Cin Çarpması, cinlerin bilinmeyenleri


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Şeytan'ın Allah tarafından insanlar üzerine musallat edildiği insanı cin çarpması doğrudur. Bu Kur'an da açıklanmıştır. Şeytan çarptığı insanda fiziki değişiklikler yapabilir ve beyin dalgalarını kontrol altına alıp istediğini yaptırır veya söyletebilir.

Rahman süresinde (maricin min nar) cinleri ise dumansız ateşten yarattı hıcr süresinde cinlere gelince onuda insandan daha önce vucudun gözeneklerine nüfuz eden kavurucu bir ateşten yarattık. Her ne kadar cin çarpmasının tabiat olaylarından sayıldığı, şeytanın içine girmediği ve ona çarpmadığı şeklinde iddalar varsada bakara 275 ayet cin çarpmasını kabul etmeyenlere karşı açık bir delildir. İmam Taberi  bir hadiste; Bana Beşir anlattı, o Yezid'den o da Said ibni katade'den duymuş, cahiliye döneminde faiz bir kişiye belli bir süre için borç verilmesi, süre dolduğunda borçlu borcunu ödeyemezse, borcu bir miktar artırılarak yeni bir süre verilmesi şeklinde uygulanıyordu.

Allah'u Teala faiz yiyenlerin kıyamet günü mezarlarından şeytanın çarptığı kişiler gibi kalkacağını açıklamıştır. Yani şeytan faiz alan kişiyi dünyada tuzağa düşürmüş, dokunup çarpmış, dolayısıyla aklını çelmiştir. Taberi tefsiri c.3. s.101.Matar bin Abdurrahman el ağnak anlatıyor: Ummu Eban bint el vazi'bin zari'bin amr el abdi anlattı ki kendisinin bir deli oğlu varmış veya kız kardeşinin deli oğlu varmış.

Medine'de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)i ziyaret etmiştik. Dedim ki ;Ey Allah resulü, benim deli bir oğlum (veya yeğenim) var, onu sana getirdim, Allah'a onun için bir dua etsen. Onu bana getir diye buyurdu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hemen çocuğun yanına gittim, onu daha önce hayvanın üzerine bağlamıştım. Bağlarını çözdüm üzerindeki yol elbiselerini çıkardım yeni temiz elbiseler giydirdim. Sonra elinden tutup  Resulullah (s.a.v.) e getirdim. Onu önüme getir ve göreceğim şekilde sırtını aç, buyurdu. Dediğini yaptım, elleriyle elbisenin üst ve alt tarafını tutarak, sırtına vurmaya başladı, çocuğun sırtında ellerinin izi çıkıyordu. Dışarı çık Allah'ın düşmanı! diyordu

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Çocuğun bakışları değişmeye başladı ve önceki bakışlarından eser kalmadı. Resulullah daha sonra çocuğu önüne oturtup,dua ederek elini yüzüne sürdü. Bu olaydan sonra herkes çocuğu el üstünde tutmaya başladı. Mecmauz Zevaid.9/9.


Cabir bin Abdullah anlatıyor: Resulullah (s.a.v.)le birlikte gezmeye gitmiştik . Ağaçlık bir yerde konakladık, bahra vakım denilen yerde kadının birisi çocuğunu elinden tutarak Peygamber efendimiz (s.a.v.)e getirdi. Ey Allah'ın Rasulü, dedi, şeytan bu oğlumu tasallut altına aldı dedi. Peygamber efendimiz (s.a.v.) çocuğun kendisine yaklaştırılmasını istedi, sonra ağzını açmasını buyurdu. Annesi çocuğunun ağzını açtı, Peygamberimiz Kur'an'dan bazı ayetleri okuyarak çocuğun ağzının içine üfledi. Sonra 3 defa çık ordan Allah'ın düşmanı, ben Rasulullah'ım dedi, daha sonra anasına dönüp: Endişelenme, oğluna bir daha böyle bir şey asla olmayacak buyurdu.Taberi el- avsat'ında rivayet etmiştir.

