Çarşamba Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri,utarit saati


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Utarit yıldızı (gezegeni) günü Çarşamba:Çarşamba Gününün Hayırlı ve Şer Vakitleri :

Yıldızı zühre,günü cuma, tabiatı barid yabis, ulvi meleği Aynıyail, sufli müvekkili Zübea :
Yıldızı zuhal, günü cumartesi, tabiatı barid ratb, ulvi meleği Kesfiyail, sufli müvekkili Müzheb:
Yıldızı Güneş (Şemş) , günü pazar, tabiatı har yabis, ulvi meleği Rukyail, sufli müvekkili meymun:
Yıldızı Ay (Kamer), günü pazartesi, tabiatı barid ratb ulvi meleği Cebrail, sufli müvekkili Mürre :
Yıldızı Merih, günü salı, tabiatı har yabis, ulvi meleği semsemail, sufli müvekkili Ahmer:
Yıldızı Utarit, günü çarşamba, tabiatı mümtezic, ulvi meleği Mikail, sufli müvekkili Burkan:
Yıldızı Müşteri, günü perşembe, tabiatı har ratb ulvi meleği Sarfiyail, sufli müvekkili Şemhureş:
Utarid kevkebi (yıldızı) Nevruz girdikten sonra 50 veya 70 gün geçmeyince gökte görülmez daimi olarak doğuda görülen yeri yöndedir. Bir takım kişilerde bu yıldız (kevkeb) Nevruz'dan 20 gün sonra göğün doğu kesiminde 20 günden 70 güne kadar görüldüğünü iddia ederler.

Allah en doğrusunu bilir. Bu yıldız (kevkeb) beyaz bir kevkeb (yıldız) kısmetini İkizler ve Başak burçlarından alır. Hazreti Adem'in çocuklarından (Habil) ile (Kabil) bu gün içinde doğmuşlardır. Utarid uydusu (yıldız) kevkebi kuru, toprağa intisabı olan rüzgarlı ve cesedi bir yıldızdır.  Gök katları devrini güneş gibi altı ayda geçer. Utarid yıldızının (kevkebinin) özel günü olan Çarşamba gününün saatlerinde, canlılardaki etkisi, nisbeti ve sıfatları özellikleri.
Çarşamba günü pazar gecesi
1. Utarid Saati : Çarşamba gününün birinci saati : Bu günün birinci saati sevgi muhabbet, bağlılık işlerine elverişli iyi bir saattir Bu saatte muhabbet sevgi kalpleri birleştirme dost kazanmak için uygun bir saattir. Utarid'e mensub olan bir saattir. Hüsni kabulün, Kazayı hacetin temini, celb ve teshiri muhabbet ve meveddetin daimi ve teshiri için ezkar okuma ve yazma zamanı.
2. Kamer (ay) Saati : Çarşamba gününün İkinci saati : Ayırma , dağıtma ara bozma kin adavet nifak sokmaya en uygun en elverişli bir vakittir. Hayırsız bir saattir. Yapılan işler tersine döner. Kötülük dışında hiç bir iş yapılmaz. Kamer (ay)'a ayit ve mensubu nahısdır. Bu saatte başlanılan ve görülen yapılacak işlerde hiç bir şekilde hayır görülmez. yalnız ve sadecee kötü işlere elverişlidir.
3. Zühal Saati : Çarşamba gününün üçüncü saati : Bu saatte anlaşma ve birleşmeye elverişli bir zamandır küsleri dargınları barıştırma sevgililerin arasını bulma dostluk mutlulu gibi. Nahıs işler şerre yarayan bağlılık ribad işlerinin vaktidir. Ters ve nahıs bir saat Zuhal'e mensub bulunmaktadır. O saate gelindiğinde kahir ve tedmir, ilkayı adavet, tefriki beyin, tesliti cin ve emraz, ibtali ticaret gibi fenalığa ait her işi yapmaya tevessül edilir.
4. Müşteri Saati : Çarşamba gününün dördüncü saati : Dilleri düğümleyip bağlamaya elverişli bir vakittir. Sevdiğinin veya sana çok konuşan zan besleyenlerin içindir. Bu günün uğurlu saati olduğundan hayır manasında aklan herşey için müsaittir. Saatı ekber ve Müşteri mensubu olan A'malı hayriyyeden ve meşrudan her arzu olunan işlere teşebbüs edilirse muvaffak olunur. Her türlü hayırlı işlere yapılırsa ve duası okunursa kabul olunur.
5. Merih Saati : Çarşamba gününün beşinci saati : Hükümdar veya hükümet başkanlarının ve büyüklerinin yanına gitmeye hacetini isteme yardım talep etme gibi işlere uygun bir saattir. Uğursuz bir saat olduğu için fena kötü işler yapılmasına uygun bir zamandır. Nahıs (zıd ve ters) Merih mensubu olan bir vakittir. Umuru hayrıyyeden gayri her iş için münasib bir saat muvaffak olunurda. Şerli ve kötü niyetli yapılan işlerin vakti.
6. Şems Saati : Çarşamba gününün altıncı saati : Nikah ve evlenmek birleşmek için en güzel en uygun zamandır. Hayırlı bir mesud bir saattir. Hayırlı her iş yapılır. Yolculuğada bu saatte çıkmak iyidir.Şems'e (Güneş) mensub olunan bir saat. Berren ve bahren seferde temini selamet ve hayra bil cümle ef'ali makbule ve memduhaya müsait bir saattir.
7. Zühre Saati 
Çarşamba gününün yedinci saati : Kadınlarla ilgilenme ve sevgi dostluk muhabbet aşk için en uygun en elverişli bir saattir. Bu saat iyi bir saat olduğundan tüm işler yapılabilir.
8. Utarid Saati
Çarşamba gününün sekizinci saati : Şöhret olmak övünmek ve güç kazanmak için uygun bir zamandır. Bu saatte cin davetleri ruh çağırma büyü muska sihir nazar için ve korku ve evhamın giderilmesi için müsait bir vakittir.
9. Kamer Saati
Çarşamba gününün dokuzuncu saati : Devletin savaşmasına ve savaş araç gereçlerinin yapılmasına düşmana karşı hazır olma vaktidir. Uğursuz bir vakittir. Hiç bir işe teşebbüs edilmez.
10. Zühal Saati
Çarşamba gününün onuncu saati : Bu vakit aşk muhabbet sevgi sevgililer için en güzel en uygun vakittir. Bu vakitte aşk bağlama yapmak arası bozuk olanların arasını bulmak için bulunmaz bir zamandır. Dilek hacet hayırlı işler için ve bir talepte bulunmak isteniliyorsa bu vakit arası açık olan küsler için barıştırmaya uygun vakittir. aşık etme sevişme bağlamak celbe müsaittir.
11. Müşteri Saati
Çarşamba gününün onbirinci saati : Bu saatte ilaç almak içmek şifa için uygundur. Bu saat çok hayırlı bir vakit olduğundan, her türlü hayırlı iş iyi netice verir.
12. Merih Saati
Çarşamba gününün onikinci saati : Hükümdarlar veya büyükler ileri gelenlerden hacetini ve yardım istemek için de uygundur. Merih yıldızı nahıs bir saat olduğundan her türlü kötülüğe müsait bir zamandır.