Cinlerin Sınıfları Ve Yasadığı Yerler, Cinlerin esrarı,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Cinler yaratılış itibariyle insanlardan ayrılırlar. Ebu sağlabe el haşeni bir rivayette onlarında
sınıfları vardır. Peygamber efendimiz s.a.v. buyuruyor Cinler Üç gruptur.
 
1 inci gruptakilerin kanatları vardır ve gökyüzünde uçarlar.
2 ci gruptakiler ise yılan ve akreplerdir.
3 gruptakiler ise konar göçer ler grubudur. Bu hadisi Taberani Hakim Beyhaki El esma ves sıfat bölümünde sahih bir hadistir demişlerdir. Bu sebeble cinler insanların çöplük ve mezbele olarak kullandığı ıssız yerlerde yaşamayı tercih ederler. Çünkü insanların artıklarını yediklerinden. İnsanlarla
oturanlar olduğu gibi ıssız yerlerde kaya deliklerinde su kenarlarında ormanlık dağ kesimlerinde 
yaşayanlarıda vardır.
 
Nitekim Nesainin sahih sendli bir hadisinde peygamber efendimiz s.a.v.
Deliklere işemeyin katadeye sordular deliklere işemek neden sakıncalı katade dediki oraları 
cinlerin evleri olduğu söylenir. Cinler deve ağıllarında yani kısac hayvan barınaklarını 
mesken tuttukları söylenir. Bazı rivayetlerde ise Şeytanların sığınak yerleri olduğu denmiştir.
 
Sahihi buharide Ebu Hüreyyeden naklen. Peygamber efendimiz (s.a.v.) le birlikte giderken abdest alması ve defi hacetten sonra taharetlenmesi için ibrik taşıyordum. O önde ben arkada yürürken. Kim o diye seslendi ben Ebu Hüreyye dedim. Bana taharetlenmek için taşlar getir. Kemik ve tezek getirme dedi.
 
Eteğime taşları koyarak getirdim ve yanına bıraktım döndüm. İşini bitirdiğinde yanına gittim 
ve birlikte yürüdük. Neden kemik ve tezek istemediniz diye sordum.Şu cevabı verdiler.
O ikisi cinlerin yemekleridir. Bana Nusaybinli Cinlerden Bir grup geldi iyi Cinlerdendi
Benden yiyecek ve içecek istediler. Bende Allah'a Dua edip rastladıkları kemik ve 
dışkılarda yiyecek bulmalarını istedim. Buhari
 
Kur'an da şöyle buyrulur:
Cinleri dumansız ateşten yarattı. Rahman süresi:Onbenci ayet.
 
Ben ondan daha üstünüm. Beni dumansız ateşten onu ise balçıklı karışmış topraktan yarattın 
dedi. Rahman Süresi:Onaltıncı ayet.
 
Biz Meleklere Ademe secde edin dediğimizde İblis haric (şeytan) hepsi secde etti.iblis 
Cinlerdendi. Kehf Süresi:Ellinci ayet.
 
Ve onu itaat dışına çıkan her türlü şeytandan koruduk buyrulmaktadır. 
Burda Hz Adem den bahsedilmektedir. Saffat Süresi:Yedinci ayet.
 
Dediki: Bana İnsanların öldükten sonraki yeniden diriltilecekleri güne kadar süre ver.
Allah buyurdu: şüphesiz sen süre verilenlerdensin. Araf Süresi:Ondört ve Onbeşinci ayetler.
 
Salih cinler ise: Bize gelince iyilerimizde var başka türlü olanlarımız da. Biz çeşitli
yollara ayrıldık. Cin Süresi:Onbirinci ayet
 
Faiz yiyenler şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkar. 
Bakara Süresi ikiyüz yetmiş beşinci ayeti.
 
Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle demiştir. Şeytan ademoğlunun damarlarındaki kana karışır
damarlarındaki kan gibi akar. Buhari Müslim Nevevi.
 
Bunun yanında cinler, insanların çöplük ve mezbele olarak kullandıkları ıssız yerlerde yaşamayı tercih ederler. Çünkü onlar insanların artıklarını yerler. İnsanlarla birlikte oturanlar olduğu gibi ıssız yerlerde, kaya yarıklarında ve deliklerinde yaşayanları da vardır. Bir hadiste Nisainin senedini Katade ve abdullah İbni Serces'e dayandırarak rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendidimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. Deliklere işemeyin! Katade'ye sordular, Deliklere işemenin ne sakıncası var? Katade dedi oraların cinlerin evleri olduğu söylenir. Cinler deve ağıllarında da otururlar. Bazı rivayetlerde buraların şeytanların sığınak yerleri olduğu kaydedilmiştir.