İbni Abbas anlatıyor: Kadının biri çocuğunun elinden tutup Resulullah'a getirerek, Ey Allah Rasulü, dedi bu oğlum deli, gece ,gündüz, sarası tutup,hayatı bize zehir ediyor. Resulullah (s.a.v.) çocuğun göğsünü sıvazlayıp, dua ettikten sonra, nüzerine üfledi.O an çocuğun içinden çağla büyüklüğünde bir şey çıkıp kaçtı gitti.Hadis, Ahmed, Müsned1/254 darimi 268

Bir hadiste peygamber efendimiz buyuruyor, herkese cinlerden bir arkadaş verilmiştir. Sahabe sordu sanadamı ey Allah rasulü ? Rasulullah cevap verdi evet bana da. Ancak beni ona karşı güçlü kıldığı ve o müslüman bir cin olduğu için bana kötü şeyler söylemez. Sahihi Müslim rivayet etmiştir. Salih Cinler iyi insanlar gibidir. Cennete gireceklerdir. Kötülerde şeytanlar cehenneme girecektir.

Cin tasallutundan doğan bir hastalık Kur'an'a karşı direnemez. Kur'an dağ üzerine indirilmiş olsa dağı parçalayan , yer üzerine indirilse yeri yaran Kelam-ullah'a karşı cinlerin sebeb olduğu hastalıklar nasıl direnebilirler ki. Kur'an'ın şifa vermediğine Allah da şifa vermez, Kur'an'ın defetmediği bir illeti Allah'da defetmez.

Allah buyuruyor, Bakara ikiyüz yetmiş beşinci ayetinde (275) Faiz yiyenler şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkar. Allahu Teala faiz yiyenlerin kıyamet günü mezarlarından şeytanın çarptığı kişiler gibi kalkacağını açıklamıştır. Yani şeytan faiz alan kişiyi dünyada tuzağa düşürmüş, dokunup çarpmış, dolayısıyla aklını çelmiştir. Taberi tefsiri yüz üç (103). Kim Rahmanın zikrini görmemezlikten gelirse O'na bir şeytan saldırtırız; artık o, nun yanından ayrılmaz, ona sürekli olarak kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur.

Cinler, geçmiş yaşam içinde Kur`ân öğretisine göre Eyyûb (a.s.)a da büyük eziyetler vermişler ve o, aşağıda yazacağımız, gene Kur`ân`da öğretilen, duaya devam ederek kendini kurtarmıştır.
Bu duânın tekrarı ile beynin yaydığı dalgalar, beyin çevresinde bir koruyucu manyetik kalkan oluşturduğu gibi; sivrisinek kovucu tabletlerin yaydığı kokunun sivrisinekleri zararsız hâle getirmesi gibi, cinleri de tesirsiz bırakmakta ve onları rahatsız ederek uzaklaşmaya zorlamaktadır.

"Ayetel Kürsî" ve "Kul eûzüler", kişinin ruh gücünün yükselerek cinler karşı koymasını temin etmektedir. Aşağıda öğretmekte olduğumuz âyetlerden oluşan duâ ise âdeta laser tabancasının ışınları gibi cinleri vurmakta ve onları uzak durmaya mecbur etmektedir. Uzaylılara inanan, onların etkisinde olan kişilerin yanında bu duayı içinizden okumaya başladığınız zaman göreceksiniz ki, cinleri, onu yanınızdan uzaklaşmaya mecbur kılacaktır. Ya da, onu ter basacak, sıkıntıya düşecek, konuşması insicâmını yitirip, arada gereksiz kelime ve cümleler kullanmaya başlayacaktır. Böyle güçlü baskı altına girmiş bir kişinin kurtarılması arzulanıyorsa, çevresindeki bir kaç dostunun biraraya gelerek, aynı zaman zarfında ona yönelik bir biçimde 300 (üçyüz) defa Kur`ân`da bulunan bu duâyı okumaları ve mümkünse günaşırı üç kere bu işlemi tekrar etmeleri tavsiye olunabilir.

Böyle bir kişi, bu duâyı kendisi okursa, 30-50 defadan sonra kendisini sıkıntı basabilir, başına ateş çıkıyormuş gibi hissedebilir, uyku hâli bastırıp tesbihi elinden bırakabilir. Ya da daha şiddet gösterileri arzusu duyabilir. Bu cinlerin etkisi altında olmasından; o duâyı kestirip, okutmamayı arzu etmelerinden dolayı, yolladıkları impulslar sonucudur. Şayet kişi, okumaya devam ederse, bu tesirler bir süre sonra azalır ve o kişi rahatlar. Ama gene de bir ay kadar o duâya devamda yarar görülmektedir. Cinni olmayanlarda ise, ne kadar okunsa, bahsedilen hâller görülmez.
Evet, bu konuda son uyarımızı yapalım. Cinlerden korunmanın yolu, bu konuda bilgilenmekten geçer. Öyle ise bilgilenelim ve çevremizi bu konuda uyaralım.