Büyücülük, büyüler


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Büyücü ve şeytanın anlaşma sonucu olağan dışı olayların vuku bulmasıdır büyü
. Bu anlaşmada şeytan büyücüden şirk olan işleri istemesi sonucu varılan bir anlaşmadır. Ayetleri ayakları altına almak üzerine oturmak pislikle ters olarak yazmak okumak besmele çekmeden şeytana adak verip hayvan kesip şeytanın istediği yerlere bırakmak, ateşe tapmak konuşmak veya tapınmak ,

Anlaşıldığı gibi şeytanlar ve cinler anlaşma yapmadan büyücüye itaat etmezler büyücü küfrü ne kadar fazla ise şeytan da ona o kadar çok yardımcı olur ve her isteğini yerine getirir.

Büyücülük İbni Kuddame el makdeside der ki: Büyü, kağıt haline getirilen düğüm, söz veya yazı ile ifade edilen bir kalem yada dolaylı yoldan hedef alınan kişilerin bedeninde aklında veya kalbinde tesiri görülen bir sözdür.

Gerçektir öldürücü ve hasta edici olanlarıda vardır. Erkeği karısına karşı tutan ve ereksiyonu önleyici, karıyla kocayı birbirinden ayıran, birini digerine düşman kılan yahut iki karşı cins arasında muhabbet peyda edenleride vardır.
Binlerce yıl önceleri durum böyle değildi büyü insan yaşamının özünde bulunan bir olay bir gerçekti.

Eskiçağ insanının çevresi gizli güçlerle insan üstü varlıklarla kuşatılmış çevrilmişti.İnsan yalnız kendi yaşamı değil kendi yaşama ortamında başka varlıkları görür gibi sayıyordu.
Eski çağ insanı düşüncesinde gizli diye bir kavram yoktu.

Ruh cin peri birer gerçek varlıktı. Ruhlar ikiye ayrılıyordu iyi ruhlar kötü ruhlar iyiler iyilik için kötüler kötülük etmek için uğraşan varlıklardı
.İnsanlar
insan üstü güçler karşışında bütün insanların sığındığı tek yetkili din adamları Rahipler İyi ruhları çağırır kötü ruhları kovarlardı. Eski çağ insanı bunun doğru olduğuna inanırdı.

Anadolu’da özellikle Hititler insan toplumunun başına gelen tüm yıkımları arkasında tek sebeb olan alın yazısı vardı insan ne yapsa etse ondan kurtulamaz alın yazısı iyiliğe iyilik kötülüğe kötülük ederdi insan ettiğinin karşılını görür kendi görmezse çocukları torunları görürdü. İşte bundan kurtulmanın tek yolu okutmak üfletmek büyü yaptırmaktı.büyü insanı yıkımdan kurtaran gerçekti araçtı bir uygun yoldu.
Her şey gibi büyü yapmanın da zamanı vardır.

Büyü genellikle gece yapılır. Ancak şeytanla tam işbirliği halinde olan büyücüler için saatin de önemi olmayabilir. Bu arada büyünün cinsine göre zamanı ayarlanır. Ara açmak, ayırmak, düşman etmek için olan büyüler, ayın onbeşinden itibaren yeni ay küçülmeye başladığı zaman yapılır. Bağlamak, emre almak yani muhabbet için olan büyülerse ayın hilal halinden onbeşine kadar olan döneminde, yani ay büyürken yapılır.Büyü
başka deyimle gizli güçlerle iyi ruhlarla kötü ruhlarla yapılan gizli konuşmaydı. Bunu ancak görevli yapabilirdi. Mısır’da Mezepotamya’da Çin’de Hint’te (Hindistan) Anadolu’da büyü yapılırdı.

Büyü insan yaşamı için bir gerçekti büyüsüz edemez yaşayamazdı. İnsanların yaşamı sürdürmesi büyü ile sınıflandırılır bir takım güçlerin anlaşmalarına bağlıydı iyi ruhlarla kötü ruhlara bir yer tanıma bu yapılınca gizli güçler bir birinin yetki alanına girmez birbirlerinin işlerine karışmazlardı böyle inanılırdı.

Bu düzen bozulursa hastalıklar yıkımlar sarsıntılar alır yürürdü. Anadolu değişik ulusların karışıp kaynaştığı yer olma sebebi ile büyünün en yaygın olduğu en çok uygulanan büyü türlerinin en yaygın bulunduğu bölgeydi. Anadolu ya büyü komşularından gelirdi özellikle babil ulusu gök bilimlerine çok önem verirdi. İnsan varlığı yıldızların yönetimi altında sanılırdı yıldızlara taparlardı o dönemler yıldızlar canlı uslu düşünüp taşınan varlık olarak bilinirdi.

İnsanın başına gelen olaylar iyi olsun kötü olsun yıldız etkisi sebebiyle gerçekleştiğine inanılır: Oysa çok büyük hata ediyorlardı gerçek olan tek bir Allah’ı inkar edip yıldızlara tapmakla ne büyük gaflette idiler. Babil gök bilimcileri astrologlar birer büyücüydü bunlar insanların başlarına gelmiş gelecek olan ne varsa bilir gözüyle bakılır öyle inanırlardı yıldızlara bakar insanları aldatırlardı devlet büyükleri krallar yapacakları işleri bu büyücülere yıldızbilimcilere danışırlardı.

Eski çağ Anadolusunda özellikle Hititler Urartular Frigyalılar Lidyalılar bütün eski çağ Anadolu ulusu bu inanç onlarda yaygındı. Kralların özel büyücüleri Fenikelilerde Mısırlılarda böyle büyücüler vardı görevleri belliydi toplumda ayrı bir grup olarak yaşarlar bir hastanın iyileşip iyileşmeyeceğini bu büyücüler okuyup üfler bilir bildirirlerdi.

Sümerler büyü işlerinde özel görevli bulundurur ona bir din adamı gibi saygı duyarlar tapınaklarda dururlardı bilici kahin bunlar en başarılı büyücülerdi sümerler büyücülerin etkisi altında idiler büyücü bütün hastalığın nereden gelip nereye gideceğini cinler perilerle şöyleşir inmeli çarpılmış kırılmış hastalanmış kimse büyücüye götürülür onun önerisi ne göre gereği yapılırdı sümerler de büyü bir deneydi bitki hayvan kemikleri boynuzlar bağırsak değişik nesnelerle yapılırdı büyüler hastalanan kimse büyücüye götürülür büyücü okur üfürür yıldızlara bakar alınyazısını yorumlar kötü cinler kötü ruhlarla olan ilgisini söyler hastanın yaşayıp yaşamayacağını bile açıklardı.

Bütün bu davranışlar birer (ilaç) niteligi taşıyan bu
Büyücüler, ölümden sonraki işlerede bakardı. Ölen bir kimsenin ruhunu kötü cinlerin saldırısından korumaya çalışır,gerekli işlemleri yapar, ilaçlar düzenler ölünün gövdesini yıkar, yağlar, ilaçlar gömüldüğü yere koruyucu nesneler koydurturdu. Benim bunları yazma sebebim büyünün ilk çağ insanlarından kalma devam eden gelenek olmasıdır.i.ö.xv yüzyıllarda babil büyücüleri kralları imparatorları titretecek nitelikte idiler.

Büyünün kullanıldığı ikinci ülke Hint büyücülüğü Hindistan kutsal hint kitaplarında yılanlar ejderler değişik türden yırtıcılar hint büyücülüğünde ilginç şekilleridir hint büyüsü doğa dışıdır denilemez. Hititlerde olduğu gibi doğa olayları ile uğraşmaz yağmur yağdırmaz insanı kırk yerinden parçalar sonra birleştirir diriltir insan birkaç yılanı yutar mızrağı karnından sokar sırtından çıkarır oysa Hititler bolluk olsun savaşta başarı olsun hastalıklar ortadan kalksın diye kuraklık kıtlık olmasın diye bir sürü okuma üfürme yalvarı yakarma kurban kesme adak sunma saç saçma yapar işte Hitit büyüsü. İranda özellikle ateşe tapanlar büyücülük din inancı olarak yaygındır.

Keldaniler büyücülükte çok önemliydiler büyücülüğün en yayıldı geliştiği alan hint iran mezepotamya Anadolu mısır Yunanistan roma çizgisi üzerinde olduğu görülmekte. Büyülerin üç temel hususları


1- Kötü ruhlardan kötü güçlerden kaçınma. İyi ruhlara sığınma.


2- doğa olayları karşışında üstün güce sahib olma bir gücün yardımını dileyerek insana yıkım getiren doğa olayını değiştirmeye çalışmak.

3-  koruyucu güç gök tanrılarından büyücü insan üstü bir gücün koruyuculuğuna sığınmadan edemiyor .üçüncüsü bütün büyülerde insan üstü gizli güçlere sığınma onlardan yardım alma istenmeyen olayı önleme istenilene yönelme.

Keldanilerin burçları bilmeleri yaşadıkları bölgede yıl gün ay düzeni 360. 365 gün yıl süresi 12 ay 7 gün önemliydi gökte on iki burç oluşu gök varlıkları ila dünya arasında olay bağlantısı fırtınalar sıcaklar soğuklar güneşin doğup batışı ayın doğup batışı bunlarla ay içi giden yıldızlar büyüde etkili oluyordu. Bu sebeble büyücülük o dönemlerde çok önemli bir gerçekti.


Cahiliye Araplarında büyü, cahiliye döneminde araplarda sihir (büyü), fal okları atmak, yıldızlara bakarak geleceği kestirmek, yatay ve dikey çizgilerle büyülü olduğuna inanılan şekiller çizip içine farklı şekillerle ve bunlardan gizli anlamlar çıkarma gibi büyücülük uygulamaları yapmaktaydılar. Bu işaretler ve şekiller manalar yahudiler, İranlılar ya da Yunanlılardan alınmıştı.

Arap geleneğine göre Hazret-i Süleyman, büyü ve kudret formüllerinin bir bölümünü öğrencilerine verdi, onlar da bu büyüleri gözlerden uzak vahalarda sakladılar. Zamanla büyülü sözcük, dua ve tılsımlarla mağaralar dolusu hazinelere sahip oldukları söylenen büyücüler, daha sonraları dünya üzerindeki güç dengesini elinde tutan okültist, bir grup oluşturdular.