri helak ve kahri tedmir işlerine müsait olan bir zamandır. Tedmir işleri, müntici muvaffakiyet olur çünkü ters ve zıd bir zaman.

5. Müşteri Saati: Cuma gününün beşinci saati: Sultan ve hükümdarların büyüklerin ileri gelenlerin yanına girme saatıdır. Hükümet makamından talep edilen her türlü dilekler yerine gelmesi mümkün olan bir vakittir. Bağlılığıda çözmek için uygundur çok kıymetli bir vakittir. Müşteri'ye mensub saattir. beynen nas mazharı hüsni kabulü için naili ihtiram olmak ve bilhassa kadınlara hoş görünmek için yapılan işlerde temini muvaffakiyet elde edilir.

6. Merih Saati: Cuma gününün altıncı saati: Düğün, gelin, nişan gibi işlere bağlanmak saatıdır. Bu saatte öncekinde olduğu gibi çeşitli hacet ve duaları hazırlanırsa sonuca varılır. Güneş (şems) mensubu saatı ekber vaktidir. Büyüklerin celbi kulub ve teveccühü,onların nezdinde kazayı ve havayici havas kıratı için teşebbüse en uygun en güzel bir vakit.

7. Şems Saati: Cuma gününün yedinci saati: Sultanların kumandanların, büyüklerin yanına girme vaktidir. Huysuz hiperaktif çocuklar askerlik yapmayan insanlar asi kişiler bu saatte yapılan çalışmalar ile uslandırılır.

8. Utarid Saati: Cuma gününün sekizinci saati: yine yedinci saatte olduğu gibi Sultanların meliklerin kumandanlar ekabirle ileri gelen büyük zatlarla görüşme anlaşma zamanıdır. Hayırlı ve uğurlu bir saat olduğundan hangi işi ele alırsan başarılı sonuca ulaşırsın.

9. Kamer Saati: Cuma gününün dokuzuncu saati: Buluşma karşılaşma konuşup anlaşma vaktidir. Bu saatte yolculuğa çıkmak her konuda hayır ve talepte bulunmak için uygun bir vakittir.

10. Zuhal Saati: Cuma gününün onuncu saat: Bu saate gelince , aşk, muhabbet, sevgi, dostluk ve sevilen işleri yapma saatidir. Yine aynı şekilde hayırlı dilek maksad amaç gaye gibi işler için okunulup yazılabilir.

11. Müşteri Saati: Cuma gününün onbirinci saati: bu sona yakın saaatte ise alış veriş, müsteri celp, yani ticaret saatidir. Her türlü hayırlı işler için gerekli okuma ve yazma gibi çalışmalar da başarı elde edilir.

12. Merih Saati: Cuma gününün onikinci saati: Yine bu saatte alış veriş ticaret ve sevgi muhabbet aşk arkadaşlık yapma saatıdır. Bu saat hayırlı talep ve rica dileklere ulaşmak için bir iksirdir. Çok tesir eder.