Cinlerin varlığı ve ayetler ile delilleri, Medyum Kenan Teke Cinlerin varlığı ve ayetler ile delilleri


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla.Alemlerin rabbi olan Allah'a hamd ve Resulullah'a (s.a.v.) 
Salat-ü Selam olsun. Muhbir bir cinin kıssasıdır. Bu cin Davud oğlu Süleyman Aleyhisselema zamanında.
 
Cinlerin Meliklerinin başıdır. Davud oğlu Süleyman (a.s.) dan rivayet edilirki. Günlerden bir gün cinlerin baş melikiyle oturur iken aralarında şu şekil bir konuşma geçer. Süleyman (a.s.) cinlerin baş melikine: Ey cinlerin babası, uzun yıllar eşiyle beraber yaşadığı halde hamile kalamayan bir Kadın vardı. Onun hamile olmasına engel olan sebebleri bana haber verirmisin ? diye sordu.
 
Cinlerin meliki: O zaman da bütün bütün kadınlar hamile kaldı ama yalnız o kadın kalmadı çünkü kısır bir kadındı. Onun hamileliğini engelleyen (ve kısırlaşmasına neden olan) şu dört şeydir. Birincisi : Soğukluk yani kadının Rahminde soğukluk vardı ve hamile kalmasına engel oluyordu. İkincisi : O kadının Rahmi ters dönmüş idi. Üçüncüsü : Onun Rahminde Cin kokusu vardı. Dördüncüsü : Rahminde sarı su var idi. (İşte bunlar olduğu zaman kadının hamile kalmasına engel oluyordu). Diye cevap vermistir H.z Süleyman Aleyhisselam'a
 
Allah c.c.buyurur: Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni beslemelerinide istemiyorum. Şüphesiz rızık veren sarsılmaz kuvvet sahibi ancak Allah'tır. Zariyat: 56 58 ayet.
 
İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cini ise halis ateşten yarattı. Rahman 14 16 ayet
 
Biz meleklere Adem'e secde edin dediğimizde İblisten başka hepsi secde etti. İblis cinlerdendi ve Rabbının emrine karşı çıktı. Onlar size apaçık bir düşman iken hala beni bırakıp onu ve zürriyetinimi kendinize dostmu edineceksiniz. Kehf : 50 ayet
 
De ki:Bir gurup cinin Kur'an dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu. Biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik. Doğru yola iletiyor.Ona inandık artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Cin : 1 2 ayet
 
Bir zaman cinlerden bir topluluğu Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Ona geldiklerinde birbirlerine Susun dinleyin dediler. Okuma bitincede kendi milletlerini uyarmak üzere döndüler. Ey milletimiz dediler biz Musa'dan sonra indirilen kendinden öncekini doğrulayan gerçeğe ve doğru yola götüren bir Kitab dinledik. Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine uyun ve ona inanınki Allah günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı azaptan korusun. Ahkaf: 29 31 ayet
 
Ey cinler ve insanlar topluluğu göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Ancak Allah'ın kudretiyle geçebilirsiniz. Rahman : 33 ayet
 
Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık mesafe akşam dönüşü bir aylık olan rüzgarı boyun eğdirdik
ve onun için katran (petrol) kaynağını da akıttık. Rabbi'nin izniyle cinlerin bir kısmı onun önünde
çalışırlardı. Onlardan buyruğumuza karşı çıkanlara alevli azabı tattırırdık. Ona dilediği gibi kaleler heykeller havuzlar kadar (geniş) leğenler sabit kazanlar yaparlardı bu cinler. Sebe : 12.13 ayet
 
Hz Süleymana belkıs'ın tahtı için Cinlerden bir ifrit sen daha yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm dedi. Benim buna gücüm yeter ve bana güvenilir. Neml : 39 ayet
 
Biz insanı pişmemiş çamurdan değişmiş cıvık balçıktan yarattık. Cine gelince onu da (insandan) daha önce (vücudun gözeneklerine) nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık. Hicr : 26 27 ayet.
İnsanların ve cinlerin salatı, Elleziyne yukuymun salatü;  Yukardaki salat lafzı üç mana ifade ediyor:

1- Cenab-ı Hakka olan nisbet: Rahmet; 2- Meleklerine edilen itibar gibi: Dua ve rahmet; 3- Namaz manasına olarak dua ve rahmet manalarına gelir.