Cin ve Cinler Alemi, Cinlerin Sırrı


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Cinlerin varlığı ayetlerle sabit kılınmıştır. Cin ve cinler alemi hakkında birçok ayetler vardır. Cin çağırmak, cin musallatı, cinler alemi tedavisi bilinen gerçek arasındadır bir kaç ayetle sizlere örnek vereceğim.

Cin suresi 1 ve 2 de ise.
De ki Bir grup cinin Kur'an dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu: Biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik. Doğru yola iletiyor.Ona inandık. Artık Rabbimize hiçkimseyi ortak koşmayacağız.
Cin Sûresi 5 Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.

Cin Sûresi 19 Allah’ın kulu Muhammed O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınıyorlardı da cinlerin kibir ve azgınlıklarını artırıyorlardı. Cin suresii ayet 6

Cennetliklerin cennete, cehennimliklerin cehenneme girmeleri ile şeytan cehennemliklere şöyle dedi; Allah c.c size en gerçek vaad etti. Bende vaad ettim ama ben sözümden döndüm benim sizi küfre zorlayacak bir gücüm yoktu. sadece sizi küfür ve isyana davet ettim sizde benim davetime koştunuz o halde beni kınamayın kendinizi kınayın. Bundan evvel sizin şirk ettiğiniz şeylere ben küfrettim. Zira alimler için azabı elim vardır. Azaptan başka birşey yoktur
. ( İbrahim 22 )

Bir kimse Allah c.c zikrinden iraz ederse ona biz şeytanı musallat ederiz. Şeytan da daima ona yakın olur ( zuhruf 36 ) cinler hakkında ayetler Zariyat 56 .58 ayet. Ben Cinleri ve İnsanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.Ben onlardan rızık istemiyorum.Beni beslemelerini de istemiyorum. Şüphesiz rızık veren sarsılmaz kuvvet sahibi Allah'tır.


Rahman suresi 14 ve 15 ayetinde ise. İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cini ise halis ateşten yarattı. Kehf 50 ayetinde Biz Meleklere Adem e secde edin dediğimizde İblis ten başka hepsi secde etti. İblis cinlerdendi ve Rabbının emrine karşı çıktı.

Onlar size apaçık bir düşman iken hala beni bırakıp onu ve zürriyetini kendinize dostmu edineceksiniz. Ahkaf 29 ve 31 ayetlerinde ise.Bir zaman cinlerden bir topluluğu Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik.Ona geldiklerinde birbirlerine Susun dinleyin dediler. Okuma bitince de kendi milletlerini uyarmak üzere döndüler. Ey milletimiz dediler biz Musa dan sonra indirilen kendinden öncekini doğrulayan gerçeğe ve doğru yola götüren bir Kitab dinledik. Ey kavmimiz Alah ın davetçisine uyun ve ona inanınki Allah günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acı azabtan korusun.

Rahman 33 de ise .Ey Cinler ve İnsanlar topluluğu göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Ancak Allah ın kudretiyle geçebilirsiniz. Rahmân Sûresi 31 Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar! Rahmân Sûresi 39 İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak.

Rahmân Sûresi 56 Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Rahmân Sûresi 74 Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştu. Sebe süresi 12 ve 13 ayetinde ise. Süleymana da sabah gidişi bir aylık mesafe akşam dönüşü bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik ve onun için katran petrol kaynağını da akıttık Rabbi nin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan buyruğumuza karşı gelenleri alevli azabı tattırdık.Ona dilediği gibi kaleler heykeller, havuzlar kadar geniş leğenler sabit kazanlar yaparlardı.

Neml suresi 39 ayette.
Hz .Süleymana Cinlerden bir ifrit.Sen daha yerinden kalkmadan ben onu sana getirrim dedi.Benim buna gücüm yeter ve bana güvenilir. Belkısın tahtı icin demistir.Hıcr 26,27
ayetlerinde .Biz insanı pişmemiş çamurdan değişmiş cıvık balçıktan yarattık.Cine gelince onuda insandan daha önce vücudun gözeneklerine nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık.

İsrâ Sûresi 88 De ki Andolsun insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler.Kehf Sûresi 50 Hani biz meleklere Adem için saygı ile eğilin demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblisi ve neslini kendinize dostlar mı ediniyorsunuz Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu zalimler için ne kötü bir bedeldir. Neml Sûresi 17
Süleyman’ın cinlerden insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.

Secde Sûresinin 13. Ayetinde Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik.Fakat benim Andolsun cehennemi hem cinlerden hemde insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir.


Sebe Sûresi14 Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.
Sebe Sûresi 41 Melekler derler ki Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.

Sâffât Sûresi 158 Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah’ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Fussilet Sûresi 25 Biz onların başına birtakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz azap onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı.

Fussilet Sûresi 29 Ateşe giren inkârcılar şöyle derler Rabbimiz Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar.
Ahkâf Sûresi 18 İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır.

Nâs Sûresi De ki Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden insanların Rabbine insanların Melik’ine insanların İlah’ına sığınırım
Ey insanlar! Şeytanın ayak izlerine uymayın. Kim şeytanın ardına takılırsa bilsin ki, o hayasızlığı ve fenalığı emreder.Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı. Fakat Allah, dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir. Nur 21. Ey cin ve insan toplulukları! Size ayetlerimizi anlatan ve bugünle karşılaşmanızdan sizleri uyaran peygamberler gelmedimi. Kendi aleyhimize şahidiz" derler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kâfir olduklarına şahitlik ettiler.

Enam 130
Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresini aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ama Allah'ın verdiği bir güç olmaksızın geçemezsiniz ki!. Rahman 33
Ey Muhammed! Kur'an'ı dinleyecek cinlerden bir kısmını sana yöneltmiştik. Onlar Kur'ân'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine "susun" dediler. Kur'ân'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

Ahkaf 29
Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınıyorlardı da cinlerin azgınlık ve kibirlerini ve şımarıklıklarını artırıyorlardı. Cin 6 Ey Muhammed! De ki; cinlerden bir topluluğun bir gurubun Kur'an'ı dinledikleri bana vahyolundu. Onlar şöyle dediler; Doğrusu ki bizi doğru yola götüren, hayrete düşüren bir Kur'an dinledik de ona inandık. Resûlüm!De ki: Hakikat bir takım cinnin Kur'ân dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz, hayret verici bir Kur'ân dinledik. Cin suresi ayet 1.

1- Enes (radiyallahu anh) rivayet ediyor peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) helaya girerken Ya Rabbi! Dişi ve Erkek cinlerin şerrinden sana sığınırım derdi. Müslim, Ebu Davud rivayet etmişlerdir.

2- Selman El-Farisi anlatıyor: Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) bizi kıbleye karşı abdest bozmakta, sağ el ile taharet almaktan, taşlar ile taharet alırken taşların üçten (3)aşağı olmasından, birde tezek ve kemikle taharet almaktan nehyetti (yasakladı) men etti ve yine kemik ve tezekle taharet almayınız, çünkü onlar cinlerin tamahı azığıdır yemeğidir, buyurmuştur.Tirmizi rivayet etmiştir.

3- Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyuruyor: ŞeytanAdem oğlunun (İnsanın) kan damarlarında dolaşır.Buhari rivayet etmiştir.

4- Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyuruyor: Sizlerden biriniz bir şey yeyip içtiği zaman sağ elle yesin ve içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve içerler.Müslim rivayet etmiştir.

5- Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)'in yanında sabaha kadar uyuyan adamdan bahsedildiğinde, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Şeytan bu adamın kulağına işedi buyurdu. Buhari rivayet etmiştir.

6- Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyuruyor: İyi Rüya Allah'tandır. Kötü Rüya Şeytan'dandır. Sizlerden biriniz kötü rüya gördüğü zaman sol tarafına üç defa tükürsün ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın. O zaman zararı dokunmaz. Buhari rivayet etmiştir. Cinleri göz ile görmek imkansızdır. Cinler ile işaret yolu ile temas sağlanmaktadır. Cinler son derece latif varlıklardır ve dumansız ateşten yaratılmıştır.

Cinler alemi, cinlerde tıpkı insanlar gibidir diyebiliriz. Bu yanlış olmaz. Cinlerde insanlar gibi doğup büyüyüp ölürler ve aileleri vardır. Zaman zaman insanlar ile de ilişki kurdukları olur. Cinler genelde ıssız kimsenin uğramadığı, büyük su kenarlarında veya pis yerlerde olurlar.


Dört büyük cin padişahlarının isimleri sırası ile : Mazerin, Kemtamin, Kasveretin, Taykelin.