Büyü ve Ayetlerin Delilleri, Büyü hakkında ayetler


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Büyü ve Ayetlerin delilleri ve büyü ile ilgili ayetler, Kur'ân-ı Kerim de Hârût ve Mârût'un geçtiği âyette şöyle buyurulmaktadır. Süleyman'ın egemenliği konusunda onlar şeytanların (uydurup kulaklarına) okuduklarına tabi oldular. Halbuki Süleyman (büyü yaparak) Allah'ı inkar etmedi ama şeytanlar inkar edip kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de iki meleğe Hârût ile Mârût'a indirilenleri (bildirilenleri) öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi Biz ancak imtihan için gönderildik yanlış yapıp küfre girmeyin' demeden kimseye bir şey öğretmiyorlardı.

Onlar o ikisinden kişiyi eşinden ayırmada kullanacakları
şeyi öğreniyorlardı ancak onlar Allah izin vermedikçe öğrendikleri ile kimseye zarar verebilecek değillerdir. Onlar, kendilerine zarar vereni fayda vermeyeni öğreniyorlar. Ayrıca onu (sihri) bedel ödeyerek alan ve uygulatanların ahirette hiçbir nasiplerinin olmayacağını da çok iyi biliyorlar. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötü keşke bunu bilseler! (Bakara/2/102).

Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un sihirbazları ile Hz. Mûsâ'nın bunlara karşı yürüttüğü mücadele anlatılmıştır. Bu âyetlerde sihirbazların yaptıkları şeyin göz bayma (bir çeşit illüzyon) ve insanları korkutarak etki altına alma ve hayal görmelerini sağlama olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bunların illüzyon yoluyla yılan suretinde gösterdikleri ipleri ve değnekleri Allah'ın, peygamberi Mûsâ'ya lütfettiği mucize sayesinde yok olup gitmiştir (A'râf 7//116 ).

Allah şöyle diyecek Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim beşikte iken de yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun Sana kitabı, hikmeti Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu doğuştan kör olanı, alacalıyı iznimle iyileştiriyordun (yine) benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkâra sapanlar Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir demişlerdi (de) İsrailoğullarını senden geri püskürtmüştüm (5/110).

Biz Kitabı üzerine yazılı bir kağıtta göndersek ve onlar elleriyle dokunsalar bile inkâr edenler tartışmasız bu apaçık bir büyüden başkası değildir derler (6/7)
. Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki bu gerçekten bilgin bir büyücüdür. (7/109).Hz.Musa Siz atın dedi (Asalarını) atıverince insanların gözlerini büyüleyiverdiler onları dehşete düşürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiş oldular (7/116). 

İçlerinden bir adama İnsanları uyar ve iman edenlere muhakkak kendileri için Rableri katında gerçek bir makam olduğunu müjde ver diye vahyetmemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi İnkâr edenler gerçekten bu açıkça bir büyücüdür dediler (10/2). Hz.Musa Size hak geldiğinde (böyle) mi söylersiniz bu bir büyü müdür oysa büyücüler kurtuluşa ermezler dedi (10/77). Firavun Bana bütün bilgin büyücüleri getirin dedi (10/79). Onlar atınca, Musa dedi ki Sizlerin (ortaya) getirdiğiniz büyüdür Doğrusu Allah onu geçersiz kılacaktır Şüphesiz Allah bozgunculuk çıkaranların işini düzeltmez (10/81).

O'nun arşı su üzerinde iken amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur Andolsun onlara Gerçekten siz ölümden sonra yine diriltileceksiniz dersen inkâr edenler mutlaka Bu, açıkça bir büyüden başkası değildi derler (11/7). Mutlaka gözlerimiz döndürüldü belki biz büyülenmiş bir topluluğuz diyeceklerdir (15/15). Biz onların seni dinlediklerinde ne için dinlediklerini gizli konuşmalarında da o zalimlerin Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliriz (17/47). Andolsun, biz Musa'ya apaçık dokuz ayet (mucize) vermişti işte İsrailoğullarına sor onlara geldiği zaman Firavun ona Gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyorum demişti (17/101).

Dedi ki Ey Musa sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun (20/57)
. "Madem böyle biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz şimdi sen bir buluşma zamanı ve yeri tesbit et bizim de senin de karşı olamayacağımız açık geniş bir yer olsun dedi (20/ 58). Dediler ki Bunlar her halde iki sihirbazdır sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu (dininizi) yok etmek istemektedirler (20/63)

Dedi ki hayır siz atın sonra hemen (ne görsün) sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine
gerçekten koşuyormuş gibi göründü (20/66). Sağ elindekini atıver onların yaptıklarını yutacaktır çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz " (20/69). Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler (20/70).
Gerçekten biz Rabbimize iman ettik günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak
sürüklediğin (suçumuzu) bağışlasın Allah daha hayırlıdır ve daha süreklidir (20/73). Ya da kendisine bir hazinenin bırakılması veya (ürünlerinden) yemekte olduğu bir bahçesi olması (gerekmez miydi) zulmedenler dedi ki Siz olsa olsa ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz (25/8). Firavun Çevresindeki önde gelenlere Bu dedi Doğrusu bilgin bir büyücüdür (26/34).

Büyücüler geldiklerinde Firavun'a Şayet biz galip gelirsek bize bir ücret var gerçekten değil mi dediler (26/41)
. Anında büyücüler secdeye kapandılar (26/46). Firavun Dedi ki Ona, ben size izin vermeden önce mi inandınız Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür öyleyse yakında bileceksiniz Şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi gerçekten asıp-sallandıracağım (26/49). Dediler ki Sen ancak büyülenmişlerdensin. (26/153). Ayetlerimiz onlara gözler önünde sergilenmiş olarak gelince dediler ki Bu apaçık olan bir büyüdür (27/13).

Hz.Musa onlara apaçık olan ayetlerimizle geldiği zaman bu düzmece uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz
geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik dediler (28/36). Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğunda Bu sizi babalarınızın taptıkların(ilahlar)dan alıkoymak isteyen bir adamdan başkası değildir dediler Ve dediler ki Bu düzülüp uydurulmuş bir yalan (iftira)dan başka bir şey de değildir İnkâr edenler de kendilerine geldiği zaman hak için Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir dediler (34/43). Bu açıkca bir büyüden başkası değildir dediler (37/15). Firavun'a Haman'a ve Karun'a Ama onlar(Bu) Yalan söyleyen bir büyücüdür dediler (40/24). Ancak kendilerine hak gelince dediler ki Bu bir büyüdür doğrusu biz ona (karşı) kafir olanlarız (43/30). Ve onlar dediler ki Ey büyücü sende olan ahdi (sana verdiği sözü) adına bizim için Rabbine dua et gerçekten biz hidayete gelmiş olacağız (43/49).

Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman,o inkâr edenler kendilerine gelmiş olan hak için dediler ki Bu apaçık bir büyüdür (46/7). Fakat o bütün kişisel ve askeri gücüyle yüz çevirdi ve (Bu) Ya bir büyücü veya bir delidir dedi (51/39). İşte böyle onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin mutlaka Büyücü ve cinlenmiş demişlerdir (51/52). Bu da bir büyü mü yoksa siz mi görmüyorsunuz (52/15). Onlar bir ayet (mucize) görseler sırt çevirirler ve(Bu) Süregelen bir büyüdür derler (54/2).
Hani Meryem oğlu İsa da Ey İsrailoğulları gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmed olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim demişti Fakat o onlara apaçık belgelerle gelince Bu açıkça bir büyüdür dediler (61/6). Bu yalnızca aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür dedi (74/24).
 
Hadislerle Sünnetten Deliller: ibni abbas r.a.peygamber efendimiz şöyle buyurmustur Yıldızlardan bir dal iktibas eden ögrenen bir nevi sihir ögrenmiş olur.efendimiz sihir ögrenmeyi yasaklamıstır. buda delildirki harut ve marut isimli iki melekten karı ve kocanın arasını acmayı ögreniyolardı onlar ise uyarıyordu günahtır kötülük değil iyilik ögretiyolardı.Sihir büyü muska bir ilimdir.fakat kötüye kullanıldığından yasaklanmıstır.

Allah ve Resulu
Sihirbazı ve sihirbaza gideni zemmetmistir yani yasaklamıştır peyganber efendimiz şarap içmeye devam eden, sihirbazı tasdik eden yani sihir bizatihi tesir eder diyen sihir ancak allah celle celaluhu nun izni takdiri ile tesir eder,ve sıla i rahmi terk eden yani akrabalarını ziyaret etmeyi terk eden duhul u evveliyn ile cennete giremez.ibni hibban. ibni mesud (r.a.) buyurur ki kim sihirbaza arrafa kahine gider ve onların sözlerinitasdik ederse Muhammed s.a.v.indirelini inkar etmiş olur. Hz.Kur'an ı demiştir.

Hz.Aişe r.a..şöyle buyuruyor.lebid bin asam adında beni zurayk yahudilerinden biri resulullah'a sihir yapmıştı o kadar ki efendimiz yapmadığı şeyleri yapıyormuş gibi görünüyordu hatta bir geceresulullah efendimiz dua etti tekrar tekrar ve şöyle dedi ey aişe gördümki allah bana istediğimi verdi iki adam geldiler biri başucumda diğeri ayak ucumdadediki bu zatın hastalığı ne ki,bu zata sihir yapılmış dedi beriki Kim yapmış deyince öteki lebid bin asam dedi beriki ne ile yapmış diye sorunca öteki Tarak kıl hurma kabuğu ile dedi beriki onlar nerede dedi diğeri zervan kuyusunda cevabını verdi,buhari, müslim,bunun üzerine efendimiz, Hz. Ali, Zübeyr, talha ve ammar r.a.kuyuya gönderdionlar kuyunun suyunu çektiler dibinden taşı kaldırır ve altından bir iplik 11 düğümle düğümlenmişolduğu halde bulurlar ve alırlarpeygamber efendimize getirirler. Allah u teala muavazzateyn surelerini indirir ,Felak ve Nas süreleri bu iki ayette 11 ayet vardır 11 düğüm çözülür ve efendimizin hastalığı tamamen iyileşir ve eski sıhhatine kavuşur.

Peygamber efendimiz kuş uçmasını uğura ugursuzluğa yoranlar gaybı bildiğini idda edenler kahine gidenler sihir yapanlar sihre başvuranlar yahut kahine gidip sözünü tasdik edenler Muhammed s.a.v.indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur. Bezzez.Ebuhüreyyeden rivayet edilmiştir efendimiz buyurmuşturki.Helak edici yedi şeyden sakının Allah a şirk koşmak sihir yapmak allah ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek faiz yemek yetim malı yemek savaştan kacmak zinadan habersiz namuslu müslüman kadına zina iftira etmek.

Alimlerin sözlleri büyü hakkında: Hz Ali r.a. her kahin sihirbaz demektir sihirbaz ise kafirdir buyurmaktadır. ehli sünnet alimlerisihrin hakikat ve varlığı hakkında ittifak etmişlerdir.mutezile
sihrin hayal olduğu hakikat olmadığı görüsündedir delilleri ise şu ayettir mealen Musa aleyhisselam hayır siz atın dedi birde ne görseler onların ipleri sopaları yaptıkları büyülerden kendilerine gerçekten koşuyor gibi gözüküyordu. bu delil olamaz çünkü sihri büyüyü kabul ediyoruz ve buda sihrin çeşitlerinden biridir diyoruz. Allah c.c. Kur'an ı kerimde firavun sahirleri hakkında kıssa ederek büyük bir sihirle geldiler buyurmaktadır.

Felak suresi ulemanın ittifakıyla Resulullah a yapılan sihir hakkında nazil olmuştur. Efendimiz.s.a.v. Allah c.c.bana şifa verdi buyurdu buda hakikattır hayal değil .sahabeden ve tabiinden sihrin varlığını ve hakikatını inkar eden olmamıştır. Allah c.c. mealen  biz sadece imtihan ediyoruz sakın küfre düşmeyin demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi.karı kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı buyurarak sihrin gerçekten var olduğunu ortaya koymaktadır.hadiste Peygamber efendimiz s.a.v. sihir yapıldığı kuyuya gömüldüğü sabittir. Hakikat olmayan şey nasıl öğretilir nasıl defnedilir ve nasıl insanın ölümüne ve hasta olmasına sebeb olabilir demiştir.