Cinlerin Hadisler ile Varlığı,cinler hakkında


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Rasulullah efendimiz buyururki,Her insana cinlerden bir arkadaş verilmistir. Sahabe dediki sanadamı ey Allah'ın Resulü Peygamber efendimiz cevap vermiştir evet banada. Ancak Allah beni ona karşı güçlü kıldığı için ve o cinin müslüman olduğundan bana kötü şeyler söylemez. Müslim.8.129 Başka bir hadiste cinlerin varlığı ise şu şekilde anlatılmaktadır.

Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki, Bana nusaybinli cinlerden bir grup geldi. İyi cinlerden di.
Benden yiyecek istediler. Allah'a dua edip rastladıkları kemikler ve hayvan pisliklerinden (dışkı) onlara yiyecek vermesini istedim baska bir rivayette ise kendilerine kemik ve hayvanların dışkılarının yenmesini istedim denmektedir. Buhari. Baska bir hadiste ise, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Cinlerin kaldıkları yerler hakkında bilgi verirken şöyle demiştir. Engerek yılanlarını sırtı çift çizgili yılanları ve küt kuyruklu yani kuyruksuz yılanları öldürün. Çünkü bu yılanlar son ikisi gözü kör eder doğum yapacak adınların çoçuğunu düşürtür. Ellulu vel mercan 72.73 sayfalar. Yine bir başka hadiste. Cinlerden bir ifrit üzerime gelerek namazımı bozmaya çalıştı. Ama Allah bana ona karşı  kuvvet verdi. Bende sabahleyin gelince hepimiz gözünüzle göresiniz diye onu yakaladım mescidin direklerinden birine bağladım. Bu hadis el lulu vel mercan ve buharidedir.1.109 .

Resulullah (s.a.v.) Cinlerin neden yaratıldıkları konusunda şöyle buyurur.Bu hadis
Hz. Aişe (r.anha)dan  rivayetle Melekler Nurdan yaratıldı. Cinler ise Dumansız alevden yaratılmıştır. Hz. Adem ise size Kur'an da belirtilen şeylerden yaratılmıştır. Müslim Bilal bin el harisi anlatıyor. Bir yolculuk yaparken Rasulullahla birlikte bir yerde konaklamıştık. Defi hacet için dışarı çıktılar. Bende peşlerinden ibrik götürdüm.Yanına yaklaşımca bazı insanların bir birleriyle ağız dalaşı yaptıklaını duydum ve sanki kavga eder gibiydiler. Önceden hiç böyle sesler işitmemiştim.Sonra Peygamber efendimiz döndüler bende ey Allah'ın  resulü dedim.Senin yanında bazı erkek sesleri işittim ve kavga ediyorlardı ama ağızdan konuşan kimseyi görmedim. Resulullah s.a.v. efendimiz dediki. Müsliman Cinlerle müşrik (günahkar cinler) bir birleriyle kavga ediyorlardı. Beni hakim tayin ettiler.Kendilerini bir yerlere yerleştirmemi istediler. Bende Müslüman olanları (celis) müşrik alanları ise (gavr'a) yerleştirdim.Celis ve Gavr nedir diye sordum. Celis köyler ve dağlardır.Gavr ise dağlarla denizler arasında olan yerlerdir. :Ebuşşeyh Kitabel el azame. Şeyh İbni Tevmiyye şöyle diyor. Müslümanlar da Kafirler de ittifaken cinlerin mevcudiyetini kabul etmişlerdir.

Çünki cinlerin mevcudiyeti Peygamberler nakiller yapılmıştır. Bu yüzden ilim adamları da sıradan insanlarda cinlerin varlığını kabul etmiştir. Cinleri bazı filozoflar inkar etmektedir. İbni Tevmiye den naklen.Allahu Teala muhammed (s.a.v.) İnsanlara ve Cinlere göndermiştir. Her iki gruba da ona getirdiği. Kitaba inanmayı ve itaat etmeyi farz kılmıştır. Bu iki grubun Rasulullah'ın helal saydığını helal haram saydığını haram saymaları üzerlerine vacibdir Peygamberimizin sevdiğini sevmek sevmediğini sevmemek zorundayız. Peygamber (s.a.v.) efendimizin nübüvvetini inkar eden insan ve cinler ona inanmamış olduğundan yüce Allah tarafından cezalandırılacaktır.

Sahabe ve tabiin
ehl-i sünnet vel cemaat imamları ve diğer imamlar tarafından ittifak edilmiş ve kabul edilmiştir çünkü Kur'an'da. Bir zaman cinlerden bir topluluğu Kur'an dinlemeye san"a yöneltmiştik. Ve de ki bir grup cinin Kur'an dinleyip diger gruplara haber vermişlerdi. Ve allah Peygamber (s.a.v.) e cinlerin durumlarını bilsinler ve kendisinin onlarada gönderilmiş olduğunu anlasınlar diye bunu insanlara açıklamasını emretmiştir. insanlarla cinler arasındaki fark ise Cinler hakkında ise onlar Allah'ın emrine karşı geldikleri için ve isyan ettiklerinden dolayı Fasık adını almıştır, cin ve şeytan aynı maddeden ve aynı gruptandır. Kur'an da şöyle buyrulur, Cinleri dumansız ateşten yarattı Rahman süresi 15.Şeytanlar ise Rabbına karşı geldi ve, Ben ondan daha üstünüm. Beni Ateşten onu ise topraktan yarattın. Rahman süresi 76. Cinler ve Şeytanlar besmele çekmeden yapılan her işe ortaktır,sol elle yenen ve içilenede ortakdır şeytanlar ve cinler bunlar hadislerle anlatımaktadır